NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

ChristenUnie REDT: schenkt Nieuwegein wekelijkse koopzondag

Als er één vergadering was waarin de koopzondag nog tegengehouden kon worden dan was het wel donderdag 19 december 2013. Door onverwachte afwezigheid van een VVD'er (voorstander koopzondag) waren de tegenstanders in de meerderheid. Maar Martin Monrooij stak er een stokje voor. Hij redde met zijn CU/SGP fractie de wekelijkse koopzondag van de ondergang en zorgde dat besluitvorming over het onderwerp werd uitgesteld.  

De eerste keer, in september, was het voorstel al weggestemd. De Raad heeft daarvoor de hartstochtelijke preken voor de zondagsrust van Roelof de Wild (CDA) en Martin Monrooij (CU/SGP) moeten aanhoren. De VVD probeerde toen ook al uitstel te vragen maar dat lukte niet. Met de beslissende stem van Stadspartij Núwegein werd de koopzondag afgewezen. 

Als Groenlinks tegen had gestemd dan was het verschil twee stemmen geweest. Maar de ervaring leert dat het college alle steun goed kan gebruiken en altijd op Groenlinks rekenen.

De fracties van de VVD, de PvdA, D66, Fractie vd Zalm en ONS dienden een nieuw voorstel in die bepaalde bezwaren van de tegenstanders zouden moeten wegnemen. Dat voorstel werd door de Raadsagenda-commissie (voorzitter is Martin Monrooij) voor de Raad op de agenda van 19 december gezet.

Meer dan genoeg informatie 

Tussen september en 19 december kregen de raadsleden diverse onderzoeken voorgeschoteld en hadden zelf alle tijd om zelf onderzoek te doen.

Toen 19 december daar was, bleek raadslid Ton de Mol (VSP) afwezig; een "tegenstander".  Dat is altijd verdacht bij een agendapunt waar het draait om één stem verschil. Want dan hoeft er nog maar één tegenstander afwezig te zijn door ziekte, vakantie of wat dan ook en de uitslag slaat de andere kant uit.

Is er verder niemand afwezig dan komt de stemming uit op 16/16 en wordt het agendapunt automatisch uitgesteld naar de volgende Raad. 

Dat was, zo bleek later, in de achterkamertjes met elkaar afgesproken.  

Door afwezigheid VVD'er tegenstanders in de meerderheid 

Het lot besliste anders. Vanwege onvoorziene familieomstandigheden was juist een voorstander verhinderd: een fractielid van de VVD. Daar was men niet op voorbereid. Als er nu zou worden gestemd dan was de wekelijkse koopzondag 100 % zeker van de baan, geen 16/16 verhouding, dus geen uitstel. Prima zo! Kat in het bakkie. Met een uitslag van 15-16 zou het voorstel voor de tweede keer worden weggestemd.
Feest voor de CU, SGP en CDA. Althans: dat zou je verwachten gezien hun hartstochtelijk gepreek.  

Niet dus.
Tot onze grote verrassing en spijt vroeg de voorzitter CU/SGP Martin Monrooij (met als drogreden dat er nóg meer over moest worden gediscussieerd) om uitstel en werd (nog meer verrassing) zijn verzoek door ALLE partijen ondersteund, ook door het CDA en de SP. Let op: ALLE partijen behalve Stadspartij Núwegein. 

Logisch was geweest dat minimaal de 16 aanwezige tegenstanders in de raad tegen uitstel zouden zijn en vóór besluitvorming op 19 december. Het was immers zeker dat de koopzondag dan zou worden weggestemd. 

Stadspartij Núwegein: de enige partij tegen de koopzondag

De stem van Stadspartij Núwegein was de enige stem tégen het uitstel en dus echt tégen de koopzondag. 

Nogmaals: als er één vergadering was waarin de koopzondag nog tegengehouden kon worden dan was het wel donderdag 19 december 2013.

Waarom deze actie van CU?

Waarom is het uitgerekend de voorganger van de ChristenUnie en de SGP die het uitstel aanvraagt?

Kennelijk was er geen tegenstander te vinden voor die "vuile" VVD-klus. Je valt zo natuurlijk gigantisch door de mand. Liever 'anoniem" vingertje omhoog. Dan val je minder op. 

Maar hoe geloofwaardig zou het zijn als voorstander VVD het uitstel zou aanvragen en de tegenstanders met de VVD zouden meestemmen? Niet erg geloofwaardig dus daar waagde geen partij zich aan.
Wat zien we daarom gebeuren in de Raad: een tegenstander vraagt het uitstel aan en iedereen gaat mee, zodat men anoniem kan blijven. In de massa is iedereen anoniem. 

Maar wie zou bereid zijn om daadwerkelijk het uitstel aan te vragen? Welke tegenstander wil voor de VVD zijn nek uitsteken? Die persoon is gevonden in de "grootste tegenstander" van de koopzondag: Martin Monrooij. Hij weet uit ervaring dat hoe dieper je knielt hoe groter de kans is om weer wethouder te worden.
Zo is immers ook het complete nieuwe stadscentrum er kunnen komen. Het CDA en de CU leverden de wethouders die zich daar vol overgave voor hebben ingezet. Martin Monrooij is zelfs de wethouder Financien geweest. 

Namens de ChristenUnie en de SGP bracht Martin Monrooij het verlossende uitstel voor de koopzondag, voor de VVD, voor Corio en voor de grote winkelketens. Hij vroeg hoogstpersoonlijk het uitstel aan. En de rest hoefde slechts een vingertje op te steken. Wat ze dus ook deden. 

Heel kwalijk is dat hij als voorganger van de CU en de SGP de koopzondag doordrukt, terwijl hij zijn gelovige kiezers laat geloven dat hij de grootste tegenstander is van de wekelijkse koopzondag.  

Hoe dat in z'n werk is gegaan

De voorzitter Backhuijs vroeg na het voorstel uiteraard de mening van de fracties. De VVD vroeg een schorsing aan. Tijdens die schorsing kwamen twee VVD'ers naar mij toe omdat wij, Núwegein, geen enkele deal had gesloten met wie dan ook. De anderen hadden dat wel gedaan. We hadden de eerste keer al tegengestemd en zagen niet in waarom wij van standpunt moesten veranderen. Integendeel.

Tijdens de schorsing kwamen de VVD-wethouder Johan Gadella en VVD-duo-fractievoorzitter Mark Snoeren naar mij toe voor overleg.  
Johan Gadella dreigde: "Als jij tegen de koopzondag gaat stemmen dan komt er weer een heel groot negatief artikel over jou in het AD!

Ik vroeg wat hij daarmee bedoelde. Hij gaf aan dat het AD al had geschreven dat Haseena Bakhtali de beslissende stem had en dat ik dus de "dader" zou zijn. Niemand zou meer letten op de andere 16 tegenstemmers. Hun namen zouden niet worden genoemd.
Ik antwoordde dat ik mij niet laat manipuleren door het AD, de VVD of wie dan ook.

Interessanter is dat Mark Snoeren op zijn beurt zei: "Als je vóór de koopzondag gaat stemmen dan komt er geen uitstel en wordt er vandaag besloten. En als je tegen gaat stemmen dan wordt het uitgesteld. "

Helaas voor hun houden wij wel ons woord dus ging men na de schorsing tot stemming (over het uitstel) over. Wij vielen van de ene in de andere verbazing want er gingen werkelijk 30 vingers de lucht in. ALLE fracties stemden voltallig voor uitstel, dus óók het CDA van Roelof de Wild en óók de SP van Martijn Stekelenburg. Deze partijen wilden er dus zeker van zijn dat er wél 52 koopzondagen kwamen.  

Alleen mijn (Bakhtali) handen bleven op tafel rusten. De burgemeester probeerde het nog: "Weet u zeker dat u geen uitstel wilt?" Ik zei: "Ja natuurlijk weet ik het zeker." Het onderwerp is al helemaal uitgekauwd, dus het uitstel speelt alleen de VVD in de kaart. 

Ik was verbaasd. Als er één vergadering was waarin de koopzondag nog tegengehouden kon worden dan was het wel donderdag 19 december 2013. Maar de CU, de SGP en het CDA geven Nieuwegein de wekelijkse koopzondag speciaal voor Kerst cadeau aan Nieuwegein. 

Berichtgeving aan achterban CU, SGP, CDA en SP 
Direct na de stemming twitterde SP-fractievoorzitter Martijn Stekelenburg: "knap staaltje smiechterigheid van de voorstanders van de koopzondag. Wat willen we het allemaal graag goed doorspreken! Wat een vertoning!"
Hij vertelde er niet bij dat ook zijn volle fractie het uitstel heeft gewild en dat zij zelf ook 3 van de smiechten waren. Hij schreef zelfs een stuk over die smiechterigheid. Ik twitterde terug dat hij met zijn fractie ook had meegestemd met de VVD voor uitstel en toen veranderde hij het stuk 180 graden. Ik had getwitterd: "Je bent het wel hartgrondig eens met de smiechterigheid. Jullie hebben meegestemd voor het uitstel en het "goed doorspreken". 

Martin Mornooij CU/SGP twitterde heel trots over zijn "prestatie": "Voorstel openstelling koopzondagen van agenda afgevoerd op voorstel CU/SGP. Ineens 30 leden voor dit voorstel. Leuker kan ik het niet maken!". Een keiharde leugen tegen zijn gelovige achterban! Het voorstel was helemaal niet afgevoerd maar uitgesteld. Ook loog hij dat het "ineens" gebeurde. Het was tot in detail zo met elkaar afgesproken. Zelfs over de manier waarop ze elkaar in de berichtgeving naar buiten toe zouden steunen in dit toneelspel.  

Roelof de Wild van CDA stuurde deze tweets naar zijn volgers: "Voor mij was de eerste stemming al duidelijk: nee. Moet dan ook gerespecteerd worden". en "Tweede poging 52 koopzondagen voor Nieuwegein mislukt. Na tellen van knopen stemmen ook voorstanders in voor commissiebehandeling".
Slim bedacht. Alleen vertelde hij er niet bij dat het "knopen-tellen" had uitgewezen dat stemming op 19 december zeker had gezorgd voor het afwijzen van de koopzondag vanwege de afwezigheid van een VVD-fractielid.   

Als hij de 52 koopzondagen werkelijk had willen tegenhouden dan had hij tégen het uitstel gestemd.

Populisme CU, SGP, CDA en SP

De koopzondag is voor het CDA, CU, SGP wat de asielzoekers zijn voor de PVV: populisme om stemmen te trekken, in dit geval van religieuze mensen. Deze partijen gebruiken de religie van hun kiezers alleen om hun stemmen te trekken om vervolgens diezelfde kiezers te belazeren. Zelfs de CDA wethouder Blom draaide een rad voor de ogen van haar CDA-kiezers en verkondigde in de kranten dat ze tegen de koopzondag is.   
Dezelfde hypocrisie zien we bij de SP en GL: kiezersbedrog in optima forma. 

Het is dus helemaal niet raar dat bijna niemand nog vertrouwen heeft in de politiek. Die is alleen nog interessant voor baantjesjagers. De raadsleden willen wethouder worden of Tweedekamerlid. Mark Snoeren (VVD) en Hans Adriani (PvdA) hebben al heel laag op onverkiesbare plekken gestaan voor de Tweedekamerverkiezingen. Nine Kooiman, ooit SP raadslid in Nieuwegein, is tegenwoordig Tweedekamerlid in Den Haag.  
Tweedekamerleden op hun beurt willen burgemeester worden of Europarlementariër.
Men kijkt niet om naar de kiezers, alleen het aantal stemmen is interessant.