Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Burgemeester Backhuijs lapt art. 1 Grondwet aan zijn laars

(Dit is een bericht van 1 november 2012 maar door het "onderzoek" van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel weer actueel)  

Op initiatief van VVD'er Gadella is er een verordening aangenomen die bepaalt dat raadsleden die zich afsplitsen van hun fractie geen onkostenvergoeding van de gemeente meer ontvangen (vergoeding voor gemaakte uitvoeringskosten niet te verwarren met de maandelijkse raadsvergoeding). Dat is in strijd met de Grondwet en de Gemeentewet maar toch aangenomen door VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en CU.

Raadsgriffier misleidt de Raad >>

Geen VOLKSvertegenwoordigers en geen BURGERmeester Nieuwegein

(Dit artikel hadden wij reeds in februari 2013 gepubliceerd maar is weer heel actueel geworden door het onderzoek door prof. dr. J. H. J.Van den Heuvel)

Met (fractie-)discipline en zoethoudertjes houdt je kleutertjes in het gareel.
Maar helaas ook de Nieuwegeinse raadsleden. Waar is hun raadsverantwoordelijkheid aan te merken? Kennelijk in het verzoek aan Backhuijs om juridisch te laten onderzoeken hoe je raadsleden de mond kunt snoeren. Of in het stemmen voor onwettige strafmaatregelen voor raadsleden. En dan te bedenken dat Backhuijs niet eens de betekenis weet van art. 1 Grondwet. 

hoe de Raad wordt gesaboteerd >>

Betoog bouwen in park Oudegein en Rijnhuizen

""De raadszaal staat zometeen helemaal bol en strak van omschrijvingen hoe prachtig mooi en kostbaar de gebieden zijn die op de nominatie staan om bebouwd te gaan worden: historisch erfgoed, kostbaar stadspark, groene landschap, flora en fauna en noem het maar op.

Alsof het college dat allemaal niet weet!

Ik zal u wat verklappen: de wethouders weten dondersgoed hoe prachtig en bijzonder en waardevol het gebied is waar het om gaat.

Waarom geen referendum?

PvdA-wethouder: hockeyclub belangrijker dan bewoners

Op woensdag 16 mei was de voorbespreking van de plannen van het college om te gaan bouwen in park Oudegein, bij de Helmkruid. Zoals bekend zijn de bewoners uit die omgeving daar mordicus tegen. Ze zijn een petitie gestart die door maar liefst 5000 Nieuwegeiners is ondertekend.

Ook wij, Núwegein, zijn faliekant tegen de bouwplannen. In het park wordt gewoon niet gebouwd. Klaar!

Ontgroening en verstening

Het jongerenlintje van het CDA

Je kan tegenwoordig geen krant openslaan of de vrolijkheid en positivisme rond prijzen, awards, penningen, speldjes, bloemen spatten je tegemoet. Zelfs als er een rekenkameronderzoek tegen je loopt kun je worden gehuldigd. Het kan gewoon niet op in Nieuwegein.

Het CDA heeft een nieuwe onderscheiding bedacht. Voor de jongeren voor hun vrijwillige inzet. Ziet eruit als heel sympathiek maar wij hebben gisteravond tegen het voorstel gestemd.
En wel hierom:

1. Wij hebben al regelingen voor uitzonderlijke prestaties zoals een heldendaad of sportprestaties. Dat is prima.

Selectie van jongere voor lintje is discutabel