NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Openingsstatement tijdens rechtszitting 28 september 2021

"De heren Adriani (PvdA wethouder) en Monrooij (raadslid ChristenUnie) hadden mij niet voor de rechters moeten slepen maar voor de gemeenteraad, en dat geldt ook voor de burgemeester, Frans Backhuijs. Ik zie dat als zijn taak als burgemeester. Hij is immers bij wet aangewezen als de hoeder van de bestuurlijke integriteit, dus ook om de integriteit van het Nieuwegeins bestuur te borgen en te handhaven.  

In een openbare gemeenteraadsvergadering hadden ze mij allemaal ter verantwoording kunnen roepen, mij net zo hard kunnen aanvallen als ze believen, met argumenten uiteraard, ze hadden kunnen proberen mij tot de enkels af te branden over mijn beschuldigingen van onderzoeksfraude en declaratiefraude (Monrooij) en van bouwgrondfraude (Adriani). Met argumenten uiteraard.

Ik sta ten alle tijde klaar om tekst en uitleg te geven voor elke letter die ik uitspreek, mail, of publiceer op welke social media kanaal dan ook. Ik ben onderdeel van het openbaar bestuur en sta voor transparantie van beleid.   

Per mail word ik nog net niet uitgescholden en wordt er met minachting gereageerd. In de kranten word ik gedemoniseerd en ongeloofwaardig gemaakt. In de gemeenteraadsvergaderingen wordt mij de mond gesnoerd. En je wil niet weten hoe vaak ik al wordt bedreigd met "vervolging". Voor het minste en geringste. Tot op het lachwekkende af.

In de gemeenteraad zwijgen PvdA-wethouder Adriani en CU-raadslid Monrooij en vervolgens slepen ze mij hiernaartoe. Ik vind dat een ontzettende zwaktebod, want ze tonen daarmee aan dat ze geen argumenten hebben. Na integriteitsonderzoekers, juridische bureau”s, de karteljournalisten en de met gemeenschapsgeld betaalde advocaten, hopen ze nu dat de rechters het vuile werk voor ze gaat opknappen.   

Leugens, verdraaiingen, fraude en zelfs intimidatie en bedreigingen zijn nodig voor deze bestuurders om vol te kunnen houden dat hen niets te verwijten valt en om mij de mond te snoeren. Het ziet er allemaal heel keurig uit, mensen in nette pakken en stropdas. Maar daarachter gaat veel viezigheid schuil.

Raadslid Monrooij heeft echter nooit een woord vuil gemaakt aan alles wat ik te berde bracht over hem. Over machtsmisbruik, vriendjespolitiek, declaratiefraude en onderzoeksfraude. Geen woord! Omdat hij raadslid is kan ik hem als raadslid niet ter verantwoording roepen. Maar verscholen achter zijn vele voorzitterschappen in raadscommissies zit hij mij wel om de haverklap te bedreigen met juridische procedures en is hij van alles aan het uitrichten wat het daglicht niet verdraagt. Met als voorlopig dieptepunt het onderzoek door advocaat Van Beurden van Van Benthem en Keulen dat is betaald met € 12.000,- van de gemeenschap!
12000 Euro van de Nieuwegeinse gemeenschap, alsof het niets is!

Een onderzoek dat zich - zoals gewoonlijk - weer stiekem achter de rug van de gemeenteraad en zeker achter de rug van mij, het onderwerp van onderzoek, is ingesteld. Een onderzoek dat ik per toeval ontdekte. Een minutieus onderzoek door advocaat Van Beurden of raadslid Bakhtali civiel danwel strafrechtelijk kan worden vervolgd voor haar uitlatingen als raadslid over zijn functioneren als voorzitter van diverse raadscommissies. De heer Monrooij overhandigde hoogstpersoonlijk de uitdraaien van mijn publieke uitingen en mijn mails waar het over hem gaat aan de advocaat. De advocaat die de gemeente vertegenwoordigt in een geschil tussen mij en de gemeente. Hoe bestaat het!!
Hoe is het mogelijk dat een collega-raadslid toegang heeft tot een advocaat die de gemeente vertegenwoordigt in een procedure die ik tegen de gemeente heb aangespannen. Het meest absurde lijkt gewoon dagelijkse kost in het Nieuwegeinse bestuur.
Van een onderzoeksopdracht uiteraard geen enkel spoor!

