Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Boekhoudfraude van 90 miljoen in Nieuwegein

Wij zijn al jaren bezig om helderheid te verkrijgen over de gemeentelijke Financiën. Dat schoot nooit op vanwege vaagtaal en non-antwoorden op onze vragen. Tijdens de laatste begrotingsraadsvergadering hebben wij ook erg veel moeite en volharding aan de dag moeten leggen voordat de wethouder Financiën Gadella toegaf dat we het jaar 2013 hebben afgesloten met 7.8 miljoen in de min en niet met 4.8 miljoen in de plus, zoals aan de Raad is medegedeeld.

Wij gingen te rade bij een officieel erkende Registeraccountant, de heer Verhoef. Ondersteund door hem hebben wij ontdekt dat over de periode 2003-2014 100 miljoen Euro meer zal zijn uitgegeven dan binnengekomen. Hij heeft een stevige conclusie getrokken en daarover op 17 februari 2014 een persbericht uitgebracht.    

Gemeente Nieuwegein erkent boekhoudfraude in jaarrekeningen en begroting van 90 miljoen euro

De gemeente Nieuwegein heeft erkend dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de begroting 2014 misleidend zijn. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen 2004-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal 16,9 miljoen euro. De gemeente erkent nu dat dat onjuist is. De jaarrekeningen over deze periode kennen in werkelijkheid een verlies van 66,3 miljoen euro. De begroting 2014 sluit met een saldo van 0 euro. De gemeente erkent nu dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 6,8 miljoen euro. Hiermee erkent de gemeente een boekhoudfraude van circa 90 miljoen euro.

Hiermee erkent de gemeente het gelijk van registeraccountant drs. L.W. Verhoef, die de gemeenteraad van Nieuwegein, en niet alleen de gemeenteraad van Nieuwegein, al jaren achtereen waarschuwt voor misleidende jaarrekeningen en begrotingen.

De gemeente Nieuwegein heeft na lang en stevig aandringen van gemeenteraadslid mevrouw Bakhtali van de lokale partij "Stadspartij Núwegein" tenslotte erkend dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de begroting van 2014 misleidend zijn en niet de werkelijke saldi van opbrengsten en kosten weergeven. Het gemeentebestuur van Nieuwegein meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2004-2012 dat de gemeente in deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van 16,9 miljoen euro. De gemeente, bij monde van de Afdeling Financiën, erkent nu dat dit niet juist is. In werkelijkheid kennen de jaarrekeningen over deze periode een verlies van 66,3 miljoen euro. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van 4,8 miljoen euro.
Daarvan erkent de gemeente nu dat dat niet juist is en dat de jaarrekening 2012 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 7,8 miljoen euro. Het gemeentebestuur meldde in de begroting van 2014 dat de begroting sluit met een saldo van 0 euro. Ook daarvan erkent de gemeente nu dat dat niet juist is en dat de begroting van 2014 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 6,8 miljoen euro. Dat betekent een boekhoudfraude in de jaarrekeningen over de periode van 2004-2012 van 83 miljoen euro en in de begroting 2014 van 7 miljoen euro, tezamen 90 miljoen euro.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2004 een voordelig saldo van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 32,5 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2005 een voordelig saldo van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 15,9 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2006 een voordelig saldo van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,5 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2007 een nadelig saldo van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,1 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2008 een voordelig saldo van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 14,4 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2009 een nadelig saldo van € 8,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 16,8 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2010 een voordelig saldo van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,8 miljoen.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2011 een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2012 een voordelig saldo van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,8 miljoen.
In het begrotingsboekwerk over 2014 is te lezen dat over 2013 een nadelig saldo wordt verwacht van € 11,0 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de begroting over 2014 een voordelig saldo van € 0. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van € 6,8 miljoen.
Dat betekent een nadelig saldo over de periode 2004-2014 van € 84,1 miljoen. In 2003 was er een nadelig saldo van € 19,1 miljoen. Dat betekent een nadelig saldo over de periode 2003-2014 van € 103,2 miljoen.
Tussen de vele uiterst wollige en verhullende teksten in de reacties van de Afdeling Financiën naar raadslid mevrouw Bakhtali valt o.a. te lezen:
- wat betreft de begroting 2014:
"Als wordt gekeken naar de geldstromen die in- en uitgaan, klopt het dat er in 2014 zo'n € 6,8 mln. minder binnenkomt dan er wordt uitgegeven" (27.01.2014)
- wat betreft de jaarrekening 2012:
"Vanuit de afdeling financiën is meegedeeld dat het saldo van opbrengsten en kosten € 7.787.657 negatief bedraagt." (11.09.2013)

- wat betreft de jaarrekeningen 2007-2011:
op de vraag van mevrouw Bakhtali aan de Afdeling Financiën: "Dank voor de opgestuurde opgaven. Helaas is dat geen antwoord op onze vraag. Wij hebben uitdrukkelijk gevraagd naar ...: Het saldo van de opbrengsten en de kosten", was de reactie:
"2007: – 5.152.350
2008: – 12.172.056
2009: – 16.797.431
2010: 188.206
2011: – 5.318.588" (17.09.2013)
Dit is correct wat betreft 2007, 2009 en 2011, niet wat betreft 2008 en 2010. Het laat in ieder geval zien dat wat in de jaarrekeningen als saldo van opbrengsten en kosten wordt aangeduid, volgens de Afdeling Financiën niet de werkelijke saldi van de opbrengsten en de kosten zijn.

De gemeente Nieuwegein zal dan in de periode 2003-2014 ruim 100 miljoen euro meer hebben uitgegeven dan er binnenkwam aan belastinginkomsten en andere inkomsten. De ontbrekende € 100 miljoen heeft de gemeente uiteraard moeten lenen bij de bank. Bij een rente van 4% is dat een kostenpost van € 4 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 in Nieuwegein is volgens de begroting € 13,6 miljoen. Daarvan is dan € 4 miljoen, dat is bijna een derde deel daarvan, alleen al nodig voor de rentekosten van de financiering van de ontbrekende € 100 miljoen.

Gemeenteraadslid mevr. Bakhtali stelde haar vragen n.a.v. nieuwe waarschuwingen van dhr. Verhoef aan de gemeenteraad over de boekhoudfraude. Met de reactie van de gemeente erkent deze dat de beschuldigingen van dhr. Verhoef terecht waren, al jarenlang. Soortgelijke boekhoudfraude als bij gemeente Nieuwegein komt bij veel meer gemeenten (en ook provincies) voor. Bijvoorbeeld: de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is inmiddels vanaf 1998 opgelopen naar circa € 3,6 miljard, bij gemeente Rotterdam vanaf 2007 naar circa € 0,9 miljard, bij gemeente Den Haag vanaf 2008 naar circa € 320 miljoen, bij gemeente Utrecht vanaf 2008 naar circa € 350 miljoen, bij gemeente Eindhoven vanaf 2006 naar circa € 240 miljoen.
Heel veel meer over de boekhoudfraude bij Nieuwegein en over de boekhoudfraude bij menige andere gemeente is - uitvoerig gedocumenteerd - te vinden op de website van registeraccountant drs. L.W. Verhoef www.leoverhoef.nl

(wat gemeente Nieuwegein betreft: zie "Dossier: Nieuwegein" op www.leoverhoef.nl ).
Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
0343-572055/06-20815670
www.leoverhoef.nl