NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Laat de zestien van Zuilenstein niet in de kou staan!!

Met het besluit van college om 140 statushouders op te vangen in Nieuwegein worden 16 jonge Nieuwegeiners gedupeerd. Het betreft de oorspronkelijke bewoners van het voormalig zorgcentrum Zuilenstein. Die werden overvallen door de ontwikkelingen en moeten van de één op de andere dag hun woning verlaten.

Partij Núwegein roept de burgemeester op om met een adequate oplossing te komen.

Open brief aan de burgemeester >>>

Begroting 2016 Nieuwegein: Financiën Op Losse Schroeven

De dag van de begrotingsraad is traditioneel de treurigste dag van het jaar voor Nieuwegein.
Voor ons zijn er 4 redenen waarom deze begroting afkeurenswaardig is.
Elke reden op zich zou al genoeg zijn om het te verwerpen maar we lopen ze toch alle vier even langs.
1. Er wordt in de begroting nogal prat gegaan op de Toekomstvisie.
Zoals bekend hebben wij helemaal niets met de visies van dit college.
Het eerste hoofdstuk “het bestuurlijk perspectief” begint met Vertrouwen verbinden en versterken” Dat is lef! Reppen over vertrouwen terwijl je in achterkamers druk bent het vertrouwen van inwoners met vuile voeten te treden.
Terwijl je zogenaamd zeer belangstellend met bewoners in gesprek bent over hun ideeën over de toekomst van hun leven in Nieuwegein, in de duistere achterkamers druk zijn met bedenken hoe je de inwoners een flinke hak te zetten. Momenteel speelt dit spelletje rond de bouwplannen in de parken van Nieuwegein. 

Het is een trend >>>

Betoog Núwegein over de Statushouders/Vluchtelingen

Met de komst van vluchtelingen zijn de gevolgen van de reeks oorlogen in het Midden-Oosten in de Nederlandse achtertuinen beland.
Massa's mensen zijn op drift geraakt vanwege de gevolgen van de illegale Irak-oorlog, die ook door onze overheid werd gesteund.

Tweemaal heb ik in Amsterdam gedemonstreerd tegen die oorlog. De eerste keer in oktober 2002 nam ik mijn leidinggevende mee: Carla Curvers, later wethouder van Nieuwegein en nu zaliger. De tweede keer in februari 2003 nam ik mijn kinderen mee en gewapend met een thermoskan vol warme chocolademelk hebben we in de vrieskou samen met 80 duizend betogers door Amsterdam gelopen.

Kom in verzet >>>

SP en dwangarbeid: SPek- en bonenpartij

Donderdagavond 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een VVD amendement dat bepaalt dat uitkerings- en bijstandsgerechtigden een verplichte tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering. Het voorstel werd, behalve door de VVD ook gesteund door de fracties van CDA, CU, Ieders Belang, een deel van de VSP en in feite ook door de SP.  Dat laatste geschiedde door strategische afwezigheid.

Hoe steun je stiekem een voorstel >>>

De SP en het Project Rijnhuizen Parkhout Zandveld Helmkruid

Op vrijdag 9 october stond het bouwproject Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld-Helmkruid op de agenda van de commissie ROM. 

Er waren 9 insprekers. Zij hadden een zeer heldere inbreng en sommigen kwamen zelfs met oplossingen voor de problemen van het college. Het is duidelijk dat er helemaal niemand voorstander is van deze onzalige bouwplannen, behalve diegenen die een financiële injectie hebben gekregen of die dat nog verwachten en diegenen die eraan gaan verdienen. SP wethouder Martijn Stekelenburg had tijdens de verkiezingscampagnes in maart 2014 aan de bewoners heilig beloofd dat hij er alles aan zou doen om te voorkomen dat er gebouwd wordt in het park. 

SP heeft zijn kiezers verraden >>>