Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Ingezonden brief aan het AD Utrecht

De heer van Wiesenekker uit Rhenen stuurde een brief naar het AD met het verzoek om die op te nemen als ingezonden brief. Hij reageerde op een bericht in die krant over het integriteitsonderzoek in Nieuwegein:

""Volgens het AD lijken de klachten van Raadslid Bakthali tegen het college van Nieuwegein op een scenario van een soap.
In ieder geval is mevr. Bakhtali zo flink en slim geweest om in 2010 een onderzoek van BING te weigeren, omdat ze deze club niet vertrouwt. Zij heeft een controlerende taak, dat is haar opdracht als raadslid, maar daar houdt de gevestigde orde niet zo van is mijn indruk.

Zij heeft goed gecontroleerd. Alleen al de naam Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten is misleidend! Het is gewoon een

Onzichtbare netwerken dienen te worden blootgelegd

Relburgemeester Backhuijs wil Núwegein een hak zetten‏

Beste burgemeester van Nieuwegein, beste Frans Backhuijs,

Vorige week deelde je ons de uitkomst mede van het zoveelste juridisch onderzoek tegen onze partij. Een onderzoek dat je instelde naar aanleiding van een rel die jij uitlokte in de raadsvergadering van januari 2013. Het onderzoek heeft uitgewezen dat je er, alweer, naast zat en dat wij in ons recht stonden.

lees hoe Backhuijs zijn rol misbruikt om een rel uit te lokken

Het zinkend schip en wachtgeldwethouders

Momenteel verlaten Nieuwegeinse wethouders achter mekaar het zinkend schip. Helemaal vrijwillig.
Nu de binnenstad zijn contouren krijgt, en er steeds meer voorspelde tegenslagen aan het licht komen gaan ze hun heil ergens anders zoeken. Veel verder dan het eigen belang heeft hun verantwoordelijkheid toch nooit gereikt.
 
Sinds jaar en dag presteren de PvdA en de VVD het om doorlopend twee wethouders op de loonlijst van de Nieuwegeinse gemeenschap te hebben staan. Eén op de zetel en één in de wachtgeldregeling.
De kosten bedragen ongeveer € 100.000,- per jaar per wethouder of wachtgelder.

Iedereen moet nog snel aan de beurt komen om te kunnen profiteren van de wachtgeldregeling

Nieuwegein is niet van papier, maar van mensen

De weg naar deze Kaderraadsvergadering toe is voor raadsleden bij uitstek de gelegenheid om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken tot uiting en tot uitvoer te brengen.
Maar daar zit dit college, al jaren achtereen, niet op te wachten. Daarom is er wederom, volgens goed Nieuwegeins gebruik, zoveel zand in de machine van de Raad gestrooid dat de visie van de oppositie niet aan bod is kunnen komen. Wij moesten ons werk doen binnen de kaders van een onwerkbare werkwijze, te weinig tijd en incomplete stukken (voorjaarsnota, jaarrekening, accountantsverslag).
Dit college heeft nooit gehoor willen geven aan het geluid van de oppositie. En de effecten daarvan beginnen zichtbaar te worden.

Lees meer...

D66 en SP voor onveilig Noordstedeweg-fietspad

De Nieuwegeinse D66 beweert dat ze tot één van hun belangrijkste ambities als collegepartij "Nieuwegein fietsstad" en "Betrokken bewoners" hebben gesteld. De fietsende Nieuwegeiners zouden dus helemaal gerust moeten zijn.

Helaas, juist dank zij de D66-wethouder is een onveilig fietsplan voor de Noordstedeweg aan de Raad voorgelegd en dank zij de SP-fractie met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Is Hans Reusch daarvoor wethouder geworden? Is dat de prijs die Nieuwegein betaalt voor het wethouderschap van D66? En de prijs voor de wethoudersaspiraties van de SP, die in de landelijke peilingen steeds groter wordt?

Lees meer...