stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Integriteitsonderzoek door prof. dr. Van Den Heuvel

Na jarenlang klacht na klacht te hebben ingediend en onderzoek na onderzoek te hebben gevraagd, zijn wij verheugd dat er nu eindelijk een onderzoek komt naar de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur.

De kern van onze klachten is dat de Raad buiten spel staat en dat door belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en veel (al dan niet geveinsde) onkunde, geen sprake meer kan zijn van een integer bestuur.

Een compleet en wetenschappelijk verantwoord onderzoek kan dus niet alleen veel ophelderen in Nieuwegein maar ook waardevol zijn voor de lokale democratie in het algemeen.
Gelezen echter het onderzoeksvoorstel en de beknopte brief die wij hebben ontvangen  is de indruk dat het al verkeerd gaat of opzettelijk verpest wordt, nog voordat het onderzoek van start kan gaan.

Het lijkt erop dat er niets is geleerd van het Bing onderzoek ...

Beste heer Spekman: PvdA-terreur in Nieuwegein

PvdA-terreur maakt moeder van vier werkloos
Nu Hans Spekman als leider van een grote politieke partij het mikpunt is geworden van ontevreden kiezers, noemt hij zichzelf slachtoffer van geestelijk terreur en wil hij daartegen maatregelen nemen. Dat is geweldig nieuws!
 
Hij kan per direct beginnen bij zijn eigen wethouders en raadsleden in Nieuwegein, die mij, hun voormalig fractiegenoot, al jaren geestelijk terroriseren. Hans Spekman heeft tot nu toe zijn schouders opgehaald voor het feit dat ik op staande voet werd ontslagen door mijn werkgever als straf van de PvdA"ers Lubbinge en Adriani voor het verlaten van de PvdA-fractie zonder de zetel af te staan. Hans Adriani werd door de PvdA zelfs voorgedragen om wethouder te worden.
Voor de duidelijkheid: de partij is geen werkgever van raadsleden. Het gaat om mijn kostwinning buiten de politiek.

PvdA en machtsmisbruik

Vriendjespolitiek en de nieuwe Binnenstad Nieuwegein

Beste Nieuwegeiners, dit is een open brief naar uw raadsleden.
 
Raadsleden,
Privé vriendschappen en familierelaties van raadsleden gaan ons, raadsleden, niets aan.
Dat houdt echter terstond op als het ten koste blijkt te gaan van ons raadswerk en van het gemeenschapsbelang, het Nieuwegeins belang.
En daar is ook in Nieuwegein steeds nadrukkelijker sprake van. Het disfunctioneren van de raadsgriffie onder de hoede van vriendje Monrooij (fractievoorzitter CU/SGP), met alle gevolgen van dien voor de Nieuwegeinse gemeenschap, is daar één van de vele symptomen van.
 
U weet allemaal in welke deplorabele staat het Nieuwegeins bestuur en de Nieuwegeinse financien verkeren maar kiest voor een afwachtende opstelling. Onbegrijpelijk maar helaas niet anders. Zien we gelijk ook wat er met de stemmen van de kiezers gebeurt.

Controleren we de wethouder of gaat het om de gezelligheid?

Is aanstaande wethoudersbenoeming amnestieverlening?

Betreft:
Geloofwaardigheid PvdA en Integriteit Nieuwegeins stadsbestuur vs overhaast vertrek PvdA-wethouder Lubbinge en voordracht Adriani als kandidaat PvdA-wethouder

Beste leden van de PvdA-fractie,
U heeft uw fractievoorzitter Adriani voorgedragen als kandidaat om uw overhaast vertrekkende wethouder Lubbinge te vervangen. Veel Nieuwegeiners zijn overrompeld. Wij niet. En wij zullen u uitleggen waarom.
Gesaboteerde integriteitonderzoeken en uitspraak Nationale Ombudsman
Zoals u weet is het dossier "Belangenverstrengeling, integriteitschending, machtsmisbruik en intimidatie door Lubbinge en Adriani" nog altijd niet afgesloten. Interne PvdA-aangelegenheden zijn beslecht met misbruikt van bestuursmacht en collegebevoegdheden wat leidde tot een staande-voet-ontslag bij mijn werkgever de SWN. U bent ook in het bezit van het dossier over deze ontoelaatbare vermenging van belangen. Het dossier, dat ondertussen terecht kan worden gekwalificeerd als PvdA-beerput, kan nog niet worden afgesloten vanwege diverse

Lees verder over de PvdA-doofpotten in domino-opstelling

Open brief aan Martin Monrooij (ChristenUnie) over onderzoeksfraude

Geachte fractievoorzitter ChristenUnie/SGP, geachte heer Monrooij,

Betreft:
Saboteren van een urgent integriteitonderzoek (terzake o.a. machtsmisbruik en belangenverstrengeling) door onderzoeksfraude en misbruik van uw vertrouwensposities

Op 10 september 2011 hadden de fractievoorzitter van fractie Trots en ondergetekende het vertrouwen in u al opgezegd als waarnemend voorzitter van de Raad, waarnemend voorzitter van het Presidium en als voorzitter van de onderzoekscommissie van de Raad die onderzoek moest doen naar de belangenverstrengeling van de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Cor de Vos en Bamberg. Die zaak was door ons aangekaart.
Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen was dat ons was gebleken dat u misbruik heeft gemaakt van alle drie sleutelposities om niet alleen het democratisch systeem van Nieuwegein buiten werking te stellen wanneer dat het college uitkomt maar ook omdat u een heel urgent integriteitonderzoek heeft gesaboteerd. Daar zijn we al op diverse momenten op terug gekomen. Voor een overzicht

hoe CU/SGP zijn Bijbelse normen verkwanseld ten behoeve van een werhoudersplekje voor zichzelf >>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep