stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Integriteitsonderzoek: Bestuurlijke opdracht of VVD handjeklap?

Dit gaat over verantwoorden en verantwoordelijkheid nemen door de burgemeester van Nieuwegein

Frans Backhuijs houdt vol dat er een opdrachtbrief is en verwijst daarvoor naar het onderzoeksvoorstel van de heer Van der Heuvel.
Een opdrachtbrief is een brief met een omschrijving van de concrete opdracht door de opdrachtgever en ondertekend door de opdrachtgever.
Die is er niet. De Raad heeft zich overigens bij deze raadsaangelegenheid volkomen laten negeren.

In stuk nr 2013-122 verwijst Frans Backhuijs naar de opdrachtbrief én naar het onderzoeksvoorstel. Toen waren het ook voor hem nog twee afzonderlijke zaken.

Backhuijs en Van den Heuvel spreken elkaar tegen >>

Van den Heuvel onderzoekt zonder zoeken en zonder vragen

Tijdens de commissiebespreking van 12 juni jl waarin wij deze reactie hebben gegeven keken wij ervan op dat er zoveel belang werd gehecht aan een mysterieuze belofte (dat ík zou zorgen voor een lijst met beschuldigingen). Die zogenaamde belofte is grappig genoeg een heel vrolijk eigen leven gaan leiden. Is dat om de aandacht af te leiden van het van het merkwaardige feit dat er geen enkele onderzoeksvraag aan mij is gesteld door diezelfde onderzoeker die mijn naam wel 160 keer vermeld in zijn rapport. Dat lijkt mij namelijk een vraagstuk van heel groot onderzoeksbelang. Geen raadslid dat daar een vraag over stelde aan de onderzoeker.

Onderzoeker wijst aangeboden informatie resoluut van de hand 

Daarbij heeft de onderzoeker mijn hartgrondige aanbod om hem te voorzien van aanvullende en verduidelijkende informatie resoluut van de hand gewezen. Reden: hij had een perfect en compleet dossier aangeleverd gekregen van mevr. ter Horst, ambtenaar in de gemeente waar de opdrachtgever van het onderzoek burgemeester is. 

onderzoeker is totaal niet nieuwsgierig >>

Rapport prof. Van den Heuvel: rammelende rommelkast

Burgemeester Backhuijs deed onbevoegd een greep in het gemeenschapsgeld om - zonder mij vooraf in kennis te stellen en zonder toestemming van de raad - een opdracht te geven aan iemand van zijn eigen keuze om een integriteitsonderzoek in te stellen tegen mij, Haseena Bakhtali. Vanwege mijn kritiek op het college en omdat ik de corruptie in Nieuwegein aan de kaak stel.  
De onderzoeker, prof. dr. van den Heuvel (vaak op TV te zien als het om bestuurlijke integriteit gaat) op zijn beurt ging - zonder dat ik ergens van wist - al breedvoerig aan de pers vertellen over het grondig en wetenschappelijk schoonschip onderzoek dat hij zou gaan uitvoeren. 
Gelijk in zijn eerste gesprek met mij maakte hij duidelijk dat ik geen enkele inbreng zou hebben. Hoe bestaat het! hoor ik u denken. Hoe bestaat het? vroeg ik ook aan de onderzoeker. Nou gewoon, hij zou de stukken die hij van de gemeente zou krijgen bestuderen en zijn conclusies trekken.

Pas achteraf realiseerde ik mij dat dit ordinaire intimidatie was om mij in de achterkamertjes zo ver te krijgen dat ik zou instemmen met zijn voorstel om toch maar geen onderzoek te doen.

Ik bood meermaals mijn medewerking aan maar die werd resoluut afgewezen door de onderzoeker. Zonder enige inbreng van mijn zijde werden er conclusies getrokken die door de kranten werden vertaald in krantenkoppen als "Bakhtali praat onzin" (AD/UN). Met chocoladeletters wel te verstaan. Het onderzoek, noch het rapport is ooit in de Raad besproken. Dus ook democratisch is het onderzoek niet gelegitimeerd. Het was een persoonlijke actie van de burgemeester die misbruik maakte van zijn positie en van het gemeenschapsgeld. 

Tbv de commissiebespreking was dit onze reactie op het rapport Van den Heuvel.

geen professor doctor maar spindoctor >>

Geen enkele klacht is weerlegd

Wij zijn zeer verwonderd dat prof. dr. J. H. J. van den Heuvel zijn academische titels aan dit "onderzoek" heeft willen verkwanselen. Onze uitgebreide analyse zal volgen na een gesprek met hem (commissievergadering 12 juni as), waarin wij zijn bevindingen categorisch onderuit zullen halen. Het zal daarna op deze website te lezen zijn.

Dat de gemeenteraad slecht functioneert, zoals Van der Heuvel heeft geconcludeerd, staat al jaren vast. Om daar achter te komen hadden wij geen kostbaar onderzoek nodig. Zie de brandbrieven op deze site onder het tabblad "Doofpotten PvdA".

wanbeleid te wijten aan Backhuijs >>

Correctie en aanvulling op bericht AD-Utrecht (Wouter van Wijk)

Beste AD Utrecht,

Graag willen wij  even reageren op uw bericht van 27 maart waarin u meldt dat wij suggereren dat de technische storingen gedurende de hele vergadering expres veroorzaakt waren om de incompetentie van wethouder Gadella te verhullen. 
Het klopt wel wat u zegt ware het niet dat u wel erg onvolledig bent in uw informatie. 

AD roept maar wat ...

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep