NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

In Nieuwegein hebben we één woordje voor democratie: ZWIJG!

In Nieuwegein is de gemeenteraad compleet NIET in control, bewezen corruptie wordt afgedekt in plaats van bestreden. Ik kan het helaas niet mooier vertellen. Noem het beestje bij de naam. 

Op het moment dat 32 van de 33 raadsleden bewezen corruptie afdekken, corruptie die mogelijk voor miljoenen schade oplevert aan de Nieuwegeinse gemeenschap, dan weet je dat je te maken hebt met niet alleen een moreel failliete gemeente maar ook een financieel failliete gemeente. Het CDA zegt openlijk dat ze het geen probleem vinden als ChristenUnie-fractievoorzitter Martin Monrooij zijn privéfacturen met gemeenschapsgeld betaalt.

De andere fracties vragen mij “heel vriendelijk” om de andere kant op te kijken en/of het stil te houden. Hetzelfde met de stiekeme en illegale grondverkoop voor weinig aan vriendjes (voorkeursprojectontwikkelaar). Door wethouder Adriani. Het gaat dan om kostbare Nieuwegeins bouwgrond!

Je vraagt je als inwoner af hoe raadsleden dat in hemelsnaam kunnen goedkeuren.

Nou, in Nieuwegein is dat dus dagelijkse praktijk.
Elke keer dat wij denken: Dit is zo een overduidelijke zaak, dit kunnen de andere raadsleden onmogelijk nog accepteren, de aller-uiterste grens is bereikt..... elke keer staan we opnieuw op onze neus te kijken, want het wordt dus wel gewoon weer afgedekt door 32 raadsleden én de burgemeester.
Waarom? Ze zijn al zo ver heen, dat ze niet meer terug kunnen. 

Vanaf dag één in de politiek voel ik mij een Alice in Wonderland. Eén en al verwondering.

Wij zien dagelijks hoe de meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad (32 van de 33 raadsleden...en laten we de burgemeester niet vergeten) steeds meer corruptie accepteert en steeds zwaardere corruptie toedekt en onder de mat veegt.

Corruptie is altijd een glijdende schaal 

Eenmaal vuile handen is er geen weg meer terug. Want je bent niet alleen voor eeuwig chantabel. Door jarenlang mee te doen met de corrupte praktijken of met het afdekken ervan heeft men een investering gedaan voor het eigen belang, de eigen politieke carriere. 
Die investering gaat men niet vergooien door opeens STOP te zeggen. Want dan is alle moeite (de jarenlange investering) voor niets geweest. 
Overal waar ik kom wordt dit aan mij gevraagd: 

Waarom doen die raadsleden dat dan?

De verklaring is heel simpel. Het college bestaat uit een burgemeester en vier wethouders.
Nieuwegein is van oudsher een door de VVD overheerste gemeente. En van oudsher willen ze de PvdA naast zich in de coalitie. Zo is de macht in Nieuwegein van oudsher verdeeld. Dan blijven er nog twee zetels over en gedurende de raadsperiode van vier jaar worden die twee zetels “geveild”. Die zetels zijn voor de hoogste bieder.

Veiling? Wie is de hoogste bieder?
Uw stem als inzet van een veiling voor eigen persoonlijk belangen

Daar kom je achter als je hoort wat de argumenten zijn voor de VVD bij de formatie om, naast de PvdA, samen te gaan werken met bijvoorbeeld de CU, of Groenlinks of D66 of welke partij dan ook. De argumenten komen neer op: “De partij waarmee wij de voorgaande periode het beste mee hebben samengewerkt.”
(na het lezen van dit stuk zullen ze natuurlijk iets anders bedenken)

