stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Brief aan de raadsgriffier over de brief ván de raadsgriffier

Op 2 maart 2015 stelde Bakhtali de burgemeester op de hoogte van haar klachten omtrent ongewenste omgangsvormen tegen de raadsgriffier, te weten zijn valselijke beschuldiging aan haar adres. Een actie van smaad/laster.  
Het was mooi geweest als deze klacht informeel opgelost had kunnen worden. Haar veiligheid en werkomstandigheden zijn ernstig in het geding. 

Die hoop was ijdel want zij werd gedurende 10 dagen aan het lijntje gehouden. Op 13 maart besloot zij om de klacht officieel in te dienen.

En ook met de officiële klacht is tot op heden (1 april 2015) niets gebeurd behalve onder-de-pet-houd-gedrag.

traditioneel afschuifgedrag ...>>>

Forceren stemuitslag in 6 stappen (om € 175,- )

Beste burgemeester, beste Frans, (dit bericht werd op 1 februari 2015 opgestuurd)

Afgelopen donderdag 29 januari 2015, heb je weer eens duidelijk laten zien hoe jij je positie misbruikt om beslissingen van de Raad te forceren naar je eigen partijpolitieke- maar ook persoonlijke voorkeuren. Ook is nogmaals duidelijk geworden wat die persoonlijke wensen zijn:

  • het uitschakelen van tegenmacht
  • en als het even kan: demonisering Bakhtali en Núwegein via publicaties in de krant.

Bonnetjes zijn op tijd ingeleverd ...>>>

Klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen raadsgriffier

Na een paar weken tevergeefs geprobeerd te hebben om deze persoonlijk zeer ingrijpende kwestie van valse beschuldiging, treiterij, pesterij, laster etc. door raadsgriffier Contant informeel op te lossen en van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de burgemeester, heeft Bakhtali op 12 maart haar klacht formeel gemaakt en bij de burgemeester ingediend met het verzoek om die met spoed bij de klachtencommissie in handen te stellen. Tot op heden, 3 april 2015, heeft de burgemeester dat geweigerd.   

ook manipulatie procedure nieuwe griffier? ...>>>

Schofterig bestuur Nieuwegein deel 4: burgemeester Backhuijs VVD

Een burgemeester dient onomstreden te zijn. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Helaas gaat dat al lang niet meer op voor de burgemeester van Nieuwegein. Hij stond aan de leiding van een benoemingsprocedure die niet meer arrogant kan worden genoemd maar ronduit schofterig. In Nieuwegein wordt je als kritische volksvertegenwoordiger niet alleen mikpunt gemaakt van openbare groepsvernedering, maar wordt je ook in de rug aangevallen met een integriteitsonderzoek en zomaar (tijdens je slaap als het ware) gebombardeerd worden tot lid van een spek-en-bonencommissie.  

de burgemeester "begrijpt het zogenaamd niet" ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 3: Erik van de Voort D66

Beste Erik van de Voort,
Maar liefst zes weken moest ik onderzoeken voordat je eindelijk bekende dat jij degene bent die als eerste mijn naam heeft genoemd tijdens het fractievoorzittersoverleg als voordracht voor zomaar een commissie. Een commissie nota bene waar je zelf geen enkele belangstelling voor hebt.  Waar ben je bang voor? 

achterkamertjespolitiek ... >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep