NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Adriani keert gedwee terug na minachtende dreiging met opstappen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari stemden de VVD en de SP mee met de oppositie om het bestemmingsplan Blokhoeve oost van de agenda af te halen. Reden voor PvdA bouwwethouder Adriani om minachtend weg te lopen uit de Raad. Het opmerkelijke hierbij is dat de VVD fractievoozitter had aangegeven dat hij in Blokhoeve Oost woonachtig is. Bij het bouwgebied en dus belanghebbende is. 

We weten allemaal dat deze wethouder voor zijn wethouderschap zijn brood verdiende bij de op twee na grootste woningbouwcorporatie van Nederland.

Tegenwoordig noemt deze wethouder zijn eigen ambitie en die van projectontwikkelaars om 3300 woningen te bouwen, het liefst in de groene delen van Nieuwegein, de "ambitie van Nieuwegein". Hij noemt zijn wens en die van projectontwikkelaars om Nieuwegein vol te bouwen met nog 3300 woningen de "opdracht van Nieuwegein". 

Democratisch draagvlak wethouder Adriani flinterdun

Dat hij om die reden slechts 200 voorkeurs-stemmen heeft behaald bij de verkiezingen van 2014 terwijl hij de eerste man op de PvdA-kandidatenlijst was, ziet hij niet als een waarschuwing.  
Dat de PvdA-fractie van 6 naar 3 zetels is gegaan ziet Adriani niet als een teken aan de wand. Dat van alle kiezers de PvdA in totaal slechts 2279 stemmen heeft behaald die bovendien zijn uitgebracht vanwege de zorgthema's waar ze prominent campagne mee voerden, ziet hij niet als een stevig signaal.  

Wij stellen dus vast dat het draagvlak voor deze PvdA-wethouder van meet af aan flinterdun was en dat hij zich daar gewoon niets van aan trekt.

Triest voor Nieuwegein is dat hij het hardst wordt gesteund door de gedoogpartij die pretendeert het groen in Nieuwegein een warm hart toe te dragen: Groenlinks die 1129 stemmen bij elkaar heeft gesprokkeld dank zij een lijstverbinding met D66. 

Samen met de PvdA zijn dat 3398 stemmen. Zo ongeveer het aantal woningen dat deze wethouder in het dichtbebouwde Nieuwegein wil plempen. Deze stemmers zijn dus mooi in de aap gelogeerd want voor elke stem die vergaard is voor Zorg en voor Groen, wordt in plaats daarvan minimaal één extra woning in Nieuwegein neergezet en groengebieden verminkt..
Je reinste kiezersbedrog.

Dat gezegd hebbende, vinden wij het heel bijzonder, dat zelfs na het terugfluiten van meerdere bouwplannen van hem, zelfs door coalitiepartijen VVD (de SP legde niet uit waarom ze precies met de oppositie mee stemden), hij na ampele overweging van mening is dat hij nog voldoende draagvlak geniet om terug te komen.

Mysterie

Wij zijn er nog niet uit wat nou exact de reden reden is geweest voor deze wethouder om als een kleuter demonstratief weg te lopen uit de raadsvergadering en een metaforische middelvinger naar de Raad op te steken. Heeft de burgemeester, de voorzitter van dit college en van deze Raad ooit niet hoogstpersoonlijk uitgeroepen dat weglopen een teken van zwakte is? Tja het ging toen wel om een oppositiepartij en deze burgemeester staat bekend om het meten met verschillende maten. .

Niemand had verwacht dat deze wethouder met een afgestreken gezicht en de staart tussen de benen weer terug zou komen, alsof er niets aan de hand is. Maar het is wel gebeurd.
In de verklaring van de wethouder lezen wij: 

  1. dat hij zich heeft afgevraagd of zijn persoonlijk optreden het debat in de weg staat. Het antwoord moge duidelijk zijn. Dat staat namelijk in zijn eigen brief: dit is de derde keer dat hij wordt teruggestuurd met zijn plannen. Zelfs door zijn coalitiepartijen VVD en SP!
  2. dat hij voldoende mogelijkheden ziet om met de Raad te discussiëren. Ook dat is achterhaald. Want zijn er niet tal van informatiebijeenkomsten en commissievergaderingen geweest? Dit dossier loopt al sinds 2005! De procedures zijn achter de rug. De wethouder eigent zich hier extra tijd en ruimte toe terwijl hij de Nieuwegeinse inwoners niet eens een fatsoenlijke inspraakprocedure gunt.
  3. dat hij hartverwarmende reacties van mensen uit de stad heeft ontvangen. We weten allemaal dat er een stuk of wat PvdA leden in deze stad wonen dus ook dat is geen nieuwe ontwikkeling wat het terugkeer van de wethouder kan verklaren.
De vragen die dus moeten worden beantwoord zijn:
  • Waarom heeft deze wethouder ervoor gekozen om een besluit van de Raad te beantwoorden met demonstratief de raadsvergadering te verlaten met minachting voor de Raad, zogenaamd om zich te beraden op zijn positie? (Wij weten nu dat het een machtstrijd is geweest tussen de VVD en de PvdA.)
  • En waarom heeft hij er niet voor gekozen om zich gewoon koest te houden om in het weekend rustig zijn zonden te overdenken?Als hij dan een of ander besluit zou nemen dan was dat het moment om dat kenbaar te maken.

Wat is er veranderd tussen zijn weglopen met dreiging en zijn terugkomen?
Dat werd duidelijk na de tweede termijn, toen ook de coalitiepartijen het woord voerden..... (We weten nu dat het bouwplan in de achterkamers is aangepast conform de wensen van de VVD fractie cc fractievoorzitter.  

Tweede termijn

Na de eerste termijn van de fracties bood Adriani snel zijn excuses aan voor zijn wangedrag. Kennelijk wil hij niet vertrekken voordat hij Nieuwegein tot de laatste vierkante centimeter heeft volgebouwd. Dan liever gezichtsverlies.

In de eerste termijn waren er ook vragen gesteld aan het College. Die vragen horen door de burgemeester worden beantwoord. Hij de voorzitter van het college en hij stuurde de brief naar de raad waarin hij verheugd laat weten dat Adriani door gaat met zijn opdracht en dat hij er vertrouwen in heeft dat ze goed samen verder kunnen.

Nee, niet de collegevoorzitter maar VVD wethouder Gadella nam het woord. De VVD moest dus voor straf ook via de eigen wethouder door het stof want die wordt geacht zijn fractie stevig in toom te houden.

Daarna was het tijd voor de tweede termijn en namen ook de coalitiepartijen het woord.

In de tweede termijn trokken tot onze grote verwondering de D66, de SP maar vooral de VVD het boetekleed aan. De VVD fractievoorzitter zei: “Wij zijn de aanstichters hiervan. Wij moeten als fractie beter samenwerken met de wethouder. Ook de andere coalitiepartijen beloofden gedwee beterschap. Dat was dus de deal die in het weekend is gesloten: PvdA Adriani past het bouwplan aan en de VVD gaat door het stof. Tijdens deze vergadering overigens geen woord over de aanpassing. Dat kwam pas later.  

Onze inbreng in de tweede termijn: 

De VVD heeft in de vorige periode (fractievoorzitter Gadella) uit pure emotie de eigen VVD-wethouder afgezet. Om kort daarop bij monde van Gadella "heel geraakt" spijt te betuigen en vertrouwen in diezelfde wethouder uit te spreken, maar niet eerder dan nadat er al een andere VVD'er tot wethouder was benoemd. Een periode voor de prijs van twee wethouders dus. Want de eerste ging wel maximaal de wachtgeldregeling in.  
En het was niet de eerste keer. In de periode daar weer voor was dit al een keer uitgehaald door de VVD. 

Nu een soortgelijke act van de PvdA. Wat ons betreft dekken de excuses van de wethouder de lading niet. Het is wel erg makkelijk allemaal. Met een beetje zielig doen kom je er niet. Met "sorry voor mijn gedrag" is het wat ons betreft niet opgelost. Hier is meer aan de hand dan alleen wangedrag. Op z'n minst zijn ook excuses naar de bewoners toe op z'n plaats. 

Het antwoord op de vraag

Het antwoord op de vraag wat er is veranderd tussen het weglopen en terugkomen van Adriani is dat in het weekend, de VVD fractie en de VVD wethouder moesten toezeggen te gaan dimmen in ruil voor de aanpassing van het bouwplan door de PvdA wethouder. De andere wethouders zijn al heel braaf (SP en D66) of zitten voor spek en bonen in het college (SP die zich onthoud van stemmen enzo) dus daar hoeft niet meer aan gesleuteld te worden. 
Het weglopen van een Nieuwegeinse wethouder vergoeilijken door als raadslid de schuld op zich te nemen, betekent zoals verwacht en voorspeld, niets anders dan dat de raadsmeerderheid in Nieuwegein geen knip voor de neus waard is. Samen met wethouder Adriani zijn ook de coalitiepartijen afgegaan evenals gedoger Groenlinks. (Update: op 28 april werd tegen wethouder Stekelenburg een motie van afkeuring ingediend. Die kreeg geen stemmen van de PvdA en Groenlinks want, zo verklaarden ze in exact dezelfde woorden: we hebben zelf zitten dutten.  

We weten nu dat Adriani zijn “opdracht” om Nieuwegein vol te stampen met woningen koste wat kost wil voltooien. Een opdracht die door geen enkele Nieuwegeiner gegeven is.

We weten nu ook dat de gemeenteraad de wethouder heeft die het verdient en dat die wethouder zich de minachting naar de Raad en naar de Nieuwegeinse inwoners toe kan permitteren. Simpelweg omdat hij weet dat de raadsmeerderheid (lees: coalitiepartijen en Groenlinks) dat ... gewoon ... slikt.