stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 3: Erik van de Voort D66

Beste Erik van de Voort,
Maar liefst zes weken moest ik onderzoeken voordat je eindelijk bekende dat jij degene bent die als eerste mijn naam heeft genoemd tijdens het fractievoorzittersoverleg als voordracht voor zomaar een commissie. Een commissie nota bene waar je zelf geen enkele belangstelling voor hebt.  Waar ben je bang voor? 

achterkamertjespolitiek ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 2: Mark Snoeren VVD

Beste Mark Snoeren,
Jij bent fractievoorzitter van de nipt grootste fractie in Nieuwegein, de VVD. Als zodanig ben je de voorzitter van het fractievoorzittersoverleg geweest, die achter mijn rug om op 15 mei plaats had direct na de perspresentatie van het coalitieakkoord. Wij hebben elkaar nog bij de presentatie gezien. 

Door opzettelijke nalatigheid van jou en van de raadsgriffier Ferdinand Contant kon ik niet aanwezig zijn bij het fractievoorzittersoverleg dat, zo bleek mij de dag daarop, direct na de perspresentatie plaatshad.

valse spelletjes ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 1: Burgemeester Backhuijs

Per mail dd 16 mei 2014 werd mij, Haseena Bakhtali, als één van de fractievoorzitters in de Nieuwegeinse gemeenteraad door de raadsgriffier Ferdinand Contant medegedeeld dat ik tijdens het fractievoorzitters overleg van de avond daarvoor, buiten mijn medeweten, was gebombardeerd tot lid van de auditcommissie. Ik wist niet dat er toen een overleg had plaats gehad. Ik was de enige die afwezig was. De andere fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier waren present, maar geen één die vooraf met mij heeft overlegd, niemand die mij kon/wilde vertellen wie mijn naam als eerste heeft genoemd, ook niet de burgemeester die bij dat overleg aanwezig was en ook niet de raadsgriffier die als notulist diende.

duidelijkheid kwam pas na zes weken rondvragen >>>

Gemolesteerd door zoon van Guido Bamberg PvdA-raadslid

Beste Frans Backhuijs,

Ik leg deze klacht bij jou neer als burgemeester van Nieuwegein en voorzitter van de raadsleden.

Op de verkiezingsavond was ik met mijn gezelschap aan het vieren dat we meer dan voldoende Nieuwegeiners hebben kunnen overtuigen met onze standpunten. We hebben meer dan voldoende stemmen gekregen voor een raadszetel.

Daarbij horen bloemen, lachende mensen en foto's.

vader stuurt zoon op ons af >>>

PvdA dieper dan diep gezonken. Nieuwegeins bestuur corrupt

Ik heb onlangs het misbruik van mijn foto door de PvdA op hun site aan de kaak gesteld. Mijn foto is na lang en met veel moeite eindelijk verwijderd uit hun site. Een zielige p[oging van de PvdA om op 19 maart stemmen te vangen die voor mij en Stadspartij Núwegein zijn bestemd.
Dacht ik dat ze niet dieper konden zinken, krijgen we nu te maken met PvdA posters die over onze posters heen worden geplakt. Deze gevallen partij is echt compleet de weg kwijt.

geniepig, achterbaks en corrupt >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep