Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Boekhoudfraude van 90 miljoen in Nieuwegein

Wij zijn al jaren bezig om helderheid te verkrijgen over de gemeentelijke Financiën. Dat schoot nooit op vanwege vaagtaal en non-antwoorden op onze vragen. Tijdens de laatste begrotingsraadsvergadering hebben wij ook erg veel moeite en volharding aan de dag moeten leggen voordat de wethouder Financiën Gadella toegaf dat we het jaar 2013 hebben afgesloten met 7.8 miljoen in de min en niet met 4.8 miljoen in de plus, zoals aan de Raad is medegedeeld.

Wij gingen te rade bij een officieel erkende Registeraccountant, de heer Verhoef. Ondersteund door hem hebben wij ontdekt dat over de periode 2003-2014 100 miljoen Euro meer zal zijn uitgegeven dan binnengekomen. Hij heeft een stevige conclusie getrokken en daarover op 17 februari 2014 een persbericht uitgebracht.    

Gemeente Nieuwegein erkent boekhoudfraude in jaarrekeningen en begroting van 90 miljoen euro

lees verder voor het uitgebreide persbericht >>>

Ombudsfunctie Nú: Willen we mantelzorgers belonen of afstraffen?

Wij komen veel verborgen leed tegen in Nieuwegein.

Wij doen er alles aan om omstandigheden te verbeteren en bij de instanties aan de bel te trekken. Tot nu toe heeft dat zonder uitzondering tot verbetering van omstandigheden geleid.

Wij kunnen en willen niet alle gevallen op de website zetten. Maar dit geval is te schrijnend en het duurt te lang. Wij volgen het al maanden op de voet en verbetering is nog niet opgetreden. Ondanks toestemming van de betrokkenen vinden wij het niet nodig om de namen erbij te noemen.  

De Casus:
Een 72-jarige vrouw wordt al jaren op de hielen wordt gezeten door instanties die menen dat zij een gezamenlijk huishouden voert met een man uit de buurt. Die man ondersteunt haar omdat zij heel ziek en heel zwak is. Zij moet dagelijks verschillende medicijnen slikken vanwege diverse aandoeningen. Is niet mobiel.

Wat schieten we met z'n allen op hiermee? >>>

Groenlinks beslist: Elke zondag is koopzondag in Nieuwegein

De manier waarop de gemeenteraad Nieuwegein is omgegaan met de kwestie koopzondag is ronduit een schande voor de lokale politiek: één en al kiezersbedrog.

Op 19 december was al duidelijk dat op Stadspartij Núwegein na, alle partijen eigenlijk voorstander zijn. Ook de 16 zogenaamde tegenstanders. Ze willen het wel door laten voeren maar ze willen er niet voor uitkomen. Want zoals bekend willen de meeste Nieuwegeinse inwoners geen koopzondag en dat geldt ook voor de kelinere ondernemers. Op het moment van stemmen willen de "tegenstanders" wel tegen kunnen stemmen voor de bühne. 

ChristenUnie probeert alweer de koopzondag te redden >>>

ChristenUnie REDT: schenkt Nieuwegein wekelijkse koopzondag

Als er één vergadering was waarin de koopzondag nog tegengehouden kon worden dan was het wel donderdag 19 december 2013. Door onverwachte afwezigheid van een VVD'er (voorstander koopzondag) waren de tegenstanders in de meerderheid. Maar Martin Monrooij stak er een stokje voor. Hij redde met zijn CU/SGP fractie de wekelijkse koopzondag van de ondergang en zorgde dat besluitvorming over het onderwerp werd uitgesteld.  

De eerste keer, in september, was het voorstel al weggestemd. De Raad heeft daarvoor de hartstochtelijke preken voor de zondagsrust van Roelof de Wild (CDA) en Martin Monrooij (CU/SGP) moeten aanhoren. De VVD probeerde toen ook al uitstel te vragen maar dat lukte niet. Met de beslissende stem van Stadspartij Núwegein werd de koopzondag afgewezen. 

lees verder over hypocriete gehalte van die preken >>>

GroenLinks laat de bewoners vallen

Tijdens de Raadsvergadering in oktober over de situatie Structuurbaan 30 en achterterrein vroegen wij voor de zoveelste keer aan de wethouder (Adriani) waarom hij het overgangsrecht gebruikt om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen. De bewoners klagen al jaren over de illegale activiteiten van de bedrijven en over het college dat nooit heeft gehandhaafd. 

Wij kregen telkens opnieuw non-antwoorden met veel blabla van de wethouder maar geen antwoord op de vraag. 
Tijdens de raadsvergadering vroegen wij hem weer om kort en duidelijk zijn argumenten te delen met de Raad: "Het is voor alle partijen in dit gebied van groot belang dat een actuele en heldere juridische situatie voor dit gebied ontstaat. In het kader daarvan wil ik het nog eenmaal proberen: hoe kunt u het overgangsrecht inzetten om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen en dus simpelweg illegaal zijn gevestigd? En graag een kort en duidelijk antwoord hierop. Dank u wel". 

Antwoord Adriani: "Dat doen we, mevrouw Bakhtali, omdat we daartoe gehouden zijn. Ik hoop dat dat kort genoeg is."

Het zoveelste non-antwoord van Adriani >>>