Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Doorslag wacht al vijf jaar op Loopbrug

In januari 2009 werd de loopbrug over de Doorslag vanwege onbekende redenen gesloopt om vervangen te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen inspectierapport bestaat waaruit blijkt wat de aanleiding was voor sloop van de brug. Ook bestaat er geen opdrachtbrief voor inspectie van de brug. De noodzaak tot sloop is ons nooit aangetoond. 

geen vergunning nodig >>>

Binnenstad: half hart mag tegen elk aannemelijk bod weg

Het inzicht van Nieuwegeiner Rene Verbrugge

De tijd vliegt, zegt het spreekwoord. 
Eigenlijk klopt dat niet, want het Latijnse spreekwoord 'Tempus fugit' zou met 'De tijd vlucht' beter vertaald zijn. Zowel vliegende tijd als vluchten lijken me termen die van toepassing zijn op het Binnenstadsplan van Nieuwegein.

Vijftien jaar geleden gestart en iedereen kan constateren dat men pas halverwege is. Het hart van Nieuwegein bevat veel braakliggend terrein en ongebruikte gebouwen. Het is dus eigenlijk maar een half hart en zoiets brengt nou eenmaal - letterlijk en figuurlijk - weinig leven in de brouwerij, zoals ook iedereen kan constateren.

Onaantrekkelijkheid wordt fraai verpakt >>>

Duikeendtunnel: PvdA-arrogantie ten top!

Geacht college,

De Raad had al in juni j.l. na uitvoerig beraad besloten dat de Duikeendtunnel moet worden opengesteld. U (PvdA-wethouder Adriani en burgemeester Backhuijs) sprak daarop de raadsleden aan alsof het kleutertjes zijn en stelden dat ze een onbezonnen besluit namen.

Wij moesten aan u uitleggen dat het college heeft uit te voeren wat de Raad bepaalt en niet omgekeerd. En de Raad heeft bepaald dat de tunnel wordt opengesteld.

Adriani heeft lak aan de Raad >>>

Liegende PvdA-wethouder, verslag commissievergadering Movactor

Zoals verwacht spraken de coalitiepartijen en de gedoogpartijen consequent over het gebrek aan transparantie van wethouder Hans Adriani, slechte communicatie, beleidskaders die zouden ontbreken etc. alsof die de onderliggende problematiek uitmaken. 

Niet dus, dat zijn slechts de bliksemafleiders voor een dieper liggend Nieuwegeins probleem: een corrupt bestuur, fraude en verduistering van gemeenschapsgeld. Het gaat in deze om de rechtmatigheid van door PvdA-wethouder Hans Adriani verrichte handelingen, de rechtmatigheid van overgeboekte bedragen, het negeren van de staalharde financiële en wettelijke kaders. 

wethouder Adriani verdraait alles >>>

Weer een versjteerd niet-onafhankelijk (Rekenkamer-)onderzoek

De geschorste vergadering van donderdag werd voortgezet op woensdag 18 september. Donderdag hadden we de gelegenheid gehad om de onderzoekers (Rekenkamer en Profacto) te horen en nu was PvdA-wethouder Hans Adriani aan de beurt.

In de tussentijd had zich iets raars voorgedaan. De voorzitter van de Rekenkamer was, naar aanleiding van de vergadering van donderdag, met aanvullende onderzoeksresultaten gekomen die in tegenstrijd waren met de inhoud van het opgeleverd Pro-facto rapport. Waarmee hij feitelijk het rapport dus nietig verklaarde.
In Nieuwegein is het gewoonte om voor tientallen duizenden Euro's gemeenschapsgeld achter mekaar nep-onderzoeken in te stellen.
En de meerderheid van de volksvertegenwoordigers? Die vindt alles oké.

Rekenkamer, ook gij Brutus? >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep