stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Boekhoudfraude: Hoe betrouwbaar is het Nieuwegeins stadsbestuur?

Beste burgemeester van Nieuwegein, beste Frans Backhuijs,

Jaren geleden hebben wij je gevraagd om een standpunt in te nemen inzake de bestuurlijke integriteit. Het ging en gaat om belangenverstrengeling en ambts-/machtsmisbruik van de PvdA, onderzoeksfraude door Martin Monrooij (ChristenUnie) en zo meer. Daarna volgde ook onze klacht vanwege het disfunctioneren van de griffier, een belangrijke spil in het openbaar bestuur. 

Je weigerde stelselmatig om een standpunt in te nemen maar wat je wel deed was je positie als burgemeester misbruiken om met veel bombarie allerlei (integriteit-)onderzoeken tegen ons in te stellen. De onderzoeken mislukten of stelden ons in het gelijk maar dat maakte jou niets uit.

wat gaat de burgemeester hiertegen ondernemen? >>>

Het schreeuwendste stiltemoment tijdens Integriteits'discussie'

De burgemeester heeft de raadscommissieleden uit de raadsbespreking Integriteit weggehouden als zouden ze tweederangs volksvertegenwoordigers zijn. Hij had ze ook doen geloven dat ze hun invloed op de bespreking heel effectief hebben kunnen laten gelden via het braaf meewerken aan de Quick Scan enquête.
Dus niet. 

onzinnige avond >>>

Backhuijs: blunderende en partijdige VVD-Raadsvoorzitter

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (26 juni) stond op de raadsagenda één van de conclusies van het Integriteitsonderzoek. Met nadruk één van de conclusies. Het rapport zelf stond niet op de agenda (vanwege DiederikStapel-kwaliteit) net zo min als de andere conclusies over het disfunctioneren van het Nieuwegeins bestuur. 

Daarmee is dus erkend dat het kraskraskras-ongeschikte rapport door de WC kan worden gespoeld en dat het Frans Backhuijs vooral gaat om die éne conclusie die hij voor € 15.000,- (gemeenschapsgeld!) heeft gekocht: "De beschuldigingen van Bakhtali zijn niet op feiten gebaseerd." Ten eerste is geen enkel feit onderzocht en ten tweede is dit het toppunt van politiek opportunisme omdat het voor Backhuijs persoonlijk van belang is om een dergelijke fake-conclusie politiek te laten vaststellen. Hij maakt namelijk erg veel fouten en heeft daarom een gloeiende hekel aan kritische raadsleden. En als hij die kan demoniseren door zijn macht en gemeenschapsgeld te misbruiken, dan is dat voor hem geen punt.  

Backhuijs maakt er een potje van >>>

Censuur door burgemeester Backhuijs

Tussen april 2012 en januari 2013 zullen er vier van de vijf collegeleden uit 2010 vertrokken zijn. Dat houdt de gemoederen in Nieuwegein bezig. Men vraagt zich af wat de verklaring is voor de leegloop van het college dat in 2010 aantrad en maakt zich grote zorgen.

• Van waar die desinteresse van de wethouders, die zo enthousiast waren begonnen?
• Hoe zit het met de plechtige verkiezingsbeloften?
• Waarom kunnen ze het niet volhouden tot aan de verkiezingen?
• Hoe zit het met de wachtgeld in deze tijd van bezuinigingen. Veel inwoners kunnen niet geloven dat ook vrijwillig opgestapte wethouders volledig recht hebben op de riante wachtgeldregeling voor wethouders.

raadsvoorzitter ontneemt spreekrecht volksvertegenwoordiger

Profileren op Integriteit: fiasco voor Backhuijs (VVD)

Met het inhuren van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel probeerde VVD-burgemeester Frans Backhuijs zich over mijn rug te profileren op het thema Integriteit.....een jammerlijk fiasco!

Want met het schielijk verwijderen van het onderzoeksrapport uit de Raadsbespreking - die geen enkele klacht (tegen Bamberg, Monrooij, Adriani, Lubbinge, raadsgrifier en tegen Backhuijs zelf) heeft kunnen weerleggen -  is hij heel zwaar door de Integriteits-mand gevallen. Met deze actie heeft hij dus zonder woorden toegegeven dat  zijn onderzoek NIET deugt.
Operatie-Schoonschip is Operatie-Zinkschip geworden. Met Raad en Macht heeft hij nog nipt een louzy-conclusietje op het droge kunnen slepen.  

de 15.000-euro-conclusie van Backhuijs >>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep