stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Betoog begroting 2010

Voorzitter, wij van de fractie Bakhtali zien waardig en gelijkwaardig overleg als de wortel van de democratie; een degelijke publieksverantwoording als de boomstam en de effecten van het beleid als de vruchten die de samenleving kan plukken.

Sinds mijn kennismaking met de Nieuwegeinse politiek hoor ik door alles heen de machteloosheid over de manier waarop we met elkaar overleggen en de kwaliteit van het overleg. Nu zijn we hier voor overleg over de begroting 2011, de belangrijkste basis voor het overleg tussen het college en de raad het komend jaar. Wat we hier lezen is de vraag van het college om toestemming van de raad om 170 miljoen Euro te spenderen aan nauwelijks omschreven doelen voor amper benoemde doelgroepen binnen niet vastgestelde termijnen. Het college vraagt aan de raad wat ze zelf niet geacht wordt te accepteren. Of worden door de

Lees meer...

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep