Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Ombudsfunctie Nú: Willen we mantelzorgers belonen of afstraffen?

Wij komen veel verborgen leed tegen in Nieuwegein.

Wij doen er alles aan om omstandigheden te verbeteren en bij de instanties aan de bel te trekken. Tot nu toe heeft dat zonder uitzondering tot verbetering van omstandigheden geleid.

Wij kunnen en willen niet alle gevallen op de website zetten. Maar dit geval is te schrijnend en het duurt te lang. Wij volgen het al maanden op de voet en verbetering is nog niet opgetreden. Ondanks toestemming van de betrokkenen vinden wij het niet nodig om de namen erbij te noemen.  

De Casus:
Een 72-jarige vrouw wordt al jaren op de hielen wordt gezeten door instanties die menen dat zij een gezamenlijk huishouden voert met een man uit de buurt. Die man ondersteunt haar omdat zij heel ziek en heel zwak is. Zij moet dagelijks verschillende medicijnen slikken vanwege diverse aandoeningen. Is niet mobiel.

De reden om een gezamenlijk huishouden te veronderstellen is dat die man (met eigen onderkomen, adres, vaste lasten), diverse keren per dag bij haar op bezoek komt. Hij doet wat we tegenwoordig zo graag willen: mantelzorgen. We moeten blij zijn dat dit gebeurt. Zij hoeft niet bang te zijn dat ze weken of maanden na overlijden nog niet gevonden zal zijn.

Zij krijgt ongeveer 750,- in de maand, betaalt meer dan 500,- aan huur, krijgt huursubsidie.

Van haar wordt meer dan 107.000,- gevorderd. Terwijl de basis van die vordering nog door de rechter wordt onderzocht en terwijl op 1 mei as de regels bij de SVB zodanig wijzigen dat de grond onder deze vordering zo goed als zeker zal verdwijnen.

Een overzicht van het aantal professionals die druk zijn met deze mevrouw die in de laatste fase van haar leven verkeert:

  • 7 man recherche die vroeg in de ochtend haar uit bed trokken om mee te nemen naar het politiebureau, Van schrik vergat zij een paar pillen in te nemen
  • tig ambtenaren,
  • 1 psychiater,
  • 1 psycholoog,
  • de huisarts,
  • 2 advocaten,
  • twee rechtszittingen,
  • een dossier van 15 cm. dik.

Wat is hier de meerwaarde van? Ik zie geen bezuiniging, ik zie geen menselijke maat, ik zie geen aanmoediging tot mantelzorgen. Ik zie geen respect,
Ik zie afbraak, maatschappelijke armoede, vernietiging. Ik zie een bureaucratisch monster. Iemand zou moeten uitrekenen hoeveel overheidsgeld wordt besteed aan het intimideren van een oude zieke vrouw, vanwege het feit dat er iemand in de buurt is die naar haar omkijkt.

Een zaak die bovendien naar alle waarschijnlijkheid herzien zal worden omdat in mei de achterhaalde regeltjes zullen worden aangepast. We hebben de nodige gesprekken gevoerd en het kan niet anders dat er een herziening komt maar  ... de machine maalt ondertussen wel verder.