Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Hilarische commissievergadering Movactor-NONderzoek

Gisteren, donderdag 12 september, stond het rapport van de Rekenkamer op de agenda van de commissievergadering,
Na de mededeling van mevrouw Verbeek (Ieders Belang) dat ze tevreden waren met het Movactor-Rekenkameronderzoek, wat gekissebis omdat mevrouw Van Rooijen van mening was dat PvdA'er Van Alfen in haar betoog wel heel erg haar best deed om de Rekenkamer en haar PvdA-wethouder te verschonen, en de "schuldbewuste" D66'er Van der Voort die wel heel erg graag de hand in zijn eigen boezem wilde steken (als collegepartij kan hij niet veel anders), kwam ik aan het woord voor een eerste reactie en vragen aan de voorzitter van de Rekenkamer.

Ik was nog even aan het bijkomen van de bewering van de Rekenkamer dat de rechtmatigheid van de verstrekte subsidiegelden was onderzocht. Ze hadden In hun eigen rapport namelijk duidelijk aangegeven dat de rechtmatigheid níet was onderzocht. Handelingen zijn rechtmatig als die volgens de regels en wetgeving gebeuren. En dát onderzoeken is de core-bussiness van de Rekenkamer.

"Was de rechtmatigheid wel meegenomen geweest dan was er een beerput opengegaan en was zomaar gebleken dat gemeenschapsgeld is misbruikt, subsidiegeld verduisterd, de wethouder stelselmatig in gebreke was/is, dat er fraude is gepleegd en mogelijk zelfs erger".
Ik had deze zin amper uitgesproken of mevrouw Verbeek barstte uit: "Waar is het bewijs van mevrouw Bakhtali, waar is het bewijs!!! Ik wil het nu zien!! Schorsing meneer de voorzitter, ik wil een schorsing, want ik wil de bewijzen nu zien!!" 
Ik antwoordde: "U bent welkom om het allemaal in te zien, mevrouw Verbeek, maar zou ik even mijn betoog mogen afmaken?" "Nee, nee, nee, nu, nu, nu!!" Ze stond op ontploffen..
Wettelijke informatieplicht wethouder
De voorzitter kwam haar tegemoet en schorste de vergadering. Mevrouw Verbeek snelde naar mij toe en begon driftig door mijn dossier te bladeren. "Nou" zei ze "Je hebt geen dagafschriften dus je kan helemaal niets bewijzen." (Zij laat zich ook álles wijsmaken).
Verbaasd over haar agressie antwoordde ik: "Zullen we afspreken dat ik mijn raadswerk uitvoer zoals ik dat wil en jij jouw werk zoals jij dat verkiest?"

De voorzitter heropende de vergadering. Hoofdschuddend -"jehebtgeenenkelbewijs, jehebtgeenenkelbewijs"- mompelend liep mevrouw Verbeek terug naar haar zitplaats.

Toen volgde een rommelige bespreking met vragen en antwoorden die zoals gewoonlijk niet op elkaar aansloten. Ik vroeg aan de Rekenkamer of ze bekend waren met de informatieplicht van de wethouder. De Rekenkamer antwoordde dat precies dat de rode draad in het onderzoek was. Ik keek op mijn neus want het woord informatieplicht wordt in het rapport geen enkele keer genoemd. Laat staan dat er is vastgesteld dat de wethouder zijn wettelijke plicht aan de Raad verzaakt had. De Rekenkamer legde uit dat hij in het rapport telkens opnieuw melding maakt van het gebrek aan informatie bij de Raad, wat volgens mij toch een andere boodschap is dan noteren dat het college stelselmatig verzuimd heeft om de Raad te informeren.  
Dat dus.
En passant erbij vermeldend dat het niet geinformeerd zijn de Raad zelf te verwijten is en daarbovenop aanbevelend dat de Raad daar goede afspraken over moet maken! Wat een grap.
Bewijs fraude en verduistering gemeenschapsgeld
De heer Troost gaf nog even aan dat hij het schandalig vond zoals onze technische vragen door de Rekenkamer waren beantwoord. En de heer Van Randwijk zat zich ook erg op te winden over het een en ander. Hij zocht naarstig naar een manier om de PvdA-wethouder te redden. 

