Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Weer een versjteerd niet-onafhankelijk (Rekenkamer-)onderzoek

De geschorste vergadering van donderdag werd voortgezet op woensdag 18 september. Donderdag hadden we de gelegenheid gehad om de onderzoekers (Rekenkamer en Profacto) te horen en nu was PvdA-wethouder Hans Adriani aan de beurt.

In de tussentijd had zich iets raars voorgedaan. De voorzitter van de Rekenkamer was, naar aanleiding van de vergadering van donderdag, met aanvullende onderzoeksresultaten gekomen die in tegenstrijd waren met de inhoud van het opgeleverd Pro-facto rapport. Waarmee hij feitelijk het rapport dus nietig verklaarde.
In Nieuwegein is het gewoonte om voor tientallen duizenden Euro's gemeenschapsgeld achter mekaar nep-onderzoeken in te stellen.
En de meerderheid van de volksvertegenwoordigers? Die vindt alles oké.

Rekenkamer, ook gij Brutus? >>>

Brief aan CDA-fractievoorzitter Van Randwijk

Geachte fractievoorzitter Christelijk Democratisch Appel, beste Hennie,

Wij zijn van jou al jaren gewend dat je bij de minste geringste aantijging aan het adres van Hans Adriani (PvdA-wethouder) begint te gillen: "Waar is het bewijs, waar is het bewijs. Mevrouw Bakhtali zou hele stapels bewijzen hebben maar ik heb ze nog niet gezien. Waar is het bewijs?!"
Toen ging het ook over zijn innige verstrengeling met SWN/Movactor, chantage en machtsmisbruik die tot mijn ontslag op staande voet hebben geleid. Zie ons verslag van de raadsvergadering die wij "De Schandzaal" noemen. Ook op het RIS te beluisteren. "Schandzaal" omdat het een schaamteloze groepsvernedering van kritische raadsleden was, onder leiding van de Nieuwegeinse burgemeester himself, Frans Backhuijs (VVD).

geen interesse in bewijs >>

Hilarische commissievergadering Movactor-NONderzoek

Gisteren, donderdag 12 september, stond het rapport van de Rekenkamer op de agenda van de commissievergadering,
Na de mededeling van mevrouw Verbeek (Ieders Belang) dat ze tevreden waren met het Movactor-Rekenkameronderzoek, wat gekissebis omdat mevrouw Van Rooijen van mening was dat PvdA'er Van Alfen in haar betoog wel heel erg haar best deed om de Rekenkamer en haar PvdA-wethouder te verschonen, en de "schuldbewuste" D66'er Van der Voort die wel heel erg graag de hand in zijn eigen boezem wilde steken (als collegepartij kan hij niet veel anders), kwam ik aan het woord voor een eerste reactie en vragen aan de voorzitter van de Rekenkamer.

Ik was nog even aan het bijkomen van de bewering van de Rekenkamer dat de rechtmatigheid van de verstrekte subsidiegelden was onderzocht. Ze hadden In hun eigen rapport namelijk duidelijk aangegeven dat de rechtmatigheid níet was onderzocht. Handelingen zijn rechtmatig als die volgens de regels en wetgeving gebeuren. En dát onderzoeken is de core-bussiness van de Rekenkamer.

de Raad buiten spel >>>

Interview Dichtbij-krant n.a.v. onderzoeksrapport Van den Heuvel

Volgens professor Van den Heuvel had je wel vertrouwen in het onderzoek, maar heb je geen gehoor gegeven aan zijn verzoek om een een lijst met klachten en beschuldigingen aan te dragen die jij graag onderzocht wilde zien. Waarom ben je niet op dat verzoek ingegaan?
 Correctie: ik had hoop geen vertrouwen, zoals u hier kunt lezen

Over het verzoek om een beschuldigingenlijst het volgende.

Het is onbegrijpelijk dat Van den Heuvel zoveel nadruk daarop legt terwijl hij noch mevrouw Ter Horst mij ooit een herinnering heeft gestuurd. Ik ben op geen enkele manier door hun betrokken bij het onderzoek. Ik heb slechts één orienterend gesprek gehad, waarin geen enkele onderzoeksvraag is gesteld. Het was geen interview of onderzoeksgesprek.
Die beschuldigingenlijst lijkt mij meer een uitvinding om de vele fouten in het onderzoek op af te wentelen.

Hij wees zelf mijn aanbod af >>

Burgemeester Backhuijs lapt art. 1 Grondwet aan zijn laars

(Dit is een bericht van 1 november 2012 maar door het "onderzoek" van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel weer actueel)  

Op initiatief van VVD'er Gadella is er een verordening aangenomen die bepaalt dat raadsleden die zich afsplitsen van hun fractie geen onkostenvergoeding van de gemeente meer ontvangen (vergoeding voor gemaakte uitvoeringskosten niet te verwarren met de maandelijkse raadsvergoeding). Dat is in strijd met de Grondwet en de Gemeentewet maar toch aangenomen door VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en CU.

Raadsgriffier misleidt de Raad >>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep