Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Geen VOLKSvertegenwoordigers en geen BURGERmeester Nieuwegein

(Dit artikel hadden wij reeds in februari 2013 gepubliceerd maar is weer heel actueel geworden door het onderzoek door prof. dr. J. H. J.Van den Heuvel)

Met (fractie-)discipline en zoethoudertjes houdt je kleutertjes in het gareel.
Maar helaas ook de Nieuwegeinse raadsleden. Waar is hun raadsverantwoordelijkheid aan te merken? Kennelijk in het verzoek aan Backhuijs om juridisch te laten onderzoeken hoe je raadsleden de mond kunt snoeren. Of in het stemmen voor onwettige strafmaatregelen voor raadsleden. En dan te bedenken dat Backhuijs niet eens de betekenis weet van art. 1 Grondwet. 

Het is niet geheel toevallig dat de eerste keer dat ik aan de raadsgriffie vroeg een verslag te corrigeren het ging om de profiel-omschrijving van de kandidaat-burgemeester.

Verslaglegging door griffie

Volgens de griffie zou ik in de raadsvergadering over dat onderwerp hebben gezegd: "Verbindend en vernieuwend is belangrijk. Zij pleit voor een kandidaat, die wat voor de jongeren in Nieuwegein kan betekenen. Een stevig figuur, volksvertegenwoordiger."

Pas na 15 keer bellen/mailen (een burgemeester ís niet eens een volksvertegenwoordiger) werd dat eindelijk gewijzigd in:
"Verbindend en vernieuwend is belangrijk. De kandidaat hoeft geen schaap met vijf poten te zijn. Ze pleit voor een burgemeester die wat kan betekenen voor de jongeren in Nieuwegein en die ervoor zorgt dat de gemeenteraad zijn volksvertegenwoordigende taak goed uitvoert."

Dat lijkt er meer op..

Helaas is dat vervangend verslag slechts te traceren door insiders die er speciaal naar op zoek gaan en na duidelijke instructies van de raadsgriffier.

Heel slim gedaan vindt u niet? Want het lijkt bijna hetzelfde, terwijl er een cruciaal verschil is.

Samenspanning Backhuijs en griffier

 Hoe dat verschil er in levende lijve uitziet: Frans Backhuijs die als voorzitter van de Raad samen met de Raadsgriffie, de raadsleden saboteert in de uitvoering van hun taken.

Zo komt het dat Backhuijs als een driftig opgewonden standje met zijn kettinkje en hamertje de kritische raadsleden kort houdt, de mond snoert, intimideert en schoffeert, artikel 1 Grondwet en andere wetten, met voeten treedt, de Raadszaal transformeert tot schandpaal waar de coalitie-raadsleden alle ruimte krijgen om de oppositieraadsleden te vernederen en te beledigen, enz. enz.

Het komt er op neer dat Nieuwegein geen volksvertegenwoordigers heeft, maar VVD- en vastgoedvertegenwoordigers.

Het is niet zonder reden dat Kordes (voormalig fractievoorzitter PvdA) aan de kant is gezet en Adriani (vastgoedvertegenwoordiger) door vastgoed-wethouder Lubbinge tot zijn opvolger is gebombardeerd.

Wat een fantastische voorzitter heeft de gemeenteraad en wat een geweldige burgemeester heeft Nieuwegein .... alles voor eigen carriere.

Als Backhuijs namelijk met zijn destructieve acties een krulletje en een stickertje heeft "verdiend" van oud-wethouder Financiën Monrooij, die óók voorzitter is van de werkgeverscommissie burgemeester, dan wordt hij zo een grotere stad in de maag gesplitst ...... alles om de eigen zakken te vullen.

(Want staat er niet in zijn profielomschrijving: De kandidaat-burgemeester moet ambitieus zijn, Nieuwegein vooral als een tussenstation zien .....?)

Heel aardig dit bericht (laat aan duidelijkheid niets te wensen over): Backhuijs Laat Oldenzaal Vallen Als Een Baksteen

Als het zover komt dat de Nieuwegeinse beerput openbarst, en zover komt het, dan stel ik alle raadsleden stuk voor stuk (naam en rugnummer) persoonlijk aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade aan onze stad Nieuwegein die onder onze ogen systematisch wordt uitgemergeld.

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep