NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Duidingsdebat: niet-stemmen IS de klacht

Eerste termijn
Na 12 jaar anticampagne door het AD, RTVUtrecht, de Molenkruier, na de naar schatting 100.000 Euro van de gemeenschap die is gespendeerd aan het ons de mond snoeren en te besmeuren, na de forse tegenwerking van de gesubsidieerde instellingen in Nieuwegein tijdens verkiezingsdebatten, en daar bovenop onze haarscherpe folder hebben we toch nog een zetel in de wacht kunnen slepen. Stadspartij Nuwegein heeft weer geschiedenis geschreven.

Lees meer...

De pogingen om Bakhtali tot zwijgen te forceren

Beste NÚwegeiners,

Er is zoveel te vertellen wat u niet in de kranten zult lezen.

De Nieuwegeinse financiële situatie ziet er niet best uit. Wat telkens aan u wordt gepresenteerd als de jaarrekening en de begroting van Nieuwegein, is niet de getrouwe weergave van de werkelijke financële situatie.
Met onze kritische insteek en controle- inspanningen hebben wij ons, zo blijkt, op gevaarlijk terrein begeven. Want elke keer als de verkiezingen naderen puilen de kranten uit van demoniserende artikelen over mij, fractievoozitter Bakhtali. Er wordt ook steeds zwaarder geschut ingezet.

Poging 1.

Het begon in 2010. Ik was lid van de PvdA-fractie die graag met de VVD samen in de coalitie wilde. Ik stelde vragen over de kwestie van de VVD-fractie die patsboem zomaar op een dag het vertrouwen opzegde in de eigen wethouder.

Lees meer...

Regenboogagenda

Gisteravond werd tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om de uitvoering van de Regenboogagenda vast te stellen. 
Dit was onze inbreng in het debat:

Wij van stadspartij Nuwegein zijn voor inclusiviteit en tegen discriminatie.

Toen dit onderwerp destijds voorlag waren wij voornemens om voor te stemmen, maar wij zagen na het debat daarvan af. Dat was naar aanleiding van de reacties op onze vraag waarom hier een aparte antidiscriminatie-agenda voor moest komen, dus apart van de andere vormen van discriminatie.

Lees meer...

Opnieuw stiekeme grondverkoop in Nieuwegein

Dit was onze bijdrage aan het interpellatiedebat over grondverkoop aan bedrijf Scholman 

“Ik dóe gewoon!”
Dat zijn de woorden van burgemeester Backhuijs toen wij van partij Núwegein in 2015 een initiatiefvoorstel indienden voor een verordening om de burgemeester te voorzien van de wettelijke bevoegdheid om in noodsituaties als uitslaande branden, mensen uit hun huis te halen. De wet schrijft voor om een dergelijke verordening te maken zodat de handelingen van burgemeesters in overeenstemming zijn met de wetten en regels.

Deze burgemeester had een andere mening en vond een wettelijke bevoegdheid niet nodig.
Want: Hij DOET gewoon. Deze uitspraak werd achteraf uit de bandopnames geknipt maar het staat wat onze partij betreft symbool voor de grondhouding van deze burgemeester; wetten en regels lapt hij aan zijn laars, hij DOET gewoon. De informatieplicht van het college aan de raad is in meerdere wetsartikelen in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, ieder lid afzonderlijk EN de burgemeester dienen de raad tijdig en compleet over alles te informeren zodat de raad het college kan controleren en de belangen van de inwoners kan behartigen. De informatieplicht is heilig.
Dat betekent dat het college zich nooit kan beroepen op welke omstandigheid dan ook, nooit! 

Burgemeester Backhuijs lapt alle mogelijke regels aan zijn laars >>>

RTV Utrecht razend druk met toedekken van corruptie in Nieuwegein

Gisteravond laat, 20 maart 2018, in de nacht voor de verkiezingen werd ik gebeld door RTVUtrecht.
Ze wilden weten hoe het zit met de declaratiefraude gepleegd door Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook hoe het zit met de bouwfraude (de illegale stiekeme verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond tegen vriendenprijsjes) aan voorkeurs projectontwikkelaars. En de onderzoeksfraude door Martin Monrooij. 
RTV Utrecht was al op 11 november 2017 van deze feiten door mij, Haseena Bakhtali, op de hoogte gesteld. Wij van Stadspartij Núwegein hebben dit feit al maanden geleden in de gemeenteraad ter sprake gebracht. Noch het AD noch RTV Utrecht heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om mij hierover terug te bellen of terug te mailen. En Martin Monrooij en Hans Adriani zijn geen moment door de media bevraagd hierover. Martin Monrooij en Hans Adriani houden zich al ruim een half jaar heel stil over deze kwesties. Niemand, ook de gemeenteraadsleden niet, die het waagt om hun daarover aan de tand te voelen.  

Corruptie in Nieuwegein diepgeworteld ...>>>