stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Van den Heuvel onderzoekt zonder zoeken en zonder vragen

Tijdens de commissiebespreking van 12 juni jl waarin wij deze reactie hebben gegeven keken wij ervan op dat er zoveel belang werd gehecht aan een mysterieuze belofte (dat ík zou zorgen voor een lijst met beschuldigingen). Die zogenaamde belofte is grappig genoeg een heel vrolijk eigen leven gaan leiden. Is dat om de aandacht af te leiden van het van het merkwaardige feit dat er geen enkele onderzoeksvraag aan mij is gesteld door diezelfde onderzoeker die mijn naam wel 160 keer vermeld in zijn rapport. Dat lijkt mij namelijk een vraagstuk van heel groot onderzoeksbelang. Geen raadslid die daar een vraag over stelde aan de onderzoeker.

Onderzoeker wijst aangeboden informatie resoluut van de hand 

Daarbij heeft de onderzoeker mijn hartgrondige aanbod om hem te voorzien van aanvullende en verduidelijkende informatie resoluut van de hand gewezen. Reden: hij had een perfect en compleet dossier aangeleverd gekregen van mevr. ter Horst.

onderzoeker is totaal niet nieuwsgierig >>

Rapport prof. Van den Heuvel: rammelende rommelkast

Burgemeester Backhuijs deed onbevoegd een greep in het gemeenschapsgeld om, zonder mij daarop voor te bereiden of vooraf in kennis te stellen, een opdracht te geven aan iemand van zijn eigen keuze om een integriteitsonderzoek in te stellen tegen mijn persoon.
In dat onderzoek mocht ik geen enkele inbreng hebben. Ik heb meermaals mijn medewerking aangeboden maar die werd resoluut afgewezen door de onderzoeker Van den Heuvel. Er werden zonder mijn inbreng conclusies getrokken die door de kranten werden vertaald in krantenkoppen als "Bakhtali praat onzin" (AD/UN). Het onderzoek, noch het rapport is ooit in de Raad besproken. Dus ook democratisch is het onderzoek niet gelegitimeerd.  
Tbv de commissiebespreking was dit onze reactie op het rapport Van den Heuvel.

geen professor doctor maar spindoctor >>

Geen enkele klacht is weerlegd

Wij zijn zeer verwonderd dat prof. dr. J. H. J. van den Heuvel zijn academische titels aan dit "onderzoek" heeft willen verkwanselen. Onze uitgebreide analyse zal volgen na een gesprek met hem (commissievergadering 12 juni as), waarin wij zijn bevindingen categorisch onderuit zullen halen. Het zal daarna op deze website te lezen zijn.

Dat de gemeenteraad slecht functioneert, zoals Van der Heuvel heeft geconcludeerd, staat al jaren vast. Om daar achter te komen hadden wij geen kostbaar onderzoek nodig. Zie de brandbrieven op deze site onder het tabblad "Doofpotten PvdA".

wanbeleid te wijten aan Backhuijs >>

Correctie en aanvulling op bericht AD-Utrecht (Wouter van Wijk)

Beste AD Utrecht,

Graag willen wij  even reageren op uw bericht van 27 maart waarin u meldt dat wij suggereren dat de technische storingen gedurende de hele vergadering expres veroorzaakt waren om de incompetentie van wethouder Gadella te verhullen. 
Het klopt wel wat u zegt ware het niet dat u wel erg onvolledig bent in uw informatie. 

AD roept maar wat ...

Bezorgde Núwegeiners

Naar aanleiding van de berichten in de media over het onderzoek naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur zijn wij door veel bezorgde inwoners gebeld. 
Met dit bericht willen wij jullie melden dat het goed  gaat met ons. 

Wij waren even ...laten we zeggen ... verwonderd.., dat de pers eerder op de hoogte was gesteld dan wij. Ondergetekende werd vrijdag achter mekaar door 3 journalisten gebeld voor een reactie op een bericht dat zij wel hadden ontvangen maar wij niet. Wij hadden zelfs het persbericht niet ontvangen die pers. raadsleden en iedereen had ontvangen.
Het zal nog wat voeten in de aarde hebben maar wij hopen dat we eindelijk het onderzoek krijgen waar we al jaren om vragen.
 
Ik heb vrijdag wel een speciaal op maat gesneden, overrompelend en intimiderend bericht ontvangen van de burgemeester maar niet namen hemzelf maar namens Juridische Zaken. Wij hadden de indruk dat er eerst nog een paar stappen zouden worden gezet voordat de pers uberhaupt op de hoogte zou worden gesteld.
Wisten wij veel dat wij de laatsten waren die ingelicht werden ....

Deze handelwijze past perfect in ...

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep