stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Bamberg misbruikt PvdA macht: ontslag op staande voet Bakhtali

Nieuwegeinse politiek: Integriteit PvdA en VVD

Wij weten nog allemaal de brief die ik destijds op zijn aangeven naar Cor de Vos (toenmalige PvdA burgemeester) heb gestuurd en cc naar uitsluitend beëdigde personen (raadsleden en fractie assistenten) nadat ik uit de PvdA fractie was gewerkt in september 2010.  

Ik was eruit gewerkt omdat ik lastige vragen stelde over de financien van Nieuwegein, de megalomane nieuwbouw in de binnenstad, over subsidies, ... waarom krijgt die wel subsidie en die niet....  hoe is het mogelijk dat de VVD fractie zijn eigen wethouder, Van Everdingen, afzet en een week later dat weer terug draait maar wel nadat er een andere VVD-wethouder is geinstalleerd zodat Van Everdingen  voor jaren in de wachtgeldregeling kon gaan zitten (integriteit VVD-style) ....dit soort vragen mogen in de PvdA fractie niet gesteld worden. Dat wilde Lubbinge liever niet. 

booby-traps PvdA'ers >>>

Raadsbepreking Integriteitsrapport Van den Heuvel

Wij hebben een burgemeester die een heel grote mond vol heeft van het openbaar debat in de publieke arena. Daar moet het gebeuren, in de Raadzaal!
Alleen niet als het om zijn eigen blunder-onderzoek gaat. Dat kan het daglicht niet velen. Ook niet het weinige daglicht in de Nieuwegeinse Raadszaal.
Eerst verhuisde hij de voorbespreking in paniek uit de Raadzaal naar een achterafzaaltje en nu heeft hij zich in allerlei bochten gewrongen om het rapport uit de raadsbespreking te verwijderen.  Of de Raad dus even alleen ff snel met één enkele conclusie in wilt stemmen: "dat Bakhtali haar beschuldigingen feitelijk niet voldoende ondersteunt". Wij noemen het de 15.000-Euro-conclusie :-)

neponderzoek met voorbedachte conclusies >>

Notabele Nieuwegeinse Nonsens

Raad is niet akkoord met rapport Integriteisonderzoek, maar wel met één van de conclusies, rara hoe kan dat?

Beste volksvertegenwoordigers,

Aan u wordt as woensdag gevraagd om in te stemmen met de conclusies van het integriteitsrapport.

Maar ... het rapport zelf wordt niet ter goedkeuring aan u voorgelegd! Op ons aangeven is het rapport er gisteren snel even aan toegevoegd, maar het raadsvoorstel is (nog) niet aangepast.

Dat is natuurlijk weer Notabele Nieuwegeinse Nonsens: hoe kan van raadsleden worden gevraagd om in te stemmen met de conclusies/aanbevelingen uit een rapport die vermoedelijk in de achterkamertjes al nietig is verklaard n.a.v. onze inbreng tijdens de bespreking op 12 juni?

Notabele Nieuwegeinse Nonsens >>

Backhuijs praat onzin: Wij zijn reeds 10 keer Officieel in het gelijk gesteld

Hierbij de lijst van10 klachten waarin wij reeds officieel in het gelijk zijn gesteld. Dit als extra bewijs dat het onderzoek en de conclusie uit het rapport Van den Heuvel niet deugen.

De burgemeester rekent erop dat u denkt: "Het is jullie woord tegen het woord van de onderzoeker, dus weten wij nóg niets."

het zijn feiten tegen neponderzoeken >>

Integriteitsonderzoek: Bestuurlijke opdracht of VVD handjeklap?

Dit gaat over verantwoorden en verantwoordelijkheid nemen door de burgemeester van Nieuwegein

Frans Backhuijs houdt vol dat er een opdrachtbrief is en verwijst daarvoor naar het onderzoeksvoorstel van de heer Van der Heuvel.
Een opdrachtbrief is een brief met een omschrijving van de concrete opdracht door de opdrachtgever en ondertekend door de opdrachtgever.
Die is er niet. De Raad heeft zich overigens bij deze raadsaangelegenheid volkomen laten negeren.

In stuk nr 2013-122 verwijst Frans Backhuijs naar de opdrachtbrief én naar het onderzoeksvoorstel. Toen waren het ook voor hem nog twee afzonderlijke zaken.

Backhuijs en Van den Heuvel spreken elkaar tegen >>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep