NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Martin Monrooij, fractievz CU betaalt privéfactuur met gemeenschapsgeld

Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Nieuwegein declareert een privérekening, een rekening van zijn advocaat, bij de gemeente en heeft die privéfactuur door de gemeenschap laten betalen.

Toen stadspartij Núwegein aan de burgemeester meldde, onderbouwd met de nodige analyses, dat het Nieuwegeins bestuur corrupt is, wist Frans Backhuijs niet hoe snel hij voor veel gemeenschapsgeld professor doctor J.H.J. van den Heuvel moest inhuren (wij zeggen liever omhuren) om met veel media bombarie een integriteitonderzoek in te stellen tegen mij, Bakhtali, de fractievoorzitter van stadsPartij Núwegein om mij te demoniseren en ongeloofwaardig te maken. Met het doel om ervoor te zorgen dat de praktijken binnen het stadsbestuur rustig doorgang kunnen vinden en de kiezers haar niet geloven als ze met nog meer slecht nieuws en feiten over die corruptie in Nieuwegein naar buiten komt.  

Zoals dus dit feit: 

Uit de grootboekadminitratie en andere stukken uit de organisatie is gebleken dat raadslid Martin Monrooij, nota bene oudwethouder Financën, een greep in de gemeentekas heeft gedaan om een privérekening te betalen.
De burgemeester, Frans Backhuijs, is al op 11 november door Núwegein op de hoogte gesteld maar hij heeft tot op heden niets van zich laten horen. Geen kik. 

Terwijl hij naar de politie zou moeten stappen om aangifte te doen van verduistering in dienstbetrekking een misdrijf dat ernstiger is dan 'gewone' verduistering. Want dat is de stap die je zet als burgemeester als je dit ontdekt. Hij is volgens de WET de hoeder van de integriteit in het bestuur. En het is de burgemeester die namens de gemeente optreedt. Dus ook voor de aangifte als er geld van de gemeenschap is ontvreemd. 

Als een kassiere een greep doet in de kassa van de supermarkt waar ze voor werkt en het geld in haar privétasje stopt dan is zij strafbaar vanwege het plegen van verduistering in dienstbetrekking. 
Waarom Martin Monrooij niet?