stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Open brief aan Martin Monrooij (ChristenUnie) over onderzoeksfraude

Geachte fractievoorzitter ChristenUnie/SGP, geachte heer Monrooij,

Betreft:
Saboteren van een urgent integriteitonderzoek (terzake o.a. machtsmisbruik en belangenverstrengeling) door onderzoeksfraude en misbruik van uw vertrouwensposities

Op 10 september 2011 hadden de fractievoorzitter van fractie Trots en ondergetekende het vertrouwen in u al opgezegd als waarnemend voorzitter van de Raad, waarnemend voorzitter van het Presidium en als voorzitter van de onderzoekscommissie van de Raad die onderzoek moest doen naar de belangenverstrengeling van de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Cor de Vos en Bamberg. Die zaak was door ons aangekaart.
Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen was dat ons was gebleken dat u misbruik heeft gemaakt van alle drie sleutelposities om niet alleen het democratisch systeem van Nieuwegein buiten werking te stellen wanneer dat het college uitkomt maar ook omdat u een heel urgent integriteitonderzoek heeft gesaboteerd. Daar zijn we al op diverse momenten op terug gekomen. Voor een overzicht

hoe CU/SGP zijn Bijbelse normen verkwanseld ten behoeve van een werhoudersplekje voor zichzelf >>

Coalitie druipt af vanwege koekje van eigen deeg

Het wordt steeds fraaier in het Nieuwegeins bestuur.
Op 28 september liet burgemeester Backhuijs gedwee toe dat de coalitievoorzitters (Adriani PvdA, van de Voort D66, Gadella VVD, van Randwijk CDA) ons (Jack Rijnders (Trots) en mijn persoon) ongeremd beschimpten en bespotten omdat we het lef hebben om belangrijke bestuurszaken aan de kaak te stellen. Uitspraken als: "Daar gaan ze met hun staart tussen hun benen" en "Het zijn straatschoffies op wie we schade moeten verhalen." van VVD'er Gadella en PvdA 'er Hans Adriani .... Backhuijs leek er niet genoeg van te krijgen. Verbeek van Leefbaar Nieuwegein protesteerde tegen dat taalgebruik maar werd toen straal door Backhuijs (raadsvoorzitter) genegeerd. (Lees meer hierover ons verslag van 3 oktober).
De VVD'er Gadella mocht van burgemeester Backhuijs er zelfs een vlezig schepje bovenop doen en uitgebreid uitleggen wat hij

De schandzaal van Backhuijs

Betoog begroting 2011, Raadzaal loopt leeg

Voorzitter,
Een burgemeester is een bij Koninklijk besluit benoemde gezagdrager die boven de partijen hoort te staan en die de transparantie en integriteit in het bestuur dient te bevorderen en die vriendjespolitiek dient tegen te gaan. Hij bewaakt het fatsoen in het bestuur en geeft daarin het juiste voorbeeld.
Nieuwegein heeft recht op een burgemeester die zijn gloeiende best wil doen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar taken optimaal kan uitvoeren.
Ter voorbereiding van deze begroting hebben wij u een stevig onderbouwde analyse overlegd die aantoont hoe onze kerntaken stelselmatig worden ondermijnd. Onder andere door onze oppositiegenoot Monrooij, die door de coalitie op veel sleutelposities is

Lees over de vriendjespolitiek in Nieuwegein

De `schandzaal` van Backhuijs

Weer een bijzondere Raadsvergadering achter de rug (28 september).
Hoewel wij (Trots en fractie Bakhtali) via een keurige en uitgebreide brief (5 pagina's) aan burgemeester Backhuijs hadden aangegeven dat we het nogal onbehoorlijk vonden dat hij onze brief (aan hém gericht) zonder onze toestemming (of zelfs overleg) liet agenderen voor de Raad terwijl dat staatsrechtelijk niet kan én omdat hij geen enkele vraag had beantwoord (zie ons vorig verslag hieronder) heeft hij dat toch doorgedrukt.

Waar onderwerpen uitsluitend ter politieke besluitvorming aan de Raad dienen te worden voorgelegd nam hij niet eens de moeite om de schijn van besluitvorming hoog te houden: "de Raadsleden moesten maar zien wat ze ermee doen." Meer niet. Wij hopen maar dat deze doelloosheid niet kenmerkend is voor onze burgemeester.

Lees hoe Backhuijs de vernedering van raadsleden regisseert en een staande ovatie voor doofpot/expert Monrooij dirigeert

Reactie burgemeester op de schriftelijke vragen

Op 16 september ontvingen wij (fractie Bakhtali en fractie Trots) een "antwoord" op onze schriftelijke vragen aan de burgemeester (gesteld op 28 augustus). Eigenlijk is eerder sprake van een "niet-antwoord".
De burgemeester heeft namelijk aan het presidium gevraagd om de antwoorden bij de Raad te gaan zoeken. En dat terwijl wij eerder onze verwondering hadden uitgesproken (zie verslag hieronder)over het feit dat het presidium (waar de burgemeester de voorzitter van is) ongevraagd én onbevoegd al een reactie had gegeven als ware de brief aan het presidium gericht. Eerst schuift de burgemeester het op het bordje van het presidium en nu probeert hij het op het bordje van de Raad te schuiven Dit was de reactie van onze burgemeester, de heer Frans Backuijs:

Lees meer...

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep