Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

€100.000.000,- te kort beste Herman van Wiggen, VSP

Beste Herman van Wiggen,

Nieuwegein heeft in de periode 2003-2014 ruim € 100 miljoen meer uitgegeven dan er binnenkwam. De ontbrekende € 100 miljoen heeft de gemeente moeten lenen bij de bank. Bij een rente van 4% is dat een extra kostenpost van € 4 miljoen. De opbrengst van de OZB was in 2014 € 13,6 miljoen. Daarvan is dus € 4 miljoen (!) alleen al nodig voor de rentekosten van de financiering van de ontbrekende € 100 miljoen.

In de jaarrekeningen echter houdt de gemeente stug vol dat we elk jaar opnieuw vele miljoenen overhouden. Deze ernstige en structurele misleiding is voor ons, Núwegein reden geweest om de brieven van registeraccountant Leo Verhoef in de ABZ commissievergadering van 10 september te bespreken.
Wat tijdens die vergadering is gebeurd, daar lusten de honden geen brood van. En dat gaat dan specifiek over je scheldkanonade richting Herman Tomas, commissielid Núwegein.

Dat je vorig jaar een paar avonden sessies hebt verzorgd over gemeentelijke financiën, waar buiten onze fractie amper iemand interesse voor had, is dat je soms naar het hoofd gestegen?
Zo niet hoezo verbeeld jij je dan in de positie te verkeren om publiekelijk Herman Tomas uit te schelden voor domoor die "nog stééds niet kan rekenen"?
Vanwaar jouw onbeheerste bekrompen razernij dat "ondanks zoveel moeite van jou, Herman Tomas nog steeds "zijn lessen niet heeft geleerd"?

Goede bedoelingen of politieke agenda? 

Wij gingen uit van oprechte bedoelingen toen jij die sessies aanbood. Bovendien weet je dat wij het tijdens die sessies vaak oneens waren met jou en dat je vaak moest toegegeven dat we gelijk hadden en dat je ook van ons geleerd hebt.
Allemaal mooi en aardig. Maar heb je aldoor niet heel goed verbloemd dat je feitelijk politiek aan het bedrijven bent geweest?

Dat je ons eigenlijk op een verkeerd financieel spoor wilde zetten?
Dat je bezig was om stiekem argumenten te verzamelen om die een keer tijdens een vergadering vals uit te kunnen spelen tegen stadspartij Núwegein?
Dat je eigenlijk probeerde ons te temmen zoals ook jij en anderen zijn getemd?
En dat je gisteravond in razernij ontstak omdat je constateerde dat je plannetje is mislukt? 

Wie denk je wel dat je bent om je zo te misdragen tijdens een commissievergadering?

Het is bekend dat je nogal moeite hebt met registeraccountant dhr. Verhoef. Komt dat soms doordat hij ook heeft verklapt dat Utrecht over de jaren 2008-2014 zo'n 490 miljoen heeft verzwegen en dat Joost mag weten waar al dat geld is verdwenen? Van € 20.000.000,- weten we sinds kort dat die dank zij de PvdA wethouder aan FC-Utrecht is geschonken. 

Nieuwegein geeft toe dat Leo Verhoef gelijk heeft

Wij hebben alle reden om de heer Verhoef WEL te geloven. Ten eerste vanwege het enkele feit dat hij, ondanks alle ellende die hij als klokkenluider moet doorstaan, zich nog altijd met opgeheven hoofd register-accountant mag noemen. En dat betekent beste Herman vW dat deze meneer Verhoef als accountant 100% betrouwbaar is. Ik ga ervan uit dat je in staat bent om deze eenvoudige redenatie te volgen.

Ten tweede omdat op 11 september 2013 door de afdeling Financiën, na heel veel inzet onzerzijds en veel ontsnappingspogingen hunnerzijds, uiteindelijk is toegegeven dat het saldo van opbrengsten en kosten in de jaarrekening 2012 inderdaad € 7.787.657,- NEGATIEF bedraagt, exact het bedrag dat door de heer Verhoef was uitgerekend en doorgegeven aan alle Nieuwegeinse raadsleden, met dien verstande dat hij het had afgerond tot  € 7.8 miljoen.

De ambtenaren kunnen dus wel rekenen, alleen hebben ze soms stevige aansporing nodig, want ze moeten ook de wethouder te vriend houden. 
Wethouder Financiën Gadella heeft tijdens de raadsvergadering nog stuntelig geprobeerd er een verhaaltje omheen te brabbelen maar Núwegein liet hem geen ruimte en kon ook hij er niet meer onderuit publiekelijk te moeten erkennen dat Leo Verhoef gewoon gelijk heeft. Luister de opnames maar erop na. Hopelijk zijn ze niet gemanipuleerd.

Maar politiek blijft de misleiding gehandhaafd

In de betreffende jaarrekening staat helaas (dankzij de apatische raadsmeerderheid) nog altijd:
Op pag. 6 : “Voordelig resultaat € 4.831.289,- “(een LEUGEN dus).
Op pag. 10: “Totaal van de lasten € 166.230.490,- totaal van de baten € 171.061.779,- voordelig resultaat
€ 4.831.289,- (alweer LEUGENS)
Op pag. 109 nog een keer: “het resultaat is € 4.831.289,- voordelig.
Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt dan wordt het, zeker voor de Nieuwegeinse raadsleden en zeker voor Herman vW, waarheid.

Wij kunnen dit spelletje wel elk jaar opnieuw gaan spelen met Financiën maar dat is erg tijdrovend. En we weten al hoe het werkelijk zit. 

Dus beste Herman vW, dat jij problemen hebt met de heer Verhoef zegt spijtig genoeg vooral iets over jou! 
JÍJ kan niet rekenen.
Als je een klein beetje geinformeerd bent dan weet je hoe vaak de heer Verhoef door gemeenten voor de (tucht)rechter is gedaagd. En hij heeft tot op de dag van vandaag, elke toets glansrijk doorstaan.

Waarom Nieuwegein GEEN aangifte zal doen tegen Leo Verhoef vanwege smaad/laster 

Was hij op leugens betrapt dan was hij, zoals ook jij weet, geen register-accountant meer.
Dat weet ook de Nieuwegeinse burgemeester Frans Backhuijs, onze fervente "integriteitonderzoekjes-fan", die daarom te nooit en te nimmer aangifte vanwege smaad of laster zal doen tegen Leo Verhoef, ondanks onze herhaalde verzoeken daartoe. Ook zal hij nooit een poging wagen om te weerleggen wat de heer Verhoef al jaren over de Nieuwegeinse financiën verklaart: "De Nieuwegeinse raadsleden worden misleid", beter gezegd: "De meerderheid laat zich graag misleiden." en "In Nieuwegein wordt boekhoudfraude gepleegd."
Dat is immers de waarheid als een koe.
Uitsluitend tegen te spreken met Griekse retoriek en leugenachtige prietpraat door dito wethouders, die blind kunnen varen op Nieuwegeinse raadsleden die ALLES best vinden.

Jij bent meer fan van het soort accountant, waar Frans Backhuijs ook zo'n voorkeur voor heeft: accountants zoals die van integriteitsbureau BING. Accountants, die achter mekaar door de tuchtrechter worden bestraft en uit het accountantsregister worden gemieterd en/of zichzelf uitschrijven om de tuchtrechter voor te zijn. Dát zijn accountants die jij belieft/jullie believen. Dát zijn de accountants die Nieuwegein dik betaalt voor "onderzoek". Heb ik het goed begrepen dat er nauwelijks een accountant te vinden is die nog voor Nieuwegein wil werken? 

Anyway, wees maar in je sas met de "eerlijke, correcte en rechtmatige" boekhouding waarin Nieuwegein het presteert om in de najaarsnota eind november 2014 een saldo van € 118.000,- te presenteren om amper 4 weken daarna uit de kast te komen met een saldo van maar liefst € 9.100.000,- ! Zoals je zelf had uitgerekend: een ongemeld bedrag van € 11.500,-, dat in elk uur gedurende 4 weken uit de hoge hoed werd getoverd! 
Ook ben je als "deskundige" dik tevreden met € 1.200.000,- aan ongedekte werkuitgaven in het grondbedrijf en met de tonnen aan budgetoverhevelingen (€ 540.000,-) zonder ook maar één voorstel erbij. En dan hebben we het niet over de meevallers van ruim een miljoen structureel ter hoogte van ... een paar duizend. 

In jouw "deskundige" ogen is het allemaal heel correct, eerlijk en rechtmatig ....(kuch).....

Zullen we afspreken dat je voortaan lekker in je eigen tijd de scheldende schoffie uithangt?

Met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
Núwegein