NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Waterfabriek IJsselbos: Geheime afspraken met Vitens

Buiten medeweten van gemeenteraad en wijkbewoners zijn in 2007 vergaande afspraken gemaakt tussen het college van Nieuwegein en Vitens voor de bouw van een waterfabriek in het IJsselbos.
vitens waterfabriek 
Wij vroegen de burgemeester om een verklaring.
Geachte burgemeester, geachte heer Backhuijs, 
Via een nieuwsbrief (zie bijlage) werden wij door de heer J. Caarls op de hoogte gesteld van de resultaten van de informatie bijeenkomst die door wethouder Lubbinge op 20 december

Lees meer...

CDA laat bewoners gaar koken in sop van coffeeshop

drugs2In de gemeenteraad van Nieuwegein werd op woensdag 30 november urenlang gedebatteerd over de toekomst van de coffeeshop in de wijk Fokkesteeg. De bewoners ondervinden veel overlast van de aanwezigheid van de coffeeshop
Van 19.45 uur tot 00.30 uur is gesproken over de toekomst van de coffeeshop in de woonwijk Fokkesteeg. Op tafel lag het onderzoek van bureau Berenschot dat € 30.000,- heeft gekost. Dat heeft aangetoond dat 60 % van de bewoners van Fokkesteeg zich onveilig voelt in tegenstelling tot 21 % in de rest van Nieuwegein.

Lees meer...

Betoog begroting 2012 (november 2011)

Voorzitter,
Een burgemeester is een bij Koninklijk besluit benoemde gezagdrager die boven de partijen hoort te staan en die de transparantie en integriteit in het bestuur dient te bevorderen en die vriendjespolitiek dient tegen te gaan. Hij bewaakt het fatsoen in het bestuur en geeft daarin het juiste voorbeeld.
Nieuwegein heeft recht op een burgemeester die zijn gloeiende best wil doen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar taken optimaal kan uitvoeren.

Lees meer...

Ondemocratisch bestuur, de coalitie druipt af, en over Wisselgeld

Weer een bijzondere Raadsvergadering achter de rug (28 september).
Hoewel wij (Trots en Núwegein) via een keurige en uitgebreide brief (5 pagina's) aan burgemeester Backhuijs hadden aangegeven dat we het nogal onbehoorlijk vonden dat hij onze brief (aan hém gericht) zonder onze toestemming (of zelfs overleg) liet agenderen voor de Raad terwijl dat staatsrechtelijk niet kan. De Raad is niet de burgemeester én de burgemeester had nog geen enkele vraag beantwoord. En heeft hij dat doorgedrukt. Wat een machteloosheid.

Waar onderwerpen uitsluitend ter politieke besluitvorming aan de Raad dienen te worden voorgelegd nam hij niet eens de moeite om de schijn van besluitvorming hoog te houden: "de Raadsleden moesten maar zien wat ze ermee doen." Meer niet. Wij hopen maar dat deze doelloosheid niet kenmerkend is voor "onze" burgemeester. Hebben we een burgemeester die
geen standpunt kan-mag-of-wil innemen inzake de kwaliteit en transparantie van het stadsbestuur? En die liever raadsvoorzitter wil zijn en geen Burgemeester? Terwijl hij toch primair als burgemeester is aangesteld? Best jammer voor Nieuwegein.

Lees meer...

Coffeeshop en gezond verstand

De coffeeshop in Fokkesteeg houdt de gemoederen al sinds jaar en dag heel druk bezig. Tot grote schrik van de bewoners die verwachtten dat de coffeeshop eindelijk een keer bestraft zou worden voor illegale drugshandel, werd die door het bestuur van Nieuwegein in 2005 juist voorzien van een gedoogvergunning zodat die nog steviger wortel kon schieten in deze woonwijk. Eigenlijk kan het niet, daar is iedereen het over eens. Ook de burgemeester zat er niet op te wachten, zo liet hij hoogstpersoonlijk en in een bijzonder warm betoog weten aan de bewoners. In 2005 echter had hij in de krant verklaard dat hoewel hij vanwege velerlei overwegingen tegen de coffeeshop is én in de positie om in dit geval autonoom (dus 100% zelfstandig) hierover te beslissen "hij doet wat de gemeenteraad hem opdraagt". Zo braaf.

Lees meer...