Dus krijg je de situatie 

 • dat Groenlinks uiteindelijk die ene broodnodige beslissende stem levert aan de VVD/PvdA voor de wekelijkse koopzondag, terwijl ze aldoor naar hun achterban hadden geroepen dat ze minder auto’s en minder luchtvervuiling en minder zus en zo in het stadscentrum willen;
 • dat de CU (Martin Monrooij) zich in alle bochten wringt om het voor mekaar te krijgen dat de wekelijkse koopzondag wordt gerealiseerd zonder dat ze er zelf voor hoeven te stemmen.
 • dat de CU (Martin Monrooij) onderzoeksfraude pleegt als voorzitter van de onderzoekscommissie die de belangenverstrengeling van PvdA burgemeester de Vos moet onderzoeken, om de Vos uit de wind te houden
 • dat de CU een wethouder (Monrooij) kon leveren terwijl ze bij de verkiezing slechts één zetel hadden behaald (2002)
 • dat het CDA, de SP en de CU stemmen om het voorstel wekelijkse Koopzondag van de raadsagenda te verwijderen toen juist met zekerheid duidelijk was (gezien de aanwezige raadsleden) dat de Koopzondag voor de tweede keer zou worden WEGgestemd. Om vervolgens naar hun achterban via hun website en twitter “triomfantelijk” te melden dat ze het voorstel Koopzondag van de agenda hebben doen verwijderen. De hypocrisie!
  Ze hadden juist voor uitstel gezorgd zodat de wekelijkse Koopzondag werd gered. Ga je zo keihard liegen voor degenen die op je hebben gestemd en die daarmee vertrouwen hebben gegeven? 
 • dat Groenlinks het hartgrondig met ons eens is dat groen in de tuin juist moet worden aangemoedigd en beloond maar tégen onze motie stemt om de onlangs ingestelde extra boete (heffing van € 30,- ) op het ophalen van grof tuinafval af te schaffen
 • dat er op een bewonersavond in het stadhuis over het centrum ongeveer 60 mensen aanwezig zijn waarvan slechts 11 inwoners (de rest is ambtenaar of raadslid/commissielid) en dat de gemeente het persbericht uit stuurt dat er een grote bewonersopkomst was van liefst 60 betrokken inwoners
 • dat er op een bewonersavond (Doorslag) de algemene voorkeur werd uitgesproken dat het nieuwe schoolgebouw aan de Parelduiker moet komen en dat de wethouder vervolgens verkondigt dat men het ermee eens is dat het nieuw schoolgebouw aan de Groenling komt
 • dat D66 roeptoetert dat het een partij is voor de fietsers en dat de D66 wethouder akkoord is met het onveilig fietspad aan de Noordstedeweg, een van de meest onveilige fietspaden in het land. 
 • en zo kunnen we nog even doorgaan...
Lang verhaal kort:
 • Zo krijg je de situatie dat 32 van de 33 raadsleden (en niet te vergetern de VVD burgemeester) bewezen corruptie en bewezen belangenverstrengeling (vriendjespolitiek) met liefde voor hun eigen belang, onder de mat vegen. En dat al vele jaren achtereen. Deze jarenlange investering ga je dan toch niet drie maandjes voor de verkiezingen verspelen door opeens kritisch zijn naar het college? Je gaat dan toch niet opeens de corruptie aanpakken wat je al jaren hebt toegelaten en waar je dus onderhand zelf verantwoordelijk voor bent?
  Want dan weet je 100% ZEKER dat je na de verkiezingen geen wethouder wordt.
 • Zo krijg je de situatie dat het ene raadslid die zich wél kritisch durft op te stellen, degene die niet aan die veiling en achterkamerpolitiek wenst mee te doen, het AD-krantje op haar dak krijgt die sensatie-stukjes schrijft om iedereen te laten geloven dat ze achterlijk en ongeloofwaardig is. In een poging de aandacht van de corruptie weg te leiden. Voor extra “overtuigingskracht” besteedt het AD er twee bombarie artikelen aan en laten ze een professor lokaal bestuur (Marcel Boogers), die mij voor alle zekerheid niets vraagt, een opmerking maken die niemand begrijpt, maar waardoor er wel een wetenschappelijk geurtje over mijn “ongeloofwaardigheid” wordt gesprenkeld.
En de burgemeester dan, waarom treedt hij er niet tegen op?

Tja, de burgemeester is vooral druk met kritische raadsleden de mond te snoeren, interrupties af te kappen, ze hun recht op vrijheid van spreken te ontzeggen en ze hun middelen, de raadsinstrumenten (zoals een interpellatiedebat) te ontnemen, zodat hij en de wethouders de handen helemaal vrij hebben en ongehinderd hun gang kunnen gaan met onder andere het verbrassen van 170 miljoen Euro gemeenschapsgeld.
De burgemeester vindt je pas aardig als je zwijgt en hij vindt je helemaal lief als je voor het college applaudisseert. Dan beloont hij je gul met allerlei privileges, terwijl een kritisch raadslid op alle mogelijke manieren wordt geintimideerd. 

Kortom

Het Nieuwegeins college heeft lak aan de inwoners en zo ook 32 van de 33 raadsleden die worden geacht toezicht te houden op het college. De Nieuwegeinse gemeenteraad bestaande uit de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers hebben zich compleet en effectief laten lamleggen, laten uitschakelen.

Ze hebben zich compleet buiten werking laten stellen als controlerend orgaan namens de gemeenschap in ruil voor een kans op monddode collegedeelname na de verkiezingen.

Dat is het allerbelangrijkste wat moet veranderen:
de controlefunctie van de Raad moet worden hersteld.

Dáár gaan we voor!