Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Interview Haseena Bakhtali

Wie ben ik?

Haseena Bakhtali, moeder van twee volwassen dochters  en twee volwassen zoons. Een paar jaar Landbouwkunde gestudeerd in Suriname, daarna Psychologie in Utrecht en later ook Rechtsgeleerdheid. 20 jaar politieagent geweest waarvan 7 jaar parttime omdat ik daarnaast welzijns-/jongerenwerk ben gaan doen. Wilde niet alleen repressief optreden maar ook wat in de preventie betekenen.
Ben als vrijwilliger actief in het vrouwenwerk (zit al 20 jaar in het comité Internationale Vrouwendag Nieuwegein) en in het organiseren van ontmoetingen om de dialoog tussen de verschillende groepen te bevorderen. Dat doe ik samen met 3 geweldige mensen vanuit Meetingpoint Nieuwegein. Heb diverse workshops verzorgd voor vrouwen over de thema's Empowerment en Emancipatie. En hard gewerkt aan het realiseren van een Stille Ruimte in het Stadshuis van Nieuwegein. 

Hoe zie je jezelf?

Als een pareloester. Omdat ik vier pareltjes op deze wereld heb mogen zetten. Mijn moederschap, mijn ervaring als opvoeder en kostwinner in een éénoudergezin en 20 jaar ervaring als politieagent, gecombineerd met 10 jaar Welzijn (jongerenwerk) bezorgen mij de drive om alles beter te willen maken voor de generatie van morgen.

Welke muziek zit er in je autoradio?
Bij voorkeur vrolijke Latin(salsa)muziek.
Waar maak je je zorgen om?
Om de angst die bij velen wordt aangewakkerd waardoor groepen tegen mekaar worden opgezet (vaak gevoed door de politiek en de media) waardoor men zich terugtrekt achter gedachten en ideeën die de samenleving er zeker niet prettiger op zullen maken.
Wie is je grootste voorbeeld?
Aletta Jacobs vanwege haar onwrikbaar geloof in gelijkwaardigheid.
Waar geloof je in?
In de kracht van eenvoud.
Wat is je grootste nachtmerrie?
Verwaarloosde en verslaafde kinderen.
Met wie zou je graag een keer een kopje thee willen drinken?
Met zoveel inspirerende personen. Een quote van Gandhi blijft heel actueel: "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte." en de zeer krachtige "Be the change you want to see in the world", wees zelf de verandering die je wenst te zien. 
Waarom ben je politiek actief geworden?

In 2005 was ik naast mijn baan bij de politie al 5 jaar werkzaam als welzijnswerker bij de Stichting Welzijn Nieuwegein (nu Movactor). Ik was coördinator van de dienst Huiswerkbegeleiding en Ouderparticipatie. In die functie bood ik scholieren die dat nodig hadden een steuntje in de rug bij hun schoolcarriére. Tevens legde ik contacten tussen school en thuisfront zodat de betrokkenheid over en weer verbeterd werd. Op die manier hoop je hun kansen in de maatschappij te vergroten. Een dankbare baan die mij uiteindelijk gedurende 10 jaar veel voldoening heeft geschonken. Nu nog krijg ik dankbetuigingen van de scholieren van toen, nu (bijna) volwassen. 
Ik werkte intensief samen met Carla Curvers (zaliger) die mijn teamchef was en ook raadlid. Wij discussieerden veel over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ik voerde ook stevig actie tegen de vestiging van een coffeeshop in de wijk waar ik woonde. Carla Curvers heeft destijds met mij in Amsterdam mee gelopen tijdens de demonstratie tegen de Irak-oorlog.

In die periode begon ik te beseffen dat ik mij graag ook op een ander niveau wilde inzetten voor de Nieuwegeinse samenleving. De politiek kwam in beeld toen Carla mij namens de PvdA vroeg of ik mij verkiesbaar wilde stellen voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Dat is 4 jaar goed gegaan. Zeven maanden na de verkiezingen van 2010 moest ik gedesillusioneerd de PvdA fractie verlaten. Ik ging verder als zelfstandig raadslid en richtte samen met Ron Theben Terville (ook ex-PvdA) stadspartij Núwegein op.

Als fractievoorzitter van Núwegein wil ik zorg dragen voor beleid met respect voor sociaal Nieuwegein. Ik wil mij hard maken voor een prettige, veilige en groene woonomgeving en voor het bestrijden en voorkomen van sociale achterstanden. Verder is het van groot belang om de democratie in Nieuwegein te herstellen en Nieuwegein terug te geven aan de Nieuwegeiners. 
Zo ging ik de verkiezingen van 2006 in en zo gaan we verder.

Wat is je droom voor de toekomst?
Voor kinderen droom ik alle ruimte om samen te spelen, voor jongeren alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen.
En voor volwassenen droom ik tijd:
tijd om rustig na te denken
en tijd om te dromen ...

Publicaties