stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Duikeendtunnel: PvdA-arrogantie ten top!

Geacht college,

De Raad had al in juni j.l. na uitvoerig beraad besloten dat de Duikeendtunnel moet worden opengesteld. U (PvdA-wethouder Adriani en burgemeester Backhuijs) sprak daarop de raadsleden aan alsof het kleutertjes zijn en stelden dat ze een onbezonnen besluit namen.

Wij moesten aan u uitleggen dat het college heeft uit te voeren wat de Raad bepaalt en niet omgekeerd. En de Raad heeft bepaald dat de tunnel wordt opengesteld.

Adriani heeft lak aan de Raad >>>

Liegende PvdA-wethouder, verslag commissievergadering Movactor

Zoals verwacht spraken de coalitiepartijen en de gedoogpartijen consequent over het gebrek aan transparantie van wethouder Hans Adriani, slechte communicatie, beleidskaders die zouden ontbreken etc. alsof die de onderliggende problematiek uitmaken. 

Niet dus, dat zijn slechts de bliksemafleiders voor een dieper liggend Nieuwegeins probleem: een corrupt bestuur, fraude en verduistering van gemeenschapsgeld. Het gaat in deze om de rechtmatigheid van door PvdA-wethouder Hans Adriani verrichte handelingen, de rechtmatigheid van overgeboekte bedragen, het negeren van de staalharde financiële en wettelijke kaders. 

wethouder Adriani verdraait alles >>>

Weer een versjteerd niet-onafhankelijk (Rekenkamer-)onderzoek

De geschorste vergadering van donderdag werd voortgezet op woensdag 18 september. Donderdag hadden we de gelegenheid gehad om de onderzoekers (Rekenkamer en Profacto) te horen en nu was PvdA-wethouder Hans Adriani aan de beurt.

In de tussentijd had zich iets raars voorgedaan. De voorzitter van de Rekenkamer was, naar aanleiding van de vergadering van donderdag, met aanvullende onderzoeksresultaten gekomen die in tegenstrijd waren met de inhoud van het opgeleverd Pro-facto rapport. Waarmee hij feitelijk het rapport dus nietig verklaarde.
In Nieuwegein is het gewoonte om voor tientallen duizenden Euro's gemeenschapsgeld achter mekaar nep-onderzoeken in te stellen.
En de meerderheid van de volksvertegenwoordigers? Die vindt alles oké.

Rekenkamer, ook gij Brutus? >>>

Brief aan CDA-fractievoorzitter Van Randwijk

Geachte fractievoorzitter Christelijk Democratisch Appel, beste Hennie,

Wij zijn van jou al jaren gewend dat je bij de minste geringste aantijging aan het adres van Hans Adriani (PvdA-wethouder) begint te gillen: "Waar is het bewijs, waar is het bewijs. Mevrouw Bakhtali zou hele stapels bewijzen hebben maar ik heb ze nog niet gezien. Waar is het bewijs?!"
Toen ging het ook over zijn innige verstrengeling met SWN/Movactor, chantage en machtsmisbruik die tot mijn ontslag op staande voet hebben geleid. Zie ons verslag van de raadsvergadering die wij "De Schandzaal" noemen. Ook op het RIS te beluisteren. "Schandzaal" omdat het een schaamteloze groepsvernedering van kritische raadsleden was, onder leiding van de Nieuwegeinse burgemeester himself, Frans Backhuijs (VVD).

geen interesse in bewijs >>

Hilarische commissievergadering Movactor-NONderzoek

Gisteren, donderdag 12 september, stond het rapport van de Rekenkamer op de agenda van de commissievergadering,
Na de mededeling van mevrouw Verbeek (Ieders Belang) dat ze tevreden waren met het Movactor-Rekenkameronderzoek, wat gekissebis omdat mevrouw Van Rooijen van mening was dat PvdA'er Van Alfen in haar betoog wel heel erg haar best deed om de Rekenkamer en haar PvdA-wethouder te verschonen, en de "schuldbewuste" D66'er Van der Voort die wel heel erg graag de hand in zijn eigen boezem wilde steken (als collegepartij kan hij niet veel anders), kwam ik aan het woord voor een eerste reactie en vragen aan de voorzitter van de Rekenkamer.

Ik was nog even aan het bijkomen van de bewering van de Rekenkamer dat de rechtmatigheid van de verstrekte subsidiegelden was onderzocht. Ze hadden In hun eigen rapport namelijk duidelijk aangegeven dat de rechtmatigheid níet was onderzocht. Handelingen zijn rechtmatig als die volgens de regels en wetgeving gebeuren. En dát onderzoeken is de core-bussiness van de Rekenkamer.

de Raad buiten spel >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep