stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Amsterdamse toestanden in het beheer van de Nieuwegein financiën

Iedereen weet al waar het heen gaat met Nieuwegein. Je hoeft maar te kijken naar de leegstand in het winkelcentrum, de leegtstand in de blingbling parkeergarages, de leegstand in het blingbling stadhuis en de leegstand in de Nieuwgeinse kantoren.
Maar de Nieuwegeinse raadsleden, óók van de oppositiepartijen, slapen en doen braaf alles wat het college van ze wenst. Dat is nu eenmaal de enige manier om ooit in het wethouderspluche terecht te komen. Ze blaffen wel eens maar bijten is toch van een heel andere orde. 

Als iedereen gezellig faalt, is toch lekker niemand verantwoordelijk? >>>

Verkiezingen, inwoners en hun one-liners

Op internet lees ik veel geklaag over de politiek en waarom men niet gemotiveerd is om te gaan stemmen. Ik heb deze reactie gegeven: 

Beste Nieuwegeiners,

Na acht jaar raadswerk kan ik u melden dat ik als raadslid de politiek niet kan vertrouwen. Ik begrijp dus ten volle waarom de inwoners de politiek de rug toe keren.

Hoe het ook afloopt met de verkiezingen. Ik wil jullie dit meegeven.

voor democratie moet elke dag opnieuw worden geknokt >>>

Groepen 6 Lucas-Galecop in raadsdebat ovv Haseena Bakhtali

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing doen de groep 6 leerlingen van Basisschool Lucas Galecop een project over inspraak en democratie.

Raadslid Haseena Bakhtali is daarbij betrokken en zal ook hun "raadsdebat" in de raadszaal voorzitten.

democratisch burgerschap

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep