Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 3: Erik van de Voort D66

Beste Erik van de Voort,
Maar liefst zes weken moest ik onderzoeken voordat je eindelijk bekende dat jij degene bent die als eerste mijn naam heeft genoemd tijdens het fractievoorzittersoverleg als voordracht voor zomaar een commissie. Een commissie nota bene waar je zelf geen enkele belangstelling voor hebt.  Waar ben je bang voor? 

En hoezo denk jij in de positie te zijn om dat te mogen doen?
Die positie heb jjij helemaal niet. Dus we moeten vast stellen dat het gewoon een onbeschofte streek is. Eerst wordt mijn afwezigheid goed georganiseerd door Mark Snoeren en de raadsgriffier en vervolgens noem je ongevraagd mijn naam als voordracht voor een commissie waar je zelf geen belangstelling voor hebt. Terwijl ik niet eens bij jouw fractie of partij hoor en je donders goed weet dat jij daartoe het mandaat niet hebt en dat nimmer van mij gekregen zou hebben. Iets wat de burgemeester Frans Backhuijs ook weet gezien de door hem geregisseerde groepsvernedering in september 2011.
En dat alles onder supervisie van de burgemeester. 

Daarna blijk je te angstig en te laf om daar voor uit te komen. Je ontvangt al gedurende zes weken mails waarin ik tracht dit achterkamertjes-mysterie te ontrafelen. En gedurende zes weken heb je je stil gehouden. Je beseft dus dat het niet kan wat je hebt geflikt. 

Je hebt mij vóór het overleg gezien en na het overleg, zoals trouwens de meeste zo niet iedereen die bij het overleg aanwezig was (9 fractievoorzitters, de raadsgriffier en de burgemeester)

Tijdens het overleg is door diverse kennelijk nog redelijke fractievoorzitters geopperd dat ik die avond gewoon aanwezig was in een andere vergadering in het stadshuis.

Een mededeling die door de aanwezige verantwoordelijken Frans Backhuijs, de raadsgriffier en Mark Snoeren straal is genegeerd. De griffier heeft mijn telefoonnummer maar hij heeft het vertikt mij even te bellen. Hij vond het prima zo, want ik mag natuurlijk niet in de werkgeverscommissie griffier terecht komen. Hetzelfde geldt voor Frans Backhuijs. Stel je voor dat ik in de werkgeverscommissie burgemeester terecht zou komen die hem moet beoordelen.
En ook jij, als coalitiepartner vond het natuurlijk helemaal geweldig dat je in het geniep ervoor kon zorgen dat ik niet in één van die commissies terecht kwam.

Die avond waren er ook twee reguliere vergaderingen in het stadshuis en het was ons natuurlijk al opgevallen dat er geen fractievoorzitters bij die vergaderingen aanwezig waren en dat ze pas aan het eind van de vergadering binnen kwamen druppelen. Niet één die zijn mond opendeed. En niet één die zich nog kon herinneren wie nou die man was die mijn naam als eerste had genoemd.

Dat was door een onzichtbare hand uit het geheugen van iedereen en zelfs uit het geheugen van de raadsgriffier (notulist van de vergadering) gewist.

Op mijn vragen gedurende de zes weken kreeg ik wel een reactie van Guido Bamberg die niet eens fractievoorzitter is en met dit alles helemaal niets heeft te maken: Die reactie luidde: "@Haseena, wees blij met die eervolle benoeming door de verenigde fractievoorzitters in een eerzame commissie en maak er wat van!" 
Weet u nog? Het gaat om deze Guido Bamberg. 
"De verenigde fractievoorzitters" ..... hoe verzint hij het. En dat hij de woorden eervol en eerzaam in de mond durft te nemen.... 

Hoe dan ook: Nieuwegein mag heel "trots" zijn op dit strak regiem!