Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Hoe word je (VVD- of PvdA-, of ...) kamerlid?

Nieuwegein gaat zwaar gebukt onder grote financiële schulden.
Daar is het college (VVD, PvdA, SP, D66) niet eerlijk over naar de Nieuwegeiners toe. Het college verbloemt de zorgelijke situatie elk jaar opnieuw door te beweren dat we miljoenen winst maken terwijl we jaarlijks juist miljoenen dieper in de schulden zakken. Griekse toestanden.
Openheid hierover is één van de zaken waar partij Núwegein veel werk van maakt. 

Er is een VVD-burgemeester benoemd, verantwoordelijk voor het Nieuwegeins bestuur. De wethouder Financiën (Gadella) is óók van de VVD. Hoe kan je die beschermen voor de kritische vragen van stadspartij Núwegein over de Nieuwegeinse schuldenlasten? Hoe kun je ervoor zorgen dat leden van het college (burgemeester en wethouder) niet in de knel komen tijdens de openbare vergaderingen? 
Heel simpel. 

Door een VVD-raadslid die "hogerop" wil komen voorzitter te maken van de ABZ-commissievergadering. Een VVD-er die graag in de Tweede Kamer terecht wil komen. Bijvoorbeeld iemand die in 2012 op een onverkiesbare plek (nr. 66) stond op de VVD-verkiezingslijst. Hij wil natuurlijk hoger op die lijst. Maaaarrr ..... daar moet hij wél wat voor doennn!!
Om op een verkiesbare plek te komen moet hij VVD-punten scoren. Door bijvoorbeeld zijn VVD-burgemeester en zijn VVD-wethouder effectief uit de wind houden tijdens de debatten in de gemeenteraad. Dan krijg je dus een ABZ-vergadering zoals in het artikel hiervoor is beschreven.

Mark Snoeren, over dit VVD raadslid gaat het, heeft weer uitstekend zijn best gedaan. Althans hij heeft zich van zijn voorzitterstaak gekweten zoals zijn VVD burgemeester en zijn VVD wethouder dat van hem verwachten. Hij is niet zonder reden door Gadella fractievoorzitter gemaakt. Zoals ook PvdA wethouder Bert Lubbinge destijds Hans Adriani tot fractievoorzitter maakte. Het eerste wat Hans Adriani deed toen hij in 2010 werd gekozen door Nieuwegeinse kiezers was zich kandideren voor de Tweedekamerverkiezing. Hij kwam terecht op de onverkiesbare plek nummer 55.  
Mark Snoeren is niet fractievoorzitter geworden om de VVD-beloften aan de Nieuwegeinse kiezers waar te maken. Ben je gek! Hij zal de laatste zijn om zijn beloftes,  zoals "Financiën op orde" en transparantie en zo meer na de komen. We hebben al eerder over zijn werkwijze geschreven. 

Wij hebben ervoor gezorgd dat de brief van registeraccountant Leo Verhoef op de agenda is terecht gekomen. Hij waarschuwt elk jaar opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen.
Eerder op de agenda stond ons initiatiefvoorstel inzake de noodverordeningen, waarvoor we recht hadden op 10 minuten spreektijd.

Wat doet Mark Snoeren dus als vergadervoorzitter? Precies wat de burgemeester als raadsvoorzitter altijd doet bij stadspartij Núwegein: storen door ons direct bij het begin van ons betoog over ons initiatiefvoorstel grof te onderbreken en tot haast te manen. Onder druk zetten dus, stress veroorzaken, discussie afbreken etc etc.
Om even later, toen de brief van Verhoef werd besproken (het ging dus om de misleiding rond de gemeentelijke financiën), alle tijd en ruimte aan Herman van Wiggen (VSP) te schenken om ongestoord de heer Tomas (commissielid Núwegein) de huid vol te schelden. Herman van Wiggen werd daarin uiteraard bijgestaan door een VVD-raadslid. Zie voor een uitgebreid verslag het artikel hiervoor. Hoort een vergadervoorzitter de orde tijdens de vergadering te handhaven, in Nieuwegein worden de regels uitsluitend misbruikt om ons, Núwegein, het woord te ontnemen als we weer met lastige feiten voor de dag komen.  

Zo krijgt de wethouder de kans om weg te duiken voor kritische vragen en legt hij geen verantwoording af over de misleidende jaarrekeningen.

Voor zijn "inspanningen" krijgt Mark Snoeren van zijn VVD-wethouder een schouderklopje en van zijn VVD-burgemeester een aai over zijn bolletje en vordert hij op die manier een treetje verder omhoog op de VVD-verkiezingslijst voor de Tweede Kamer verkiezing.

Mocht je je ooit hebben afgevraagd hoe het komt dat de Tweede Kamer functioneert zoals ze functioneert, dan weet je nu op welke 'kwaliteiten' de kandidaten worden geselecteerd tijdens hun periode in de gemeenteraad.

En mocht je denken dat de Nieuwegeinse raadsleden uit landelijke partijen in de gemeenteraad zitten voor de inwoners van Nieuwegein?
Denk dan aub nog een keer.