NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Groenlinks beslist: Elke zondag is koopzondag in Nieuwegein

De manier waarop de gemeenteraad Nieuwegein is omgegaan met de kwestie koopzondag is ronduit een schande voor de lokale politiek: één en al kiezersbedrog.

Op 19 december was al duidelijk dat op Stadspartij Núwegein na, alle partijen eigenlijk voorstander zijn. Ook de 16 zogenaamde tegenstanders. Ze willen het wel door laten voeren maar ze willen er niet voor uitkomen. Want zoals bekend willen de meeste Nieuwegeinse inwoners geen koopzondag en dat geldt ook voor de kelinere ondernemers. Op het moment van stemmen willen de "tegenstanders" wel tegen kunnen stemmen voor de bühne. 

Als je nagaat dat er maar één stem verschil is dan is dat doel makkelijk te bereiken. Er hoeven slechts 2 tegenstanders afwezig te blijven en de stemming valt uit in het voordeel van de voorstanders: 16-15 in plaats van 16-17. (totaal 33 raadsleden)

In september 2013, toen de koopzondag voor de eerste keer op de raadsagenda stond, werd met de beslissende stem van Stadspartij Núwegein de koopzondag weggestemd. Ons belangrijkste reden: de kleine ondernemer mag niet kapot beconcurreerd worden. Ze hebben recht op een privéleven en een zorgeloze vrije zondag. Bovendien zal er echt niet meer worden uitgegeven omdat de winkels een dag extra open zijn.

Groenlinks wilde graag claimen dat zij de beslissende stem hadden. Eén lid had vóór gestemd en één tegen. Daar is niets beslissends aan, want die stemmen kun je rustig tegen elkaar weg strepen.

De voorstanders de PvdA, VVD, D66 en twee eenmansfracties (samen 16 stemmen) timmerden een initiatiefvoorstel in elkaar zodat de koopzondag weer op de agenda terecht kwam.

Dat gebeurde op de raadsagenda van 19 december. Groenlinks had daarvoor aan de krant verklaard dat ze nu allebei tegen te zullen stemmen, vanwege duurzaamheid en zo. De tegenstemmende Groenlinkser was dus 180 graden gedraaid.

Op de raadsvergadering van 19 december blijkt een "tegenstander" afwezig te zijn. Zie verder ons vorig verslag hierover. 

Alle partijen, behalve Núwegein, willen koopzondag, met ChristenUnie aan de leiding 

Duidelijk was geworden dat 32 van de 33 raadsleden een koopzondag wilden doordrukken, de CU voorop met in zijn kielzog het CDA, de SP en Groenlinks. 

Echter: omdat bekend is dat de meeste Nieuwegeiners en kleinere ondernemers geen koopzondag willen durfden die partijen er niet ronduit voor uit te komen, bang om stemmen te verliezen. Daar moest in de achterkamers worden een oplossing voor worden gevonden. Ze moesten het spel zodanig spelen dat de kiezer er niets van zou merken of het niet zou snappen.

A stemmen en B twitteren: CU, CDA, SP,  Groenlinks

Nog tijdens de raadsvergadering twitterden ze allemaal driftig over de koopzondag.

De CU had hoogstpersoonlijk het uitstel aangevraagd en de koopzondag gered van de ondergang, maar via twitter deed hij alsof hij een heldhaftig doel had bereikt: uitstel van bespreking koopzondag. 
De SP had vóór het uitstel gestemd en twitterde dat "de koopzieke smiechten hadden gestemd voor uitstel". Hij schreef ook een column waarin hij grote verontwaardiging liet doorklinken. Alsof hij heel erg teleurgesteld was door het uitstel. Natuurlijk vertelde hij er niet bij dat zij het uitstel zelf vol hadden gesteund. Hij schreef: "die smiechten hebben de zaak nu uitgesteld omdat ze weten dat er een paar tegenstanders in januari afwezig zullen zijn."

Groenlinks en CDA: hetzelfde liedje. Ik reageerde op de schrijfsels van de SP, deed verslag van hoe het werkelijk is gegaan en stuurde een kopie van zijn eigen tweet mee. Prompt veranderde hij de inhoud van zijn column. 

Eigenlijk heel grappig allemaal. Ware het niet dat het een serieuze kwestie betreft die de meeste Nieuwegeiners bezighoudt. 

De laatste ronde: plan B

Op 29 januari stond de koopzondag opnieuw op de agenda. We waren benieuwd welk plan B er zou worden uitgevoerd.