En plots besloot mevrouw Verbeek dat zij ook bewijzen had. Véél bewijzen: "Ik heb hier het bewijs, hier heb ik het bewijs. Véél bewijs"
Bewijs voor ik weet nog niet wat, maar het was wel veel. Ik vermoed dat ze had gezien dat ik dezelfde documenten in bezit had als zij. Bewijzen die ze kennelijk keer op keer aan de Rekenkamer had aangeboden om mee te nemen in het onderzoek en die keer op keer door de Rekenkamer waren afgewezen als "niet relevant". Eventueel wel voor een vervolgonderzoek. Ook wij hadden op vooraf ingediende relevante informatie geen enkele reactie van de onderzoekers ontvangen. En als reactie op onze vragen n.a.v. het rapport kregen wij ook al een bericht over "niet relevant" en een eventuele vervolgonderzoek. Een vervolgonderzoek dat, zoals nu is gebleken, vooraf al ingecalculeerd was. Dat is prima zaken doen voor Profacto: één onderzoek voor de prijs van twee. 
Hier gaan we natuurlijk vragen over stellen, dat begrijpt u wel. 

Mevrouw Verbeek liet echter haar bewijzen niet zien. hmmm... moest ik nu ook maar gaan roepen NU, NU, NÚwegein !!?

Wat ze bewijzen wilde is ook later niet duidelijk geworden. Wilde zij bewijzen dat het Rekenkameronderzoek een helder stuk is? Want dat was eigenlijk het enige wat zij in haar betoog te melden had. Of wilde zij bewijzen dat onze aantijgingen klopten? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn! Hoe meer bewijs hoe beter voor de Nieuwegeinse gemeenschap.

Dat was dus allemaal best komisch.
De leukste bak zat in de staart
Er werd aan de onderzoekers gevraagd of uitgezocht was waarom de wethouder, ondanks de wettelijke informatieplicht jegens de Raad, het voor de Raad geheim had gehouden dat Stichting Movactor een BV had opgericht. 
De Profacto-onderzoeker antwoordde met een strak gezicht: "Ja. Dat hebben wij aan de wethouder gevraagd. Hij antwoordde dat het de Raad helemaal niets aangaat en dat hij de slapende honden liever niet wakker wilde maken." of woorden van gelijke strekking.
De heer Van der Voort van D66 barstte spontaan in hoongelach uit en verliet, al schuddebuikend de bespreking ....o nee sorry ... dat hoongelach was op een ander moment. Bij de start had hij daarmee geprobeerd onze aantijgingen belachelijk te maken om direct daarna de raadzaal te verlaten. Dat is de D66: de partij die met alle liefde niet naar de bewijzen kijkt. En die het prima vindt dat onder valse voorwendselen subsidiegelden worden doorgesluisd naar een waarschijnlijk zwaar verlies lijdende Besloten Vennootschap.

Anyway, de heer van Randwijk (CDA) zorgde zoals gewoonlijk voor een beetje lucht voor de op dat moment zwaar gestresste PvdA-wethouder Adriani. Dat heet coalitievriendschap. Voordat wethouder Adriani de vragen kreeg afgevuurd kwam van Randwijk met het voorstel om op een andere avond de vergadering te vervolgen. Dan kan Adriani even de luwte in, hoeft hij nog even geen verantwoording af te leggen, kan hij herpakken en zich goed voorbereiden. "Saved by the bell".
Tijd hebben ze nodig. De commissie heeft nu gevraagd om de informatieavond van18 september (De vergadering om de stinkende beerput te dempen met de beste voornemens voor de toekomst) om te zetten naar een commissievergadering, een vergadering waarin de wethouder vragen moet beantwoorden. Me dunkt dat het presidium het dit maal niet eens hoeft te proberen om de Raad buiten spel te zetten....toch?  

Wij gaan in ieder geval alvast even checken of de historische verklaring van de wethouder zorgvuldig in het Rekenkamer-rapport staat opgetekend.....

(Update: het staat er niet in. Weer een onderzoek dat geschikt is voor de prullenbak! Het is toch maar geld van de gemeenschap)

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep