NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Núwegein tegen Windturbines, Windmolens Rijnenburg, Reijerscop

Wij en dan spreek ik bij hoge uitzondering even als privépersoon, eten thuis voor bijna 100% vegetarisch
Wij scheiden keurig ons afval 
Wij hebben onze tuin zo min mogelijk betegeld zodat er ruimte is voor vogels en andere fauna, voor de afvoer van hemelwater en voor het absorberen van CO2 uit de lucht.
Wij hebben geen auto
Wij zijn zeer zuinig met energie, want wij zijn groot voorstander van een beter milieu, schone lucht, mensenrechten, een plezierige en groenrijke woonomgeving, vrede op aarde, goed onderwijs en de technologische vooruitgang. Vooral op het gebied van milieu. 

Als politieke partij, zijn wij grote tegenstanders van armoede, verdeeldheid, verwaarlozing, verspilling, pesticiden, chemicalien, fossiele brandstoffen en van broeikasgassen.

En: wij zijn grote tegenstanders van windmolens in bewoond gebied.

Hebben we ons ook zo hard ingespannen om de armoede uit de wereld te helpen? Nee want zonder armoede geen rijkdom.
Hebben we vrede op aarde bereikt? Nee want zonder oorlog geen rijkdom.
Hebben wij de reclameindustrie, die de mensen 24-7 opjaagt om nóg meer en nóg meer en nog meer te consumeren aan banden gelegd? Niets ervan, want zonder massale consumptie geen rijkdom.
Trouwens: zonder ernstige mensenrechtenschendingen geen windmolens!

Volgens Natuur en Milieu is de voedselsector verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. Zijn de veestapels verkleind? Nee want de kassa moet blijven rinkelen.
En de kledingindustrie? De allergrootste milieuvervuiler van allemaal. Primark en H&M krijgen nog altijd bakken subsidie van de overheid toegestopt.
Nederland is zo klein dat het verantwoordelijk is voor een kleine 0,3 % van de mondiale uitstoot. Stelt bar weinig voor op wereldschaal. Op zijn best zal met de voorgenomen CO2-reductieplannen van 49 procent de afkoeling voor de komende 13 jaar 0,0003 graden zijn.
U hoort ons niet zeggen dat we daarom maar niets hoeven doen. Integendeel. Prima die klimaathysterie. We moeten nu aan de slag voor de leefbaarheid voor onze nakomelingen.
Maar....hoe zit het met de leefbaarheid voor de mensen van nu, hoe zit het met hún welbevinden? Als ik zie hoe het woongenot van veel mensen van nu en in dit geval de inwoners van Rijnenburg wordt verpest dan kan ik mij levendig voorstellen dat de inwoners dáár klimaathysterisch van worden.

Ik probeer de grote tegenstrijdigheid en de dubbele maten te duiden.

Vooral die van Groenlinks, ook in Nieuwegein.
Toen het college de wekelijkse koopzondag wilde invoeren stemde Groenlinks tegen; met veel bombare over de effecten op het milieu en de luchtvervuiling. Het college kwam echter één stem te kort en daarom werd dit plan nog twee keer voor de de raad geagendeerd in de hoop de stemming te kunnen beinvloeden door raadsleden die tegenstanders van dat plan te vragen om thuis te blijven. Dat plan lukte niet omdat het door ons werd doorgeprikt en pas bij de derde keer werd het plan aangenomen. U mag raden van welke partij de beslissende stem kwam. Dus als er weer kilometerslange rijen auto’s staan te ronken voor de brug bij de Noordstedeweg dan weet u dat dat ook de wens van Groenlinks is geweest.