Wij hadden immers Plan A doorgeprikt: de strategische afwezigheid van zogenaamde tegenstanders. 
In januari blijkt er niemand afwezig: uiteraard geen voorstander, maar ook geen "tegenstanders". Wij vroegen ons af wie er was gedraaid of wie er zou draaien. Want dat 32 raadsleden de koopzondag wilden was in december al duidelijk geworden. Die zou er komen. Hoe dan ook!

In de wandelgangen werd bekend dat Jack Rijnders was gedraaid. Hij staat niet op de kandidatenlijst van Leefbaar. De samenwerking (Trots en Leefbaar) was kennelijk mislukt. Leefbaar is, alweer, gesplitst. 

Alweer onverwachte ontwikkelingen

Maar ook nu gebeurde er iets die niemand had voorzien. Ad Visschers van partij ONS draaide. Hij was één van de ondertekenaars van het initiatiefvoorstel maar nu krabbelde hij terug, tot schrik van de voorstanders. Later bleek ons dat hij de plek van Jack RIjnders bij Leefbaar heeft ingenomen. 

Het plannetje mislukte dus alweer! Bij stemming nu zou de koopzondag weggestemd worden.

Martin Monrooij (CU) sprong weer als eerste op om de koopzondag te redden. Die mocht van hem niet sneuvelen. Hij vroeg weer uitstel. Hij wilde het over de verkiezingen tillen. Schandalig! Dan kon hij dit thema verder uitmelken door met valse beloften stemmen te trekken. Om vervolgens ook die nieuwe kiezers te bedriegen want de koopzondag... die zou er komen. 
Zijn plan lukte natuurlijk niet, het was te genant. Dat zou landelijk nieuws worden. Geen uitstel meer.

Maar als CU vóór de koopzondag stemmen? Dat gaat te ver. Er moest een andere oplossing komen. Er moest een raadslid draaien. En wie hebben we daarvoor? Groenlinks natuurlijk. Die kunnen heel goed draaien. Dat is al een paar keer bewezen. Ook in andere dossiers. 

De stem van Groenlinks was nu wel doorslaggevend en beslissend: Nieuwegein mag er elke zondag aan geloven: kopen kopen kopen. Alles voor de grote ketens.

En de kleine ondernemer? Die mag het bekijken. 

Conclusie:

Alle zogenaamde tegenstemmers hebben er moeite voor gedaan om de koopzondag door te drukken. Een "tegenstander" bleef op 19 december weg; De grootste zogenaamde tegenstander Monrooij (ChristenUnie) vroeg het uitstal aan, 15 tegenstanders (SP, GL, CDA etc.) stemden vóór het uitstel. Groenlinks draaide als een tol.
Ze hebben het zodanig gespeeld en samengewerkt dat ze naar de Nieuwegeiners  kunnen volhouden dat ze hebben tegen gestemd.

Dat de christelijke kiezers zwaar bedonderd zijn door de "christelijke" partijen: dat kan de "christelijke" partijen niets schelen.
Dat de kleine ondernemer kapot gemaakt wordt dat kan de "ondernemerspartij" de VVD niets schelen.
Ze wisten niet eens wat wij bedoelden toen wij hen vroegen hoe ze tegen de concurrentiepositie van de kleine ondernemer aankeken in relatie tot de wekelijkse koopzondag. Keuzevrijheid is hun devies. Hoezo concurrentiepositie?
Het moreel en poltiek failliet van het Nieuwegeins Bestuur was ons al bekend maar dit slaat echt alles.
De burgemeester trapte een rel toen wij een keer hadden aangegeven niet te zullen stemmen op een motie die met zichzelf in tegenstrijd was. Achteraf moest hij bekennen dat we volkomen in onze recht stonden.
Nu de gehele Raad spelltetjes speelde, de inwoners voor het lapje te hielden en dit onderwerp alsmaar voor zich uit zat te schuiven hoorde je geen kik van hem. Ik riep hem op om de Raad op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Dat de koopzondag een feit zou worden was ons op 19 december immers al duidelijk geworden. 

De PvdA kan altijd, altijd op Groenlinks rekenen. Zodra die het verschil zouden kunnen maken, laten ze het afweten. Die zorgde dan ook voor de beslissende stem waardoor in Nieuwegein elke zondag winkelzondag is.

In Utrecht stemden ze tegen de koopzondag.... omdat het hun stem niet nodig was om de koopzondag te realiseren. Daar kunnen ze hun kiezers nog wijsmaken dat ze tegen zijn.

In Nieuwegein was er nog één stem nodig om de koopzondag te realiseren. Op 19 december waren ze tegen en op 29 januari waren ze alweer gedraaid.