NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Algemene Beschouwing begroting 2017 Nieuwegein

Het wordt van kwaad tot erger. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken blijkt ook nu weer.
Mocht je nog twijfelen of dit college de raadsleden en de Nieuwegeiners serieus neemt dan is de begroting 2017 het bewijs. Gegevens die niet zijn ingevuld, geen streefcijfers, geen indicatoren, gefingeerde baten, lasten en saldo’s.

Gatenkaasbegroting ...>>>

Opvang nieuwe groep statushouders in de Luifelstede?

Ons betoog en verslag tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016.

Wij van stadspartij Nuwegein, zijn al heel duidelijk geweest bij de opvang van de vorige groep statushouders in 2015.

Een fatsoenlijke en waardige opvang van vluchtelingen en statushouders is voor ons geen enkel punt van discussie. Als was het maar omdat het mede door ónze bommen komt dat mensen uit het Midden Oosten massaal op de vlucht slaan. Maar bovenal is het een kwestie van medemenselijkheid, van naastenliefde.

Verantwoordelijkheid van college ook jegens Nieuwegeiners

Wij vinden dat het college bij de opvang van statushouders een grote verantwoordelijkheid heeft. Verantwoordelijkheid jegens de statushouders en verantwoordelijkheid jegens de (buurt)bewoners.

Inwoners worden niet serieus genomen >>>

Raadsleden slapen, wethouders falen en de burgemeester is voldaan

Tijdens de raadsvergadering van 28 april werd een spoeddebat aangevraagd vanwege een fout die de SP wethouder Stekelenburg had gemaakt. Na het debat werd een motie van afkeuring ingediend omdat het bij lange na niet de eerste keer was dat hij faalde. De raadsleden van de coalitiepartijen hielden hem zorgzaam de hand boven het hoofd door eensgezind te verklaren dat ze zelf hebben zitten dutten. Dat waren letterlijk hun woorden.

De burgemeester van Nieuwegein is dik tevreden ...>>>

De dubieuze sleutelrol VVD en de liegende PvdA wethouder

Het ligt nog vers in het geheugen: Blok oost was FINANCIEEL ONHAALBAAR als de watergang niet werd versmald.
Het zou de projectontwikkelaar een stuk of 8 woningen schelen en dat was zo erg dat de projectontwikkelar het persoonlijk ging uitleggen aan de raadsleden. Het bedrijf Trebbe stuurde alle raadsleden persoonlijk een mail hierover. 

VVD en SP fluiten PvdA wethouder Adriani terug ...>>>

Aan de raadsgriffier van gemeente Nieuwegein

De reden om dit stuk hier te publiceren is het bevorderen van het democratisch burgerschap in Nieuwegein en het voorlichten en informeren van de Nieuwegeinse burgers 

Beste raadsgriffier,

In het kader van je eerste functioneringsgesprek na aanstelling in Nieuwegein willen wij jou het volgende meegeven.
Wij ervaren jou als prettig in de omgang, een leuke vrouw met een smaakvolle kleurrijke garderobe; net als ik een trotse moeder van vier en een raadsgriffier die, zoals we tot nu toe ervaren, haar best wil doen om haar functie naar eer en geweten te vervullen ten behoeve van de Nieuwegeinse samenleving, het dualisme te bevorderen en de democratie te versterken.

Belofte aan Nieuwegein >>>