NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Relburgemeester Backhuijs wil Núwegein een hak zetten‏

Beste burgemeester van Nieuwegein, beste Frans Backhuijs,

Vorige week deelde je ons de uitkomst mede van het zoveelste juridisch onderzoek tegen onze partij. Een onderzoek dat je instelde naar aanleiding van een rel die jij uitlokte in de raadsvergadering van januari 2013. Het onderzoek heeft uitgewezen dat je er, alweer, naast zat en dat wij in ons recht stonden.

De conclusie is onderhand gerechtvaardigd dat je als burgemeester (die boven de partijen hoort te staan) intimiderende partijpolitiek bedrijft en dat je je positie als burgemeester telkens opnieuw misbruikt om ons een hak te zetten.

Tijdens de raadsvergadering van januari gaf ik keurig beargumenteerd aan waarom wij niet konden stemmen op een motie (motie Jeugdland). De motie was in tegenspraak met zichzelf. Ik ging daarom op de publieke tribune zitten zodat ik even niet ter vergadering aanwezig was zodat jij als raadsvoorzitter over kon gaan tot stemming. Deze handelwijze is gebruikelijk in geval een raadslid om welke reden dan ook niet kan stemmen op een bepaald agendapunt.

De deur wijzen

Jij stond er echter met klem op dat ik de ruimte verliet en je maakte er een halszaak van in plaats van rustig de vergadering te vervolgen en tot stemming over te gaan. Je startte onverwachts eerst een oeverloze discussie met mij en je schorste daarna theatraal de vergadering om intimiderend op mij af te stappen, met in je kielzog de raadsgriffier en de bode. Ik kon niet bedenken wat de bedoeling was van deze drie man sterke parade die wel erg dichtbij mij kwamen staan. Word ik zo door deze kerels bij mijn kraag gegrepen? 

In de discussie die je vervolgens met mij voerde legde ik je geduldig uit dat ons handelen volkomen wettig en gebruikelijk was. Jij en de raadsgriffier (nota bene een jurist) hielden, zonder degelijke argumenten vol, dat ik de zaal moest verlaten. Ik zou volgens jou een plicht verzaken wat de Gemeentewet voorschrijft. Je maakte als voorzitter bekend dat je mijn opstelling heel vervelend vond en echt niet kunnen. Je kon, ernaar gevraagd, je standpunt, zoals gewoonlijk, niet ondersteunen middels een wettekst of voorschrift.
Toen je de discussie verloor besloot je, voor de zoveelste keer, om te onderzoeken of je juridische stappen tegen ons kon ondernemen. Hierin hadden twee partijen een opmerkelijke rol: Mevrouw Verbeek van ieders Belang die om een schorsing vroeg om met de fractievoorzitters te overleggen en van Straten van de VVD die als uitkomst van dat overleg aan jou verzocht om "de nodige gevolgen" te verbinden aan dat juridisch onderzoek. Toe maar!

Je haalde echter, voor de zoveelste keer, bakzeil. Het onderzoek, ondersteund door de andere, getemde raadsleden, heeft uitgewezen dat jij, alweer, ongelijk had. Ik heb tot op heden geen excuses van je mogen ontvangen. 

Uitlokkingen

Dit soort juridische onderzoeken op kosten van de gemeenschap begonnen in september 2011 toen we aan jou vroegen om als burgemeester van Nieuwegein een standpunt in te nemen over de integriteit van het Nieuwegeins bestuur.

Tot onze grote verwondering heb je dat stelselmatig geweigerd. Wat je vervolgens wel deed was kostbare raadsvergadertijd beschikbaar stellen om ons persoonlijk te laten vernederen en te beledigen door je coalitiegenoten tijdens de raadsvergadering. We herinneren ons allemaal de schreeuwende krantekoppen in chocoladeletters: "Backhuijs geeft Bakhtali veeg uit de pan." en "Raadsleden zijn Bakhtali spuugzat."

Sindsdien lok je de ene rel na de andere uit met ons als mikpunt. Daarbij maling hebbend aan de Grondwet, aan de democratische grondbeginselen, aan de brief van de Nationale Ombudsman, aan de orderegels en aan jouw verantwoordelijkheden en plichten als burgemeester.

Als raadsvoorzitter verstoor je onze betogen, de ontneemt ons grofweg het vrije woord, je stelt onderzoek na onderzoek in in de hoop ons juridisch te kunnen pakken en krantenkoppen te produceren.

Backzeil

Helaas voor jou haal je telkens bakzeil en/of moet je je excuses aanbieden.

Het verbaast ons hogelijk dat je nog in staat bent om te schrijven over "moreel besef" en "democratische verantwoordelijkheid".
Beste burgemeester, het zijn zaken waar je bewezen geen kaas van hebt gegeten.
Nogmaals, je hebt tot op heden zelfs geen standpunt willen innemen inzake de integriteit van het stadsbestuur waar je voorzitter van bent! Dat zegt eigenlijk al genoeg.
Het zijn dezelfde redenen waarom jij er aldoor, ondanks onze dringende verzoeken, niet voor zorgt dat we fatsoenlijk worden geïnformeerd over de financiele stand van zaken in Nieuwegein die naar onze mening deplorabel is. Dat is hét grote geheim van Nieuwegein.

Beste burgemeester, zorgen dat we compleet worden geinformeerd: dat is je taak, je verantwoordelijkheid, je morele en je democratische plicht.
Niet om je positie te misbruiken om, al dan niet in samenwerking met de raadsgriffier, kritische volksvertegenwoordigers de mond te snoeren en een hak te zetten.
 
Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
StadSpartij Núwegein