Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

D66 wethouder Snoeren schuilt voor vragen Schaliegas-Opslag

Op de agenda van de ROM vergadering stond op initiatief van partij Núwegein het punt Opslag Schaliegas ter bespreking. Naar aanleiding van de motie over het boren naar Schaliegas in Nieuwegein vonden wij, Núwegein, openheid over de OPSLAG van schaliegas ook een punt van groot algemeen belang. Het zou goed zijn als we in Nieuwegein ook daarover een standpunt innemen.  

Wij hadden van burgemeester Frans Backhuijs vernomen dat er in Nieuwegein schaliegas wordt opgeslagen. Backhuijs had er nog bij gezegd dat hij dat heel vervelend vond maar dat we als Nieuwegein daar helaas niets over te zeggen hebben want de minister gaat daar over. 

Wij vinden het eigenaardig dat we wel stelling nemen tegen het boren vaar schaliegas vanwege de enorme risicó's voor mens en milieu, maar kennelijk is het oke dat het hier wordt opgeslagen. Als het maar elders wordt opgeboord.

Daar willen wij natuurlijk het fijne van weten.

ROM commissievergadering: Ruimtelijke Ordening en Milieu

Tot aan de ROM vergadering van donderdag 10 spetember hebben wij niets vernomen, terwijl het college toch ruim 2 maanden de gelegenheid heeft gehad om zich fatsoenlijk hierop voor te bereiden.

Ter vergadering stelden wij onze vragen aan wethouder Snoeren over de schaliegas opslag in Nieuwegein.

  • Waar in Nieuwegein wordt schaliegas opgeslagen?
  • Waar komt de schaliegas vandaan?
  • Op welke manier zijn de Nieuwegeiners hiervan op de hoogte gesteld?
  • Hoe zit het met de risico's?
  • Hoe zit het met de veiligheidsmaatregelen?
  • Hoe komt het dat de bewoners hierover buiten spel staan?

Tot onze grote verwondering meldde wethouder Snoeren dat hij lekker achterover ging leunen en passief het debat tussen de commissieleden zou gaan volgen! Hij "wist" van niets en hij had het compleet niet nodig gevonden om zich behoorlijk voor te bereiden op dit agendapunt.
Terwijl hij er álle tijd voor heeft gehad.
Wij hadden dit agendapunt namelijk al ruim voor het zomerreces aangekondigd. Het presidium heeft dit in overleg met de burgemeester op de agenda gezet en is het eenmaal zover, dan weet de wethouder zogenaamd van niets en gaat hij "lekker languit op de bank" tijdens de commissievergadering.
Hoe serieus neem je de Nieuwegeinse kiezers dan?  Het gaat wel om schaliegas-opslag.

Niet BOREN maar OPSLAG, Groenlinks vindt het wel best

Elke keer dat wij hem een vraag stelden over de schaliegas-opslag maakte hij er een quasi gezellig spelletje van en reageerde alsof het over boren ging. Bij herhaling moest hij door ons en anderen worden terecht gewezen: "Beste wethouder, dit gaat over opslag van schaliegas, niet over het boren." Maar dat was praten tegen de muur want hij ging rustig door over boren. 

De verbazing hield echter niet op. Groenlinks (Erna Kotkamp) probeerde de wethouder de hand boven het hoofd te houden: "Maar schaliegas opslag is toch heel veilig en schoon? Het wordt toch in vloeibare vorm opgeslagen? Het kan toch helemaal geen kwaad?"
Op antwoorden wachtte ze niet. Dit hadden ze goed voorbereid samen. Het is in ieder geval duidelijk dat Groenlinks er niet om maalt dat er:

  • elders wel naar schaliegas wordt geboord met giftige chemicaliën
  • dat het in Nieuwegein wordt opgeslagen

Verder was Kotkamp ook totaal niet geinteresseerd of er nog antwoorden kwamen op onze vragen. Het zal haar allemaal worst wezen. 

Eénmaal veerde Snoeren op uit zijn "hangmat" waarbij hij op zijn vingers telde: "Ik wil weten - Wanneer de burgemeester het heeft gezegd - Waar hij het heeft gezegd en - Wat hij precies heeft gezegd."
Alsof de opslag van schaliegas in Nieuwegein staat of valt met die informatie!

Wij: "Dat hebben wij allemaal niet genoteerd, maar kunnen wij hier en nú duidelijkheid daarover krijgen? Wordt er in Nieuwegein nou wel schaliegas opgeslagen of niet? Kan er tenminste op deze ene simpele vraag duidelijk een antwoord worden gegeven?"

Heel triest en ongelooflijk respectloos naar de Nieuwegeinse burger, maar ook ditmaal begon hij over boren en is er zelfs op deze vraag eenvoudige vraag, GEEN antwoord gekomen.
Zelfs de gewoonlijk ongeïnteresseerde raadsleden stonden perplex.

Het is nu al een week geleden en nog steeds .......
niets......