NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Binnenstad: half hart mag tegen elk aannemelijk bod weg

Het inzicht van Nieuwegeiner Rene Verbrugge

De tijd vliegt, zegt het spreekwoord. 
Eigenlijk klopt dat niet, want het Latijnse spreekwoord 'Tempus fugit' zou met 'De tijd vlucht' beter vertaald zijn. Zowel vliegende tijd als vluchten lijken me termen die van toepassing zijn op het Binnenstadsplan van Nieuwegein.

Vijftien jaar geleden gestart en iedereen kan constateren dat men pas halverwege is. Het hart van Nieuwegein bevat veel braakliggend terrein en ongebruikte gebouwen. Het is dus eigenlijk maar een half hart en zoiets brengt nou eenmaal - letterlijk en figuurlijk - weinig leven in de brouwerij, zoals ook iedereen kan constateren.

Onaantrekkelijkheid wordt fraai verpakt >>>

Duikeendtunnel: PvdA-arrogantie ten top!

Geacht college,

De Raad had al in juni j.l. na uitvoerig beraad besloten dat de Duikeendtunnel moet worden opengesteld. U (PvdA-wethouder Adriani en burgemeester Backhuijs) sprak daarop de raadsleden aan alsof het kleutertjes zijn en stelden dat ze een onbezonnen besluit namen.

Wij moesten aan u uitleggen dat het college heeft uit te voeren wat de Raad bepaalt en niet omgekeerd. En de Raad heeft bepaald dat de tunnel wordt opengesteld.

Adriani heeft lak aan de Raad >>>

Liegende PvdA-wethouder, verslag commissievergadering Movactor

Zoals verwacht spraken de coalitiepartijen en de gedoogpartijen consequent over het gebrek aan transparantie van wethouder Hans Adriani, slechte communicatie, beleidskaders die zouden ontbreken etc. alsof die de onderliggende problematiek uitmaken. 

Niet dus, dat zijn slechts de bliksemafleiders voor een dieper liggend Nieuwegeins probleem: een corrupt bestuur, fraude en verduistering van gemeenschapsgeld. Het gaat in deze om de rechtmatigheid van door PvdA-wethouder Hans Adriani verrichte handelingen, de rechtmatigheid van overgeboekte bedragen, het negeren van de staalharde financiële en wettelijke kaders. 

wethouder Adriani verdraait alles >>>

Weer een versjteerd niet-onafhankelijk (Rekenkamer-)onderzoek

De geschorste vergadering van donderdag werd voortgezet op woensdag 18 september. Donderdag hadden we de gelegenheid gehad om de onderzoekers (Rekenkamer en Profacto) te horen en nu was PvdA-wethouder Hans Adriani aan de beurt.

In de tussentijd had zich iets raars voorgedaan. De voorzitter van de Rekenkamer was, naar aanleiding van de vergadering van donderdag, met aanvullende onderzoeksresultaten gekomen die in tegenstrijd waren met de inhoud van het opgeleverd Pro-facto rapport. Waarmee hij feitelijk het rapport dus nietig verklaarde.
In Nieuwegein is het gewoonte om voor tientallen duizenden Euro's gemeenschapsgeld achter mekaar nep-onderzoeken in te stellen.
En de meerderheid van de volksvertegenwoordigers? Die vindt alles oké.

Rekenkamer, ook gij Brutus? >>>

Brief aan CDA-fractievoorzitter Van Randwijk

Geachte fractievoorzitter Christelijk Democratisch Appel, beste Hennie,

Wij zijn van jou al jaren gewend dat je bij de minste geringste aantijging aan het adres van Hans Adriani (PvdA-wethouder) begint te gillen: "Waar is het bewijs, waar is het bewijs. Mevrouw Bakhtali zou hele stapels bewijzen hebben maar ik heb ze nog niet gezien. Waar is het bewijs?!"
Toen ging het ook over zijn innige verstrengeling met SWN/Movactor, chantage en machtsmisbruik die tot mijn ontslag op staande voet hebben geleid. Zie ons verslag van de raadsvergadering die wij "De Schandzaal" noemen. Ook op het RIS te beluisteren. "Schandzaal" omdat het een schaamteloze groepsvernedering van kritische raadsleden was, onder leiding van de Nieuwegeinse burgemeester himself, Frans Backhuijs (VVD).

geen interesse in bewijs >>