Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 2: Mark Snoeren VVD

Beste Mark Snoeren,
Jij bent fractievoorzitter van de nipt grootste fractie in Nieuwegein, de VVD. Als zodanig ben je de voorzitter van het fractievoorzittersoverleg geweest, die achter mijn rug om op 15 mei plaats had direct na de perspresentatie van het coalitieakkoord. Wij hebben elkaar nog bij de presentatie gezien. 

Door opzettelijke nalatigheid van jou en van de raadsgriffier Ferdinand Contant kon ik niet aanwezig zijn bij het fractievoorzittersoverleg dat, zo bleek mij de dag daarop, direct na de perspresentatie plaatshad.

Terwijl wij van Stadspartij Núwegein vooraf heel enthousiast hadden aangegeven dat wij heel graag wilden bespreken dat de Raadsvergaderingen live en ongecensureerd worden uitgezonden en nog een lijst van bespreekpunten hadden ingediend. Punten die wij tijdens het overleg absoluut besproken wilde hebben. Zie deel 1 van deze serie. Op het moment van indienen was er nog geen datum geprikt voor dat overleg, 

Jij wist dat ik in het stadshuis aanwezig was. Ik was na de perspresentatie naar de commissievergadering in de raadzaal gegaan. Van andere fractievoorzitters, die wel bij het fractievoorzittersoverleg aanwezig waren heb ik vernomen dat ze jou hebben gemeld dat ik in het stadshuis was en dat ik ingeseind moest worden. Je bent vervolgens de deur uitgelopen om vervolgens "onverrichterzake" terug te komen. "Haseena is nergens te vinden, ik heb overal gekeken" loog je met een uitgestreken gezicht tegen de anderen. Ik zat gewoon in de raadzaal. De raadsgriffier heeft mijn telefoonnummer maar die heeft mij voor alle zekerheid maar niet gebeld.....
Vind je dit zelf niet een laag bij de gronds theater? 

Functies verdeeld 

Tijdens het overleg werden de functies onder de fractievoorzitters verdeeld: leden van de werkgeverscommissie griffier, leden werkgeverscommissie burgemeester, commissievoorzitters etc.
Ik heb aan jou gevraagd wie mij heeft opgegeven voor het lidmaatschap van de auditcommissie, wie als eerste mijn naam heeft genoemd. Ik had nimmer belangstelling voor die functie getoond maar dat terzijde. Mijn belangstelling ging naar de hierboven vermelde functies.
Het was niet één persoon, maakte je mij wijs maar ".... het waren een paar fractievoorzitters die precies op hetzelfde moment tegelijk opsprongen en mijn naam riepen ...."
Geloof je dit zelf, beste Mark?
Wij niet, dus moest ik verder onderzoek doen. Daarover in deel 3. 

Als voorzitter van het fractievoorzittersoverleg heb je vervolgens mijn naam genoteerd bij de auditcommissie. Jij vindt dat je dat gewoon kan maken. Geen haar op je hoofd die dacht dat dit onbehoorlijk was, dat het eigenlijk niet kon. Onbehoorlijk omdat ik niemand toestemming heb gegeven voor mij te spreken en niemand die het recht heeft om mijn naam te misbruiken. Onbehoorlijk omdat ik er zelf helemaal niets over te zeggen heb gehad,  
Had ik niet net als ieder ander het recht om zelf een keuze te maken en aan te geven waar ik wel en waar ik geen belangstelling voor had? Kennelijk vind je van niet. Dus is de onclusie gerechtvaardigd dat jij geen enkele intentie hebt gehad om dit fatsoenlijk en volgens de democratische rechtsregels te organiseren.  

Nog treuriger is dat je vervolgens voor je handelingen geen enkele verantwoordelijkheid hebt willen nemen, niet bereid bent gebleken om je excuus aan te bieden. Integendeel, je gaat liever verhaaltjes verzinnen en je verschuilen achter het collectief, "de anderen". Wat een voorzitter!
En dan aan mij vragen, net zoals je partijgenoot Frans Backhuijs deed, of ik aub jullie fouten wil corrigeren.
Helaas, beste Mark .... ik kan jullie niet helpen.

Beste Mark, waarom wil je voorzitter spelen als je de verantwoordelijkheid niet kan dragen? 

Neem je verantwoordelijkheid en corrigeer je eigen fouten... of... geef ruiterlijk toe dat je niet in staat bent om de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap te dragen.

Dan hoef je je ook niet meer schielijk te gaan verstoppen achter de rokken van het collectief. Om vervolgens vanuit die schuilplek mij te vragen om de raad te verzoeken mij te ontheffen uit een functie, waar ik nooit om heb gevraagd.

Daarbij: Ik heb je meerdere momenten gegund om je fout recht te trekken. De raadsgriffier heeft tenminste nog zijn excuus aangeboden voor het verkeerd bezorgen van de uitnodiging. Alleen jammer dat hij mijn vraag nooit heeft beantwoord wie mijn naam als eerste heeft genoemd in het overleg. En ook heel treurig dat hij mij niet even belde in plaats van dat jij mij ging nepzoeken.

Jij had ook je excuses kunnen aanbieden. Heb je vertikt. We kunnen rustig vaststellen dat het geen toevallig ongelukje was maar bewuste opzet. Knap overigens dat je een ander koeioneert om vervolgens te jammeren dat je je geschoffeerd voelt. Heel bijzonder.

Dus zoals gezegd:
Ik vind jouw aanpak in deze achterbaks, laf en buitengewoon schofterig.
Net als de aanpak van Frans Backhuijs (die zich bovendien beroept op onnozelheid) maar daarover verwijs ik naar deel 4 van deze soap.