Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Relburgemeester Backhuijs wil Núwegein een hak zetten‏

Beste burgemeester van Nieuwegein, beste Frans Backhuijs,

Vorige week deelde je ons de uitkomst mede van het zoveelste juridisch onderzoek tegen onze partij. Een onderzoek dat je instelde naar aanleiding van een rel die jij uitlokte in de raadsvergadering van januari 2013. Het onderzoek heeft uitgewezen dat je er, alweer, naast zat en dat wij in ons recht stonden.

lees hoe Backhuijs zijn rol misbruikt om een rel uit te lokken

Het zinkend schip en wachtgeldwethouders

Momenteel verlaten Nieuwegeinse wethouders achter mekaar het zinkend schip. Helemaal vrijwillig.
Nu de binnenstad zijn contouren krijgt, en er steeds meer voorspelde tegenslagen aan het licht komen gaan ze hun heil ergens anders zoeken. Veel verder dan het eigen belang heeft hun verantwoordelijkheid toch nooit gereikt.
 
Sinds jaar en dag presteren de PvdA en de VVD het om doorlopend twee wethouders op de loonlijst van de Nieuwegeinse gemeenschap te hebben staan. Eén op de zetel en één in de wachtgeldregeling.
De kosten bedragen ongeveer € 100.000,- per jaar per wethouder of wachtgelder.

Iedereen moet nog snel aan de beurt komen om te kunnen profiteren van de wachtgeldregeling

Nieuwegein is niet van papier, maar van mensen

De weg naar deze Kaderraadsvergadering toe is voor raadsleden bij uitstek de gelegenheid om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken tot uiting en tot uitvoer te brengen.
Maar daar zit dit college, al jaren achtereen, niet op te wachten. Daarom is er wederom, volgens goed Nieuwegeins gebruik, zoveel zand in de machine van de Raad gestrooid dat de visie van de oppositie niet aan bod is kunnen komen. Wij moesten ons werk doen binnen de kaders van een onwerkbare werkwijze, te weinig tijd en incomplete stukken (voorjaarsnota, jaarrekening, accountantsverslag).
Dit college heeft nooit gehoor willen geven aan het geluid van de oppositie. En de effecten daarvan beginnen zichtbaar te worden.

Lees meer...

D66 en SP voor onveilig Noordstedeweg-fietspad

De Nieuwegeinse D66 beweert dat ze tot één van hun belangrijkste ambities als collegepartij "Nieuwegein fietsstad" en "Betrokken bewoners" hebben gesteld. De fietsende Nieuwegeiners zouden dus helemaal gerust moeten zijn.

Helaas, juist dank zij de D66-wethouder is een onveilig fietsplan voor de Noordstedeweg aan de Raad voorgelegd en dank zij de SP-fractie met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Is Hans Reusch daarvoor wethouder geworden? Is dat de prijs die Nieuwegein betaalt voor het wethouderschap van D66? En de prijs voor de wethoudersaspiraties van de SP, die in de landelijke peilingen steeds groter wordt?

Lees meer...

Geen geld voor veiligheid fietsers in centrum Nieuwegein

Op 11 april 2012 stond de Fietsverbinding Noordstedeweg op de agenda. Een route die ook zeer intensief wordt gebruikt door hordes scholieren. Het is de drukste weg van Nieuwegein met de drukste fietsroute. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd.

Het voorstel dat voorligt is zonder meer onveilig te noemen.

Zelfs een kind begrijpt dat gescheiden fietspaden veiliger zijn dan een tweerichtingsfietspad. Wethouder Lubbinge houdt vol dat ook voor hem veiligheid voor alles gaat.  
En toch presteert hij het om alleen een voorstel uit te werken voor één tweerichtingsfietspad die bovendien ligt aan de zijde van de winkels, uitritten en laadzones.

Lees meer...

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep