stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Vertrouwen in fractievoorzitter CU/SGP (Monrooij) opgezegd

Nadat met veel inzet eindelijk was gerealiseerd dat het project Wisselgeld werd geagendeerd voor evaluatie kreeg de Raad in tegenstelling tot eerdere toezeggingen géén raadsinformatiebijeenkomst: een bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals uiteraard de mensen uit de Roma-groep en uit de diverse betrokken instanties.
De raadsleden kunnen dan in een openbare bespreking uit de eerste hand alle informatie verkrijgen die nodig is om een verantwoord besluit te nemen over de voortzetting van het tonnen kostend project.
De Raad wordt weer met kluitje in het riet gestuurd 
De Raad kreeg een raadsvoorbereidende vergadering: dus zonder de betrokken partijen erbij. Weer volgde een actie van meerdere oppositiepartijen om het presidium te vragen om de toegezegde raadsinformatie-bijeenkomst. En weer overlegde het presidium met het College om vervolgens aan de Raad te melden dat het verzoek niet zal worden gehonoreerd. En zo wordt

Lees hoe Monrooij de Raad ontmanteld

Schriftelijke vragen aan burgemeester Backhuijs dd 28 augustus 2011

Geachte burgemeester van Nieuwegein, geachte heer Backhuijs,

Wij, de fractie Bakhtali en fractie Trots, zijn van mening dat de inwoners van Nieuwegein recht hebben op een transparant en navolgbaar gemeente bestuur, transparante en navolgbare informatie waar maatschappelijke effecten wel van toepassing zijn en waarin ze duidelijk benoemd worden. Waarin ook helder is wie wanneer welke verantwoording aflegt. En ze hebben ook recht op laagdrempelige inspraakmogelijkheden.
Chaos
De Raad is momenteel samen met u bezig om het vergadersysteem grondig te hervormen. Een systeem dat al sinds de invoering ervan door uw voorganger (ongeveer een jaar geleden) de Raad in zijn greep houdt, die vooral voor wanorde en chaos heeft gezorgd, zaken onoverzichtelijk heeft gemaakt, terwijl het vorige vergadersysteem nauwelijks klachten opleverde.

Lees hoe wij burgemeester Backhuijs vragen om een standpunt in te nemen over de betrouwbaarheid van het stadsbestuur

Lamentabel gedrag/Lamentabel bestuur

Elke dag leer ik wat bij. Ik las in één van de vele reacties op mijn vorige column het prachtige woord "lamentabel". Ik trof hem aan in de reactie van de heer Troost van 3 april 2011. Hij heeft het over het lamentabele gedrag van de gemeenteraad. Ik dacht de woorden "lamlendig" en "labiel" te herkennen, dus moest ik het maar 's opzoeken. Ik vond 7 betekenissen:
1) Beklagenswaard
2) Beklagenswaardig
3) Ellendig
4) Erbarmelijk
5) Jammerlijk
6) Naar
7) Treurig
Ik zou zelf niet op "lamentabel" gekomen zijn maar ik moet toegeven dat er inderdaad twee betekenissen tussen zitten die goed weergeven wat ik vind van de opstelling van een aantal raadsleden als het om "hete brijen" gaat: treurig en jammerlijk.

Lees verder dat Herman Troost het prima vindt dat hij spek en bonen raadslid is

Het presidium saboteert de Raad en het College heeft vrij spel

De gemeenteraad is namens het volk het orgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders
controleert alsmede de wijze waarop het College zijn taken uitvoert. Dat houdt dus ook in dat de Raad
de kaders stelt en waakt over de integriteit van het stadsbestuur. Dat zijn drie belangrijke kerntaken
van de Raad.

Lees hoe Monrooij de Raad om de tuin leidt

Het Nieuwegeins Stadstheater: tijd voor een Nieuwegeinse lente

Woensdag 16 maart stond een extra Raadsvergadering gepland waarin de behandeling van mijn vragen over de handelwijze van burgemeester Cor de Vos stond geagendeerd. Daarin had ik (na overleg met diverse juristen) 3 simpele vragen geformuleerd en aan de gemeenteraad voorgelegd:

1. Is de burgemeester wettelijk bevoegd om autonoom een onderzoeksopdracht (aan Bureau Bing) te verstrekken? (Die wordt namelijk betaald uit gemeenschapsgeld en daarom zijn daar speciale wettelijke bevoegheden (toestemming en controle) voor nodig)

2. Zo ja: Had hij moreel gezien de opdracht wel mogen verstrekken? Hij heeft immers opdracht gegeven tot een onderzoek, op een moment dat hij al persoonlijk betrokken was bij de integriteitskwestie (aangaande vier mede-PvdA-partijgenoten: een wethouder, een fractievoorzitter en twee fractieleden) die ik aan de kaak probeerde te stellen. Terwijl een burgemeester boven de partijen hoort te staan.

Fractievoorzitter CU/SGP knoeit met onderzoeksinformatie

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep