NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Liegende PvdA-wethouder, verslag commissievergadering Movactor

Zoals verwacht spraken de coalitiepartijen en de gedoogpartijen consequent over het gebrek aan transparantie van wethouder Hans Adriani, slechte communicatie, beleidskaders die zouden ontbreken etc. alsof die de onderliggende problematiek uitmaken. 

Niet dus, dat zijn slechts de bliksemafleiders voor een dieper liggend Nieuwegeins probleem: een corrupt bestuur, fraude en verduistering van gemeenschapsgeld. Het gaat in deze om de rechtmatigheid van door PvdA-wethouder Hans Adriani verrichte handelingen, de rechtmatigheid van overgeboekte bedragen, het negeren van de staalharde financiële en wettelijke kaders. 

Grappig was het betoog van mevrouw van Alfen (PvdA) waarin zij vroeg of de wethouder kon aangeven welke handelingen hij bewust heeft verricht en welke hij onbewust heeft verricht. Zij deed in feite een beroep op de ontoerekeningsvatbaarheid van haar wethouder.

CDA'er Wijntjes (die zich als "nestor" graag voorstaat op zijn vele jaren ervaring in de Raad) probeerde ons betoog te ontregelen door te liegen dat in de Gemeentewet niet staat dat de Rekenkamer de Rechtmatigheid van gemeentelijk bestuur moet onderzoeken. Ik heb hem deze link even opgestuurd.

Ons betoog en onze vragen staan in het artikel hiervoor opgetekend. Onze eerste vraag werd met een leugen beantwoord (zie vraag-en-antwoord-overzicht hieronder) en de andere vragen werden NIET beantwoord. De commissievoorzitter Langerak (ook PvdA) was nooit eerder zo snel met het afsluiten van de vergadering om zijn wethouder tegen de oppositie te beschermen. Deze vragen staan dus nog open: 

  • Volgens onze informatie wordt eind dit jaar de eerste van de geplande 5 buurtpleinen (Zorg en Welzijn onder één dak) gerealiseerd. Klopt dat?
  • Wij hebben daarvoor onderhand 2.4 miljoen uitgegeven. Hoeveel van dat geld is er nog over?
  • Eind 2012 was het verlies van de BV een ton. Hoe hoog is het nu?
  • U zegt dat de Stichting en de BV dezelfde Raad van Toezicht hebben. Hebben zij ook hetzelfde Bestuur?
  • Hoe zit het met de rechtmatigheid van de € 183.000,= die buiten het zicht van de Raad en zelfs buiten het zicht van het college naar de BV is overgemaakt?
  • Wat zullen we wij daarvan terug zien als de BV failliet wordt verklaard (zoals stellig wordt verwacht)?
  • Klopt het dat personeel van de Stichting wordt ingezet voor de B.V.?
De antwoorden op onze andere vragen tussendoor

Vraag: "Hoeveel verlies had de BV op het moment van toestemming voor het oprichten van de BV?"
Antwoord wethouder: "De BV was op dat moment leeg."

Volgens onze informatie had de BV op dat moment een verlies van € 100.000,-

Vraag: "U zegt dat de BV en de Stichting dezelfde Raad van Toezicht hebben. Hebben ze ook hetzelfde bestuur?"
Antwoord wethouder: "Dat weet ik niet."

Vraag: "Weet u wanneer de BV is opgericht?"
Antwoord wethouder: "Dat weet ik niet."

Hoort hij te weten als wethouder, maar hij wil het liever niet weten (zie volgende vraag).

Vraag: "De BV is in november 2011 zonder toestemming opgericht en pas 8 maanden later verleent u de toestemming zonder welke de BV niet opgericht had mogen worden. Waarom heeft u zo lang gewacht?"
Antwoord wethouder: "Daar heb ik geen verklaring voor."

Zonder toestemming van het college had de Stichting uberhaupt geen BV mogen oprichten. 

Vraag: "Zijn de Stichting en de BV in rechte gescheiden zoals u in eerste én in tweede instantie heeft verklaard en zoals de Rekenkamer na onderzoek had vastgesteld of ...zijn ze verbonden zoals de Rekenkamer ons plotsklaps achteraf probeerde wijs te maken? Allebei kan namelijk niet."
Antwoord wethouder: "Bij het verlenen van toestemming heb ik geen enkele voorwaarde gesteld aan de oprichting".

Dat is een pertinente leugen. Ter plekke kon ik voorlezen welke voorwaarden de wethouder wel degelijk heeft gesteld bij het geven van toestemming aan de Stichting om een BV op te richten:
"Met het oprichten van de B.V. stelt Stichting Movactor erin te voorzien dat risicodragende bedrijfsactiviteiten en activiteiten waarvoor het college en andere partijen subsidies beschikbaar stellen, in rechte van elkaar gescheiden zijn. Van een eventuele financiële verevening tussen beide ondernemingen c.q. de bedrijfactiviteiten van elk der ondernemingen, zal dan ook geen sprake zijn."

Een niet-transparante wethouder is natuurlijk een groot probleem, maar in deze gaat het veel verder: hier gaat het om een liegende wethouder. 
En een wethouder die niet alleen onder valse voorwendselen subsidiegeld doorsluist naar een verlies lijdende B.V. maar bovendien alle relevante wetten, regelgeving, afspraken en de gehele Raad aan zijn laars lapt. Natuurlijk gaat de wethouder daar niet transparant over zijn.

(Eerder had hij verklaard dat het de Raad allemaal niets aan gaat en dat hij de Raad niet informeerde omdat hij wist dat dat "veel gedoe" zou opleveren).