NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Hilarische commissievergadering Movactor-NONderzoek

Gisteren, donderdag 12 september, stond het rapport van de Rekenkamer op de agenda van de commissievergadering,
Na de mededeling van mevrouw Verbeek (Ieders Belang) dat ze tevreden waren met het Movactor-Rekenkameronderzoek, wat gekissebis omdat mevrouw Van Rooijen van mening was dat PvdA'er Van Alfen in haar betoog wel heel erg haar best deed om de Rekenkamer en haar PvdA-wethouder te verschonen, en de "schuldbewuste" D66'er Van der Voort die wel heel erg graag de hand in zijn eigen boezem wilde steken (als collegepartij kan hij niet veel anders), kwam ik aan het woord voor een eerste reactie en vragen aan de voorzitter van de Rekenkamer.

Ik was nog even aan het bijkomen van de bewering van de Rekenkamer dat de rechtmatigheid van de verstrekte subsidiegelden was onderzocht. Ze hadden In hun eigen rapport namelijk duidelijk aangegeven dat de rechtmatigheid níet was onderzocht. Handelingen zijn rechtmatig als die volgens de regels en wetgeving gebeuren. En dát onderzoeken is de core-bussiness van de Rekenkamer.

de Raad buiten spel >>>

Interview Dichtbij-krant n.a.v. onderzoeksrapport Van den Heuvel

Volgens professor Van den Heuvel had je wel vertrouwen in het onderzoek, maar heb je geen gehoor gegeven aan zijn verzoek om een een lijst met klachten en beschuldigingen aan te dragen die jij graag onderzocht wilde zien. Waarom ben je niet op dat verzoek ingegaan?
 Correctie: ik had hoop geen vertrouwen, zoals u hier kunt lezen

Over het verzoek om een beschuldigingenlijst het volgende.

Het is onbegrijpelijk dat Van den Heuvel zoveel nadruk daarop legt terwijl hij noch mevrouw Ter Horst mij ooit een herinnering heeft gestuurd. Ik ben op geen enkele manier door hun betrokken bij het onderzoek. Ik heb slechts één orienterend gesprek gehad, waarin geen enkele onderzoeksvraag is gesteld. Het was geen interview of onderzoeksgesprek.
Die beschuldigingenlijst lijkt mij meer een uitvinding om de vele fouten in het onderzoek op af te wentelen.

Hij wees zelf mijn aanbod af >>

Burgemeester Backhuijs lapt art. 1 Grondwet aan zijn laars

(Dit is een bericht van 1 november 2012 maar door het "onderzoek" van Prof. Dr. J.H.J. van den Heuvel weer actueel)  

Op initiatief van VVD'er Gadella is er een verordening aangenomen die bepaalt dat raadsleden die zich afsplitsen van hun fractie geen onkostenvergoeding van de gemeente meer ontvangen (vergoeding voor gemaakte uitvoeringskosten niet te verwarren met de maandelijkse raadsvergoeding). Dat is in strijd met de Grondwet en de Gemeentewet maar toch aangenomen door VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en CU.

Raadsgriffier misleidt de Raad >>

Geen VOLKSvertegenwoordigers en geen BURGERmeester Nieuwegein

(Dit artikel hadden wij reeds in februari 2013 gepubliceerd maar is weer heel actueel geworden door het onderzoek door prof. dr. J. H. J.Van den Heuvel)

Met (fractie-)discipline en zoethoudertjes houdt je kleutertjes in het gareel.
Maar helaas ook de Nieuwegeinse raadsleden. Waar is hun raadsverantwoordelijkheid aan te merken? Kennelijk in het verzoek aan Backhuijs om juridisch te laten onderzoeken hoe je raadsleden de mond kunt snoeren. Of in het stemmen voor onwettige strafmaatregelen voor raadsleden. En dan te bedenken dat Backhuijs niet eens de betekenis weet van art. 1 Grondwet. 

hoe de Raad wordt gesaboteerd >>

Betoog bouwen in park Oudegein en Rijnhuizen

""De raadszaal staat zometeen helemaal bol en strak van omschrijvingen hoe prachtig mooi en kostbaar de gebieden zijn die op de nominatie staan om bebouwd te gaan worden: historisch erfgoed, kostbaar stadspark, groene landschap, flora en fauna en noem het maar op.

Alsof het college dat allemaal niet weet!

Ik zal u wat verklappen: de wethouders weten dondersgoed hoe prachtig en bijzonder en waardevol het gebied is waar het om gaat.

Waarom geen referendum?