Beste lezers, het laten onderzoeken of iemand justitieel vervolgbaar is, is een particuliere aangelegenheid, een privé-kwestie, geen bestuurlijke. Daarvoor moet hij naar de politie om aangifte te doen of naar een advocaat om mij te dagvaarden. Die moet hij dan uit zijn eigen zak betalen. Maakt niet uit of de burgmeester, na ontdekking van dit feit - zoals gewoonlijk - zijn zegen heeft gegeven om het - zoals gewoonlijk - onder het tapijt te vegen. Dergelijke zaken betaal je uit eigen zak. Zoals ook ik mijn advocaten uit eigen zak betaal. Daar misbruik je het gemeenschapsgeld niet voor. 
Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Het is zelfs zo dat ik - as we speak - een dossier aan het voorbereiden ben met het verzoek aan de gemeenteraad om dit tot op de bodem te onderzoeken." 
(De originele tekst heb ik hier en daar aangevuld ten behoeve van de leesbaarheid) 

Aanvullend: 
Dan is er ook nog de kwestie dat de burgemeester hoogstpersoonlijk en stiekem achter de rug van de gemeenteraad om een lap grond aan het bedrijf Scholman bij handjeklap van de hand heeft gedaan. Voor bijna niets. Hijzelf framet het bijna gratis weggeven van Nieuwegeins grond als "betaling in natura'. Daarover in debat te gaan met de gemeenteraad, de gemeenteraad op de hoogte te stellen en hun toestemming te verkrijgen zoals de Gemeentewet voorschrijft, vond hij niet nodig. Hij is wel gesnapt toen hij met de heer Scholman een gezellige meeting had in een horeca gelegenheid. Een feit dat hij lang bleef ontkennen. Ik heb meerdere schriftelijke vragen moeten indienen en uiteindelijk heeft hij het toegegeven. Hij kon er niet onderuit omdat hij daar gezien is door iemand die daar openlijk - vol afschuw - over verteld aan iedereen die het wil horen.
Ook dit ernstig feit is door de raadsmeerderheid keurig onder de mat geveegd. Hier heb ik aangifte van gedaan bij de politie. Ben benieuwd wat het OM van déze zaak vindt.
Follow the Money publiceerde in februari dit jaar over hun onderzoek naar de manieren waarop de VVD campagne kas wordt gespekt door ondernemers. In dat artikel kunt u lezen hoe ondernemers tijdens gezellige meetings in Breukelen in contact worden gebracht met VVD'ers op invloedrijke posities. VVD'ers dus zoals burgemeester Backhuijs van Nieuwegein. De meetings worden georganiseerd door de vermogende vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff.
Hier een verzwakte weergave van dat artikel.

Hou in gedachten dat de misstanden in Nieuwegein per grote toeval zijn ontdekt, in een enkel geval na vele jaren en dan nog moet je als raadslid langdurig onderzoek na onderzoek doen. Waarbij de vele gestelde vragen gedurende lange tijd worden beantwoord met non-antwoorden en ontkenningen.
Wat weten we allemaal (nog) niet? Wat mogen we allemaal niet weten?
En dan nog dit: de open brief die ik samen met een collega raadslid van destijds (Jack Rijnders) naar raadslid Monrooij schreef, waarin wij het vertrouwen in hem opzegden.

