stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

GroenLinks laat de bewoners vallen

Tijdens de Raadsvergadering in oktober over de situatie Structuurbaan 30 en achterterrein vroegen wij voor de zoveelste keer aan de wethouder (Adriani) waarom hij het overgangsrecht gebruikt om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen. De bewoners klagen al jaren over de illegale activiteiten van de bedrijven en over het college dat nooit heeft gehandhaafd. 

Wij kregen telkens opnieuw non-antwoorden met veel blabla van de wethouder maar geen antwoord op de vraag. 
Tijdens de raadsvergadering vroegen wij hem weer om kort en duidelijk zijn argumenten te delen met de Raad: "Het is voor alle partijen in dit gebied van groot belang dat een actuele en heldere juridische situatie voor dit gebied ontstaat. In het kader daarvan wil ik het nog eenmaal proberen: hoe kunt u het overgangsrecht inzetten om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen en dus simpelweg illegaal zijn gevestigd? En graag een kort en duidelijk antwoord hierop. Dank u wel". 

Antwoord Adriani: "Dat doen we, mevrouw Bakhtali, omdat we daartoe gehouden zijn. Ik hoop dat dat kort genoeg is."

Het zoveelste non-antwoord van Adriani >>>

Unieke wanprestatie van "eerlijke" PvdA en "economische" VVD

Het inzicht van Nieuwegeiner Rene Verbrugge

Momenteel zijn particulieren, bedrijven en overheden flink aan het inleveren. Omdat de uitgaven van de een de inkomsten van een ander zijn versterkt dit proces zichzelf. Het einde van het liedje is waarschijnlijk dat het met iedereen slecht gaat. Hoe zit het met Nieuwegein? Deelt onze gemeente in de misere?

Welnu, de gemeente doet het veel slechter dan burgers en bedrijven, want ze bezuinigt nauwelijks. Maar ze wordt wel heel veel armer. Deze vreemde trend is al lang aan de gang en heeft ernstige vormen aangenomen. En de gemeente is daar niet eerlijk over.
Ik zal het u uitleggen.

in 10 jaar tijd is € 250 miljoen opgemaakt >>>

Begroting: College verzwijgt uitgaven van 85 miljoen

Het college heeft een begroting gepresenteerd die flink zal inhakken op de samenleving. Veel instellingen maken zich terecht grote zorgen over de forse bezuinigingen, die zijn aangekondigd.

Die bezuinigingen zijn voor het belangrijkste deel het gevolg van de enorme schuldenlast die Nieuwegein met zich mee torst, mede als gevolg van de nieuwbouw in het stadscentrum. 

85 miljoen is zoek >>>

Doorslag wacht al vijf jaar op Loopbrug

In januari 2009 werd de loopbrug over de Doorslag vanwege onbekende redenen gesloopt om vervangen te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen inspectierapport bestaat waaruit blijkt wat de aanleiding was voor sloop van de brug. Ook bestaat er geen opdrachtbrief voor inspectie van de brug. De noodzaak tot sloop is ons nooit aangetoond. 

geen vergunning nodig >>>

Binnenstad: half hart mag tegen elk aannemelijk bod weg

Het inzicht van Nieuwegeiner Rene Verbrugge

De tijd vliegt, zegt het spreekwoord. 
Eigenlijk klopt dat niet, want het Latijnse spreekwoord 'Tempus fugit' zou met 'De tijd vlucht' beter vertaald zijn. Zowel vliegende tijd als vluchten lijken me termen die van toepassing zijn op het Binnenstadsplan van Nieuwegein.

Vijftien jaar geleden gestart en iedereen kan constateren dat men pas halverwege is. Het hart van Nieuwegein bevat veel braakliggend terrein en ongebruikte gebouwen. Het is dus eigenlijk maar een half hart en zoiets brengt nou eenmaal - letterlijk en figuurlijk - weinig leven in de brouwerij, zoals ook iedereen kan constateren.

Onaantrekkelijkheid wordt fraai verpakt >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep