Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Afval is de Nieuwe(geinse) melkkoe (Algemene Beschouwingen)

Aangezien de beide sprekers voor mij met een quote begonnen zal ik ons betoog ook inleidden met een mooie en passende wijsheid: “Non nobis tantum” Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren. Het bezien van alle dingen door het oog van een ander, empathie en de bereidheid tot dialoog.
Tot zover onze quote.

College sluist gemeenschapsgeld door naar bedrijven

Open brief aan VVD Mark Snoeren en Groenlinks Marieke Schouten

Beste Mark Snoeren van de VVD, 

Het is geen geheim dat je binnen de Nieuwegeinse gemeenteraad alles in het werk stelt om hogerop te komen in de VVD hierarchie "by all means necessary".
Jouw reflex om elke keer op te springen als er een opmerking wordt gemaakt over de onbetrouwbaarheid van de VVD in het college is daarom heel verklaarbaar. We hebben immers een VVD burgemeester waar van alles op aan te merken is (zie onder andere onze motie van wantrouwen van donderdag 26 januari 2017 en ons ZEER uitvoerig verslag over zijn (dis)functioneren dat we naar de vertrouwenscommissie en alle raadsleden hebben gestuurd (dus ook aan D66'er Tom Verhoeve, die doet alsof hij van niets weet). 

motie van wantrouwen tegen de burgemeester ingediend >>>

Algemene Beschouwing begroting 2017 Nieuwegein

Het wordt van kwaad tot erger. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken blijkt ook nu weer.
Mocht je nog twijfelen of dit college de raadsleden en de Nieuwegeiners serieus neemt dan is de begroting 2017 het bewijs. Gegevens die niet zijn ingevuld, geen streefcijfers, geen indicatoren, gefingeerde baten, lasten en saldo’s.

Gatenkaasbegroting ...>>>

Opvang nieuwe groep statushouders in de Luifelstede?

Ons betoog en verslag tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016.

Wij van stadspartij Nuwegein, zijn al heel duidelijk geweest bij de opvang van de vorige groep statushouders in 2015.

Een fatsoenlijke en waardige opvang van vluchtelingen en statushouders is voor ons geen enkel punt van discussie. Als was het maar omdat het mede door ónze bommen komt dat mensen uit het Midden Oosten massaal op de vlucht slaan. Maar bovenal is het een kwestie van medemenselijkheid, van naastenliefde.

Verantwoordelijkheid van college ook jegens Nieuwegeiners

Wij vinden dat het college bij de opvang van statushouders een grote verantwoordelijkheid heeft. Verantwoordelijkheid jegens de statushouders en verantwoordelijkheid jegens de (buurt)bewoners.

Inwoners worden niet serieus genomen >>>

Raadsleden slapen, wethouders falen en de burgemeester is voldaan

Tijdens de raadsvergadering van 28 april werd een spoeddebat aangevraagd vanwege een fout die de SP wethouder Stekelenburg had gemaakt. Na het debat werd een motie van afkeuring ingediend omdat het bij lange na niet de eerste keer was dat hij faalde. De raadsleden van de coalitiepartijen hielden hem zorgzaam de hand boven het hoofd door eensgezind te verklaren dat ze zelf hebben zitten dutten. Dat waren letterlijk hun woorden.

De burgemeester van Nieuwegein is dik tevreden ...>>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep