Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

PvdA wethouder Adriani speelt Sinterklaas met Nieuwegeins grond

Voorzitter,

Hier alvast de motie van wantrouwen tegen wethouder Adriani.
We hebben het over de verkoop door de wethouder van 1400 m2 bouwrijp gemaakte grond voor €650.000,- aan Trebbe voor bouw van luxe woningen.
Een voor Nieuwegein zodanig ingrijpend besluit dat hier niet de passieve informatieplicht geldt, maar de bijzondere actieve informatieplicht naar de raad, artikel 169 lid 4 Gemeentewet, beter bekend als de hoorPLICHT van het college om de raad in de gelegenheid te stellen hun controletaken uit te oefenen:

1. Het college informeert in ieder geval vooraf aan de transactie de raad, want zonder correcte, complete en tijdige informatievoorziening vooraf kan de raad de wethouder niet controleren.
2. Het college neemt pas een besluit NAdat de raad is gehoord
3. Het college neemt pas een besluit nadat het college de raad actief in de gelegenheid heeft gesteld om zijn zienswijzen over dit specifieke dossier aan het college kenbaar te maken.

Deze hoorplicht is door de wetgever expliciet bij het college neergelegd.

Forse financiele schade voor Nieuwegein >>>

Afval is de Nieuwe(geinse) melkkoe (Algemene Beschouwingen)

Aangezien de beide sprekers voor mij met een quote begonnen zal ik ons betoog ook inleidden met een mooie en passende wijsheid: “Non nobis tantum” Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren. Het bezien van alle dingen door het oog van een ander, empathie en de bereidheid tot dialoog.
Tot zover onze quote.

College sluist gemeenschapsgeld door naar bedrijven

Open brief aan VVD Mark Snoeren en Groenlinks Marieke Schouten

Beste Mark Snoeren van de VVD, 

Het is geen geheim dat je binnen de Nieuwegeinse gemeenteraad alles in het werk stelt om hogerop te komen in de VVD hierarchie "by all means necessary".
Jouw reflex om elke keer op te springen als er een opmerking wordt gemaakt over de onbetrouwbaarheid van de VVD in het college is daarom heel verklaarbaar. We hebben immers een VVD burgemeester waar van alles op aan te merken is (zie onder andere onze motie van wantrouwen van donderdag 26 januari 2017 en ons ZEER uitvoerig verslag over zijn (dis)functioneren dat we naar de vertrouwenscommissie en alle raadsleden hebben gestuurd (dus ook aan D66'er Tom Verhoeve, die doet alsof hij van niets weet). 

motie van wantrouwen tegen de burgemeester ingediend >>>

Algemene Beschouwing begroting 2017 Nieuwegein

Het wordt van kwaad tot erger. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken blijkt ook nu weer.
Mocht je nog twijfelen of dit college de raadsleden en de Nieuwegeiners serieus neemt dan is de begroting 2017 het bewijs. Gegevens die niet zijn ingevuld, geen streefcijfers, geen indicatoren, gefingeerde baten, lasten en saldo’s.

Gatenkaasbegroting ...>>>

Opvang nieuwe groep statushouders in de Luifelstede?

Ons betoog en verslag tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016.

Wij van stadspartij Nuwegein, zijn al heel duidelijk geweest bij de opvang van de vorige groep statushouders in 2015.

Een fatsoenlijke en waardige opvang van vluchtelingen en statushouders is voor ons geen enkel punt van discussie. Als was het maar omdat het mede door ónze bommen komt dat mensen uit het Midden Oosten massaal op de vlucht slaan. Maar bovenal is het een kwestie van medemenselijkheid, van naastenliefde.

Verantwoordelijkheid van college ook jegens Nieuwegeiners

Wij vinden dat het college bij de opvang van statushouders een grote verantwoordelijkheid heeft. Verantwoordelijkheid jegens de statushouders en verantwoordelijkheid jegens de (buurt)bewoners.

Inwoners worden niet serieus genomen >>>