Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Betoog Núwegein over de Statushouders/Vluchtelingen

Met de komst van vluchtelingen zijn de gevolgen van de reeks oorlogen in het Midden-Oosten in de Nederlandse achtertuinen beland.
Massa's mensen zijn op drift geraakt vanwege de gevolgen van de illegale Irak-oorlog, die ook door onze overheid werd gesteund.

Tweemaal heb ik in Amsterdam gedemonstreerd tegen die oorlog. De eerste keer in oktober 2002 nam ik mijn leidinggevende mee: Carla Curvers, later wethouder van Nieuwegein en nu zaliger. De tweede keer in februari 2003 nam ik mijn kinderen mee en gewapend met een thermoskan vol warme chocolademelk hebben we in de vrieskou samen met 80 duizend betogers door Amsterdam gelopen.

Kom in verzet >>>

SP en dwangarbeid: SPek- en bonenpartij

Donderdagavond 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een VVD amendement dat bepaalt dat uitkerings- en bijstandsgerechtigden een verplichte tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering. Het voorstel werd, behalve door de VVD ook gesteund door de fracties van CDA, CU, Ieders Belang, een deel van de VSP en in feite ook door de SP.  Dat laatste geschiedde door strategische afwezigheid.

Hoe steun je stiekem een voorstel >>>

De SP en het Project Rijnhuizen Parkhout Zandveld Helmkruid

Op vrijdag 9 october stond het bouwproject Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld-Helmkruid op de agenda van de commissie ROM. 

Er waren 9 insprekers. Zij hadden een zeer heldere inbreng en sommigen kwamen zelfs met oplossingen voor de problemen van het college. Het is duidelijk dat er helemaal niemand voorstander is van deze onzalige bouwplannen, behalve diegenen die een financiële injectie hebben gekregen of die dat nog verwachten en diegenen die eraan gaan verdienen. SP wethouder Martijn Stekelenburg had tijdens de verkiezingscampagnes in maart 2014 aan de bewoners heilig beloofd dat hij er alles aan zou doen om te voorkomen dat er gebouwd wordt in het park. 

SP heeft zijn kiezers verraden >>>

Standpunt Núwegein inzake voordracht nieuwe raadsgriffer

De functie van de raadsgriffier is ontstaan bij de invoering van het dualisme. De griffier ondersteunt de raadsleden zodat de raadsleden hun taken onafhankelijk kunnen uitvoeren.

Tot op heden is het, helaas voor Nieuwegein, een wassen neus gebleken. Onze ruim 9 jarige ervaring tot op heden is dat zonder raadsgriffier het volk beter vertegenwoordigd was geweest en de democratie beter had gefunctioneerd. Onafhankelijke raadsondersteuning, de basis van de democratie, is in Nieuwegein simpelweg ver te zoeken.

institutionele corruptie ... >>>

Weet u 't nog? Johan Gadella, VVD, zette "per ongeluk" eigen wethouder af en 3 jaar in de wachtgeldregeling

Deze brief was op 16 november 2012 aan de gemeenteraad geschreven vanwege de op handen zijnde benoeming van Johan Gadella tot wethouder. In verband met de komende verkieizingen is het goed om het geheugen even op te frissen. 

Geachte raadsleden,

Wij roepen u op voorlopig geen nieuwe wethouder te benoemen en zeker niet de VVD-wethouder, de heer Gadella. Er zijn veel gemeenten die het een aantal jaren zonder wethouder of burgemeester doen.

Nieuwegeins bestuur moet op de schop >>>