stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Bezorgde Núwegeiners

Naar aanleiding van de berichten in de media over het onderzoek naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur zijn wij door veel bezorgde inwoners gebeld. 
Met dit bericht willen wij jullie melden dat het goed  gaat met ons. 

Wij waren even ...laten we zeggen ... verwonderd.., dat de pers eerder op de hoogte was gesteld dan wij. Ondergetekende werd vrijdag achter mekaar door 3 journalisten gebeld voor een reactie op een bericht dat zij wel hadden ontvangen maar wij niet. Wij hadden zelfs het persbericht niet ontvangen die pers. raadsleden en iedereen had ontvangen.
Het zal nog wat voeten in de aarde hebben maar wij hopen dat we eindelijk het onderzoek krijgen waar we al jaren om vragen.
 
Ik heb vrijdag wel een speciaal op maat gesneden, overrompelend en intimiderend bericht ontvangen van de burgemeester maar niet namen hemzelf maar namens Juridische Zaken. Wij hadden de indruk dat er eerst nog een paar stappen zouden worden gezet voordat de pers uberhaupt op de hoogte zou worden gesteld.
Wisten wij veel dat wij de laatsten waren die ingelicht werden ....

Deze handelwijze past perfect in ...

Integriteitsonderzoek door prof. dr. Van Den Heuvel

Na jarenlang klacht na klacht te hebben ingediend en onderzoek na onderzoek te hebben gevraagd, zijn wij verheugd dat er nu eindelijk een onderzoek komt naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur.

De kern van onze klachten is dat de Raad buiten spel staat en dat door belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en veel (al dan niet geveinsde) onkunde, geen sprake meer kan zijn van een integer bestuur.

Een compleet en wetenschappelijk verantwoord onderzoek kan dus niet alleen veel ophelderen in Nieuwegein maar ook waardevol zijn voor de lokale democratie in het algemeen.
Gelezen echter het onderzoeksvoorstel en de beknopte brief die wij hebben ontvangen  is de indruk dat het al verkeerd gaat of opzettelijk verpest wordt, nog voordat het onderzoek van start kan gaan.

Het lijkt erop dat er niets is geleerd van het Bing onderzoek ...

Beste heer Spekman: PvdA-terreur in Nieuwegein

PvdA-terreur maakt moeder van vier werkloos
Nu Hans Spekman als leider van een grote politieke partij het mikpunt is geworden van ontevreden kiezers, noemt hij zichzelf slachtoffer van geestelijk terreur en wil hij daartegen maatregelen nemen. Dat is geweldig nieuws!
 
Hij kan per direct beginnen bij zijn eigen wethouders en raadsleden in Nieuwegein, die mij, hun voormalig fractiegenoot, al jaren geestelijk terroriseren. Hans Spekman heeft tot nu toe zijn schouders opgehaald voor het feit dat ik op staande voet werd ontslagen door mijn werkgever als straf van de PvdA"ers Lubbinge en Adriani voor het verlaten van de PvdA-fractie zonder de zetel af te staan. Hans Adriani werd door de PvdA zelfs voorgedragen om wethouder te worden.
Voor de duidelijkheid: de partij is geen werkgever van raadsleden. Het gaat om mijn kostwinning buiten de politiek.

PvdA en machtsmisbruik

Vriendjespolitiek en de nieuwe Binnenstad Nieuwegein

Beste Nieuwegeiners, dit is een open brief naar uw raadsleden.
 
Raadsleden,
Privé vriendschappen en familierelaties van raadsleden gaan ons, raadsleden, niets aan.
Dat houdt echter terstond op als het ten koste blijkt te gaan van ons raadswerk en van het gemeenschapsbelang, het Nieuwegeins belang.
En daar is ook in Nieuwegein steeds nadrukkelijker sprake van. Het disfunctioneren van de raadsgriffie onder de hoede van vriendje Monrooij (fractievoorzitter CU/SGP), met alle gevolgen van dien voor de Nieuwegeinse gemeenschap, is daar één van de vele symptomen van.
 
U weet allemaal in welke deplorabele staat het Nieuwegeins bestuur en de Nieuwegeinse financien verkeren maar kiest voor een afwachtende opstelling. Onbegrijpelijk maar helaas niet anders. Zien we gelijk ook wat er met de stemmen van de kiezers gebeurt.

Controleren we de wethouder of gaat het om de gezelligheid?

Is aanstaande wethoudersbenoeming amnestieverlening?

Betreft:
Geloofwaardigheid PvdA en Integriteit Nieuwegeins stadsbestuur vs overhaast vertrek PvdA-wethouder Lubbinge en voordracht Adriani als kandidaat PvdA-wethouder

Beste leden van de PvdA-fractie,
U heeft uw fractievoorzitter Adriani voorgedragen als kandidaat om uw overhaast vertrekkende wethouder Lubbinge te vervangen. Veel Nieuwegeiners zijn overrompeld. Wij niet. En wij zullen u uitleggen waarom.
Gesaboteerde integriteitonderzoeken en uitspraak Nationale Ombudsman
Zoals u weet is het dossier "Belangenverstrengeling, integriteitschending, machtsmisbruik en intimidatie door Lubbinge en Adriani" nog altijd niet afgesloten. Interne PvdA-aangelegenheden zijn beslecht met misbruikt van bestuursmacht en collegebevoegdheden wat leidde tot een staande-voet-ontslag bij mijn werkgever de SWN. U bent ook in het bezit van het dossier over deze ontoelaatbare vermenging van belangen. Het dossier, dat ondertussen terecht kan worden gekwalificeerd als PvdA-beerput, kan nog niet worden afgesloten vanwege diverse

Lees verder over de PvdA-doofpotten in domino-opstelling

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep