NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

ChristenUnie REDT: schenkt Nieuwegein wekelijkse koopzondag

Als er één vergadering was waarin de koopzondag nog tegengehouden kon worden dan was het wel donderdag 19 december 2013. Door onverwachte afwezigheid van een VVD'er (voorstander koopzondag) waren de tegenstanders in de meerderheid. Maar Martin Monrooij stak er een stokje voor. Hij redde met zijn CU/SGP fractie de wekelijkse koopzondag van de ondergang en zorgde dat besluitvorming over het onderwerp werd uitgesteld.  

De eerste keer, in september, was het voorstel al weggestemd. De Raad heeft daarvoor de hartstochtelijke preken voor de zondagsrust van Roelof de Wild (CDA) en Martin Monrooij (CU/SGP) moeten aanhoren. De VVD probeerde toen ook al uitstel te vragen maar dat lukte niet. Met de beslissende stem van Stadspartij Núwegein werd de koopzondag afgewezen. 

lees verder over hypocriete gehalte van die preken >>>

GroenLinks laat de bewoners vallen

Tijdens de Raadsvergadering in oktober over de situatie Structuurbaan 30 en achterterrein vroegen wij voor de zoveelste keer aan de wethouder (Adriani) waarom hij het overgangsrecht gebruikt om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen. De bewoners klagen al jaren over de illegale activiteiten van de bedrijven en over het college dat nooit heeft gehandhaafd. 

Wij kregen telkens opnieuw non-antwoorden met veel blabla van de wethouder maar geen antwoord op de vraag. 
Tijdens de raadsvergadering vroegen wij hem weer om kort en duidelijk zijn argumenten te delen met de Raad: "Het is voor alle partijen in dit gebied van groot belang dat een actuele en heldere juridische situatie voor dit gebied ontstaat. In het kader daarvan wil ik het nog eenmaal proberen: hoe kunt u het overgangsrecht inzetten om rechten te gunnen aan bedrijven die met goede redenen nimmer een vergunning hebben gekregen en dus simpelweg illegaal zijn gevestigd? En graag een kort en duidelijk antwoord hierop. Dank u wel". 

Antwoord Adriani: "Dat doen we, mevrouw Bakhtali, omdat we daartoe gehouden zijn. Ik hoop dat dat kort genoeg is."

Het zoveelste non-antwoord van Adriani >>>

Unieke wanprestatie van "eerlijke" PvdA en "economische" VVD

Het inzicht van Nieuwegeiner Rene Verbrugge

Momenteel zijn particulieren, bedrijven en overheden flink aan het inleveren. Omdat de uitgaven van de een de inkomsten van een ander zijn versterkt dit proces zichzelf. Het einde van het liedje is waarschijnlijk dat het met iedereen slecht gaat. Hoe zit het met Nieuwegein? Deelt onze gemeente in de misere?

Welnu, de gemeente doet het veel slechter dan burgers en bedrijven, want ze bezuinigt nauwelijks. Maar ze wordt wel heel veel armer. Deze vreemde trend is al lang aan de gang en heeft ernstige vormen aangenomen. En de gemeente is daar niet eerlijk over.
Ik zal het u uitleggen.

in 10 jaar tijd is € 250 miljoen opgemaakt >>>

Begroting: College verzwijgt uitgaven van 85 miljoen

Het college heeft een begroting gepresenteerd die flink zal inhakken op de samenleving. Veel instellingen maken zich terecht grote zorgen over de forse bezuinigingen, die zijn aangekondigd.

Die bezuinigingen zijn voor het belangrijkste deel het gevolg van de enorme schuldenlast die Nieuwegein met zich mee torst, mede als gevolg van de nieuwbouw in het stadscentrum. 

85 miljoen is zoek >>>

Doorslag wacht al vijf jaar op Loopbrug

In januari 2009 werd de loopbrug over de Doorslag vanwege onbekende redenen gesloopt om vervangen te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen inspectierapport bestaat waaruit blijkt wat de aanleiding was voor sloop van de brug. Ook bestaat er geen opdrachtbrief voor inspectie van de brug. De noodzaak tot sloop is ons nooit aangetoond. 

geen vergunning nodig >>>