stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Raadsleden slapen, wethouders falen en de burgemeester is voldaan

Tijdens de raadsvergadering van 28 april werd een spoeddebat aangevraagd vanwege een fout die de SP wethouder Stekelenburg had gemaakt. Na het debat werd een motie van afkeuring ingediend omdat het bij lange na niet de eerste keer was dat hij faalde. De raadsleden van de coalitiepartijen hielden hem zorgzaam de hand boven het hoofd door eensgezind te verklaren dat ze zelf hebben zitten dutten. Dat waren letterlijk hun woorden.

De raadsleden hebben een controlerende functie en zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren van de wethouder. Maar de VVD burgemeester Backhuijs greep niet in. Hij vond het niet nodig om slapende raadsleden wakker te maken.
Begrijpelijk want hij is degene die moet toezien om behoorlijk bestuur. 

Toen er in februari ook een dergelijke motie tegen PvdA wethouder Adriani werd ingediend omdat hij als een verongelijkte kleuter was weggelopen uit de raadsvergadering, verklaarden de raadsleden van de coalitiepartijen eveneens dat het hun schuld was dat hij zich zo misdraagt. En weer greep de verantwoordelijke VVD burgemeester Backhuijs niet in. 

De enige die verantwoordelijk is voor het werk van de wethouders is de burgemeester.

Juist daar is hij burgemeester voor. De Raad controleert het college en vertegenwoordigt het volk. De burgemeester is voorzitter van het college en hij is voorzitter van de Raad. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de wethouders. De beide organen waar hij de voorzitter van is functioneren niet. Dat blijkt en dat geven ze zelf toe.  
Maar de burgemeester van Nieuwegein houdt vol dat alles oke is en dat het Nieuwegeins bestuur behoorlijk functioneert. Kennelijk ziet hij het als zijn taak om de bestuursorganen te ontregelen. Want alleen dan kun je het je permitteren om tevreden te zijn. 

Met andere woorden: De wethouders falen, de raadsleden slapen. De burgemeester is de voorzitter van beide organen en hij is helemaal tevreden. Kennelijk functioneert alles zoals hij dat het wil. 

En dit zijn dan nog slechts de gevallen van 2016 ....

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep