NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Nieuwegein is niet van papier, maar van mensen

De weg naar deze Kaderraadsvergadering toe is voor raadsleden bij uitstek de gelegenheid om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken tot uiting en tot uitvoer te brengen.
Maar daar zit dit college, al jaren achtereen, niet op te wachten. Daarom is er wederom, volgens goed Nieuwegeins gebruik, zoveel zand in de machine van de Raad gestrooid dat de visie van de oppositie niet aan bod is kunnen komen. Wij moesten ons werk doen binnen de kaders van een onwerkbare werkwijze, te weinig tijd en incomplete stukken (voorjaarsnota, jaarrekening, accountantsverslag).
Dit college heeft nooit gehoor willen geven aan het geluid van de oppositie. En de effecten daarvan beginnen zichtbaar te worden.

Lees meer...

D66 en SP voor onveilig Noordstedeweg-fietspad

De Nieuwegeinse D66 beweert dat ze tot één van hun belangrijkste ambities als collegepartij "Nieuwegein fietsstad" en "Betrokken bewoners" hebben gesteld. De fietsende Nieuwegeiners zouden dus helemaal gerust moeten zijn.

Helaas, juist dank zij de D66-wethouder is een onveilig fietsplan voor de Noordstedeweg aan de Raad voorgelegd en dank zij de SP-fractie met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Is Hans Reusch daarvoor wethouder geworden? Is dat de prijs die Nieuwegein betaalt voor het wethouderschap van D66? En de prijs voor de wethoudersaspiraties van de SP, die in de landelijke peilingen steeds groter wordt?

Lees meer...

Geen geld voor veiligheid fietsers in centrum Nieuwegein

Op 11 april 2012 stond de Fietsverbinding Noordstedeweg op de agenda. Een route die ook zeer intensief wordt gebruikt door hordes scholieren. Het is de drukste weg van Nieuwegein met de drukste fietsroute. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd.

Het voorstel dat voorligt is zonder meer onveilig te noemen.

Zelfs een kind begrijpt dat gescheiden fietspaden veiliger zijn dan een tweerichtingsfietspad. Wethouder Lubbinge houdt vol dat ook voor hem veiligheid voor alles gaat.  
En toch presteert hij het om alleen een voorstel uit te werken voor één tweerichtingsfietspad die bovendien ligt aan de zijde van de winkels, uitritten en laadzones.

Lees meer...

Project Wisselgeld

Iedereen is het erover eens dat problemen benoemd moeten worden, dat er streng opgetreden moet worden als de wet wordt overtreden, dat kinderen naar school moeten en dat er gehandhaafd dient te worden bij overlast etc. Dat alles staat buiten kijf.
Iets anders is dat we te maken hebben met een wethouder die bestaande problemen niet benoemt maar fantaseert :
eerst in het openbaar beweren dat er kinderprostitutie bij de Roma in Nieuwegein voor komt om vervolgens, als daar controlerende vragen over worden gesteld, net zo makkelijk te ontkennen; en alsof dat niet al kwalijk genoeg is, die beschuldigingen daarna weer manipuleert in: "er zijn twee gevallen van "verdenking" van kinderprostitutie in Nieuwegein". Op deze manier kan je je positie als wethouder handig gebruiken om toch die smet op de groep te houden nietwaar? Wat maakt het

Lees meer...

Open brief aan oud-burgemeester Cor de Vos

Geachte heer de Vos,

Gelezen uw reactie in het AD van 10 maart moeten wij bekennen dat wij erg verbaasd en teleurgesteld zijn. Wij zijn verbaasd en teleurgesteld omdat u beweert dat u niet gaat over uw eigen afscheidscadeau. U beweert dus eigenlijk dat u niet verantwoordelijk bent.
Dat is natuurlijk helemaal niet waar. U gaat er wel degelijk over en u bent wel degelijk verantwoordelijk. Zeker in tijden van

Lees meer...