Nog een voorbeeld.
Wij dienden niet zo lang geleden een motie om de extra heffingen voor het ophalen van grof tuinafval af te schaffen. Omdat je daarmee de mensen afremt om hun tuin groen te houden en aanspoort om het zo veel mogelijk te betegelen. Wat zeer nadelig is voor de fauna, voor de afvoer van hemelwater, het ontlasten van de riolering en voor de CO2 reductie. Groenlinks stemde tégen die motie, maarrr! ze kwamen met het idee om tuintegelbelasting in te voeren. Hoe meer tegels in de tuin hoe meer je moet dokken. Ziet u het patroon? Het gaat om  de centjes. Groenlinks is alleen "groen" als ze boetes en belastingen kunnen opleggen. Ondertussen verdwijnen ook onder dit college waar Groenlinks deel van uitmaakt, steeds meer bomen en grote groengebieden, zelfs stiekem achter de rug van de raad om en worden de inwoners van Nieuwegein zowat ingemetseld vanwege de zogenaamde grootstedelijke (maar feitelijk grootschuldelijke) ambities van dit college voor onze stad, waar de mensen kwamen wonen voor de rust en het groen, dat steeds meer wordt vervangen door beton...over CO2 reductie gesproken.
Ik noem dit de tuintegeltjespolitiek van Groenlinks. "Groen" (en tegenwoordig "Klimaat") maar alleen als het de kassa doet rinkelen. Dat verklaart wat ons betreft de forse druk op bewoners onder het mom van Klimaat. Het klinkt groen maar het is vooral een nieuwe industrie, een nieuwe markt, een voordelig verdienmodel met zeer voordelige subsidieregelingen. Tegen deze overmacht heb je als bewoner geen schijn van kans. We gunnen iedereen zijn centjes. Maar niet als het ten koste gaat van het woonplezier van bewoners. En dat dát hier het geval is moge duidelijk zijn. Het hoeft niet eens, want de techniek ontwikkelt zich zo razendsnel dat het concept van windmolens in bewoond gebied ouderwets en achterhaald is.

Offshore windparken en Waterstof  

Windmolens in bewoond gebied is gebaseerd op het feit dat de opgewekte energie niet kon worden opgeslagen en niet kon worden vervoerd. Dat is spoedig verleden tijd. Vervoer middels waterstof kan prima via het aardgasnet. We zitten dus al in een volgende fase. Er zijn al plannen voor een energie eiland in de Noordzee met een waterstof fabriek die stroom van de offshore windparken omzet in schoon gas voor fabrieken, huishoudens, auto’s en noem maar op. Er zijn al apparaten die je als je het in contact met lucht brengt, waterdamp uit de lucht absorbeert die vervolgens middels zonlicht wordt opgesplitst in waterstof en zuurstof. Klaar is Kees! Gratis brandstof zonder windmolens en zonder zonnecellen. 

Toen we de vorige keer hier over windmolens spraken en ik opperde dat we de straten zouden moeten bedekken met zonnepanelen die de energie leveren voor de voertuigen die eroverheen rijden werd er lacherig op gereageerd, alsof het een ver van ons bed sience fiction idee was, terwijl de techniek al oud is. Zo zie je dat de ontwikkelingen sneller gaan dan veel politici kunnen bijbenen. Vorig jaar werd in Krommenie en in Kockengen al proefgedraaid met dit concept. 

Regeren is vooruitzien en niet zwichten voor kortetermijn verdienmodellen.

De wereld vergaat niet als de windmolens niet in Rijnenburg worden neergeplempt. Wij zijn van mening dat er helemaal geen motie van Nieuwegeinse zijde nodig zou moeten zijn. Utrecht zou er prima met deze inwoners uit moeten kunnen komen. In een fatsoenlijke democratie is er niets mooier dan actieve en meedenkende inwoners die gaan voor een schoon milieu en voor schone energie en die zelf met goede toekomstbestendige ideeen komen.
Maar als politici besluiten om bijvoorbeeld inspraakbijeenkomsten juist zo ver mogelijk van de bewoners te organiseren, zoals het Utrechtse college deed, dan weet je al hoe laat het is.
Alles wijst erop dat onder het mom van Klimaat deze bedrijfsplannen als een wals over de inwoners heen zullen rijden. Wij zijn van mening dat de Klimaatwet nooit bedoeld kan zijn om de democratie te ontmantelen en de belangen van inwoners ondergeschikt te maken aan die van de bedrijven.

Onze oproep aan het college Utrecht zou zijn: Weg met de windmolens en luister beter naar de inwoners. De bedrijven zou ik oproepen om hun materiaal ergens neer te plempen waar niemand er last van heeft.
En aan de inwoners zou ik zeggen: Wij weten uit 13 jaar ervaring en we zagen het afgelopen maandag weer (toen we de vernietiging van een groengebied in Plettenburg door een bedrijf bespraken), dat raadsmeerderheden de belangen van bedrijven beter behartigen én beschermen dan die van de inwoners, of die nou windmolens willen plaatsen of hele groengebieden willen vernietigen.
Wij hopen voor u dat u niet, net als die inwoners die maandag hier waren vanwege de vernietiging van groengebied door een bedrijf, met lege handen naar huis gaat en dat u op uzelf bent aangewezen.