Ter lering en vermaak, de Gondelaffaire

Als de Officier van Justitie de fraude en/of corruptie niet wil of niet kan vervolgen, dan wil dat zeggen dat de fraude en/of corruptie niet als strafrechtelijk vervolgbaar door de Offcier van Justitie is beoordeeld. Het wil echter NIET zeggen dat er dan geen sprake is van fraude en/of corruptie.
Gelukkig weten de rechters dat en gelukkig worden ze geacht de jurisprudentie bij bijvoorbeeld de Gondelaffaire te kennen. Ook al heeft de advocaat het arrest (de uitspraak) van de Hoge Raad niet ingebracht tijdens het verhoor in de rechtszaal. 
Kijk even naar dit verslag over de Gondelaffaire bij het VARA programma Kanniewaarzijn. En dit verslag van één van de advocaten die betrokken waren bij die kwestie.
Ook mogen we ervan uitgaan dat de openbare aanklager de kort en bondige maar vooral heldere definitie van fraude kent die op de website van zijn eigen werkgever (Openbaar Ministerie) staat:

                            Fraude is 'opzettelijke misleiding

                      om onrechtmatig voordeel te verkrijgen'

Onrechtmatig betekent: in strijd met wetten en regels, ongeoorloofd
Een heel leerzaam artikel treft u ook aan op de website van het advocatenkantoor Kennedy Van Der Laan. Zij hebben het raadslid Stoelinga (overleden in maart 2021) destijds zeer succesvol door de Gondelaffaire heen geloodst. Daarin leest u het volgende.

    De term "corruptie" hoeft niet noodzakelijkerwijs als
strafrechtelijk verwijtbaar handelen te worden beschouwd,
maar kan worden gezien als een politiek oordeel van een lid van de oppositie in de zin van
niet integer optreden van een politiek bestuurder

Een goed verstaander begrijpt dat als deze stelling al voor "corruptie" geldt, dat het in sterkere mate voor "fraude" op gaat.

Heel toepasselijk hierbij is ook de column op BNNVARA van Ellen Deckwitz

Alsof ze in de rechtszaal heeft mee zitten luisteren.
Zij zegt (filmpje):
"Ik droomt van een wereld waarin niet de waan van de dag maar de ernst van de daad de politiek bepaalt. Wat nou als we online eens onophoudelijk schandalen blijven delen. Wat nou wanneer we alle bezwarende artikelen maar blijven aantikken en blijven aanklikken, zodat we onophoudelijk de media blijven beheersen tot er uiteindelijk gerechtigheid volgt. Niet zozeer oude koeien, als wel de rechtstaat uit de sloot vissen. Als het nieuws wordt gedomineerd door het kwalijke in plaats van het actuele, zal de huidige coalitie, die immers geobsedeerd is door het eigen imago misschein eindelijk eens gaan kijken naar de eigen verantwoordelijkheid. Als ze ontdekken dat de burger niet vergeet zullen misschien eindelijk wel eens consequenties volgen op alle zwendel, wanbeleid en leugens (fraude dus). Ik droom van een wereld waarin we blijven klikken tot we een verzwikte wijsvinger hebben. Een wereld waarin het electoraat hun social media blijft behangen met alles waarmee Den Haag (of Nieuwegein) zichzelf liet wegkomen. Tot er eens gehoor aan wordt gegeven. Laten we het feit dat de huidige politiek alleen nog maar draait om beeldvorming eens in ons voordeel gebruiken. Het is de enige zonzijde van het verder somber stemmende feit dat je als burger anno 2021 meer invloed hebt door waar je op klikt dan waar je op stemt."

Dit is precies wat ik doe tijdens het uitvoeren van mijn raadswerk in Nieuwegein. En met deze aanmoediging zal ik dat blijven doen.
Tot we de rechtstaat in Nieuwegein in ere hebben hersteld! 

Dit artikel over de glijdende schaal van corruptie in het openbaar bestuur door de passieve opstelling van raadsleden die vaak ook voor hun eigen politieke carriere in de gemeenteraad zitting nemen is best een duidelijke uitleg, als zeg ik het zelf.