NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Standpunt Núwegein inzake voordracht nieuwe raadsgriffer

De functie van de raadsgriffier is ontstaan bij de invoering van het dualisme. De griffier ondersteunt de raadsleden zodat de raadsleden hun taken onafhankelijk kunnen uitvoeren.

Tot op heden is het, helaas voor Nieuwegein, een wassen neus gebleken. Onze ruim 9 jarige ervaring tot op heden is dat zonder raadsgriffier het volk beter vertegenwoordigd was geweest en de democratie beter had gefunctioneerd. Onafhankelijke raadsondersteuning, de basis van de democratie, is in Nieuwegein simpelweg ver te zoeken.

Dat komt doordat het bestuur in Nieuwegein door betonrot is aangetast. En de rot zit heel diep.

Een van de belangrijkste symptomen van de betonrot is het schaamteloze pettenfestival. Zoals ook duidelijk is bij de stichting Movactor en de relatie met het commercieel Movactor BV. Handig die zelfde namen. Zorgt voor de nodige verwarring. Die ene enkele bestuurder van stichting Movactor is precies dezelfde persoon als die ene enkele bestuurder van Movactor BV. Deze constructie schijnt nodig te zijn in Nieuwegein. Hoe kan je anders ongecontroleerd gemeenschapsgeld doorsluizen naar een BV? Volgens onze eigen verordeningen is dat niet toegestaan, maar zelfs de Rekenkamercommissie wenste haar vingers hier niet aan te branden, dus zorgde ze ervoor dat de rechtmatigheid van de subsidiegelden niet zijn meegenomen in hun onderzoek. 

Binnen het gemeentelijk bestuur manifesteert zich de betonrot door de talloze en langdurige voorzitterspetten op het hoofd van één en hetzelfde raadslid. Onbestaanbaar! Zeker als je aanmerking neemt dat de heer Monrooij ook wethouder financiën is geweest en Nieuwegein in grote financiële problemen verkeert, wat voor een belangrijk deel terug te voeren is naar het financieel beleid onder zijn wethouderschap. 

Op onze herhaalde oproepen om zich terug te trekken uit de diverse voorzitterschappen is nimmer gehoor gegeven. Integendeel. Hij stuurde een advocaat op ons af om ons de mond te snoeren en voor de rest wordt hem de hand boven het hoofd gehouden door belanghebbende politieke partijen, zeg maar de coalitie en de gedogende oppositie.

Een stukje rotting waar de vertrokken raadsgriffier een cruciale rol heeft gehad, staat zelfs geagendeerd in het geheime gedeelte van deze vergadering. Symbolischer kan bijna niet.   

We kunnen kort zijn: Dat de heer Monrooij ook zitting heeft gehad in de adviescommissie van de nieuwe griffier is voor stadspartij Núwegein een pontificale winstwaarschuwing. We weten ook hoe erg het verkeerd is gegaan bij de aanstelling en functioneren van de vorige raadsgriffier.
Dat hij in de adviescommissie is gaan zitten terwijl hij ook de voorzitter is van de werkgeverscommissie van de griffie, maakt het des te kwalijker. Een voordracht die op deze manier tot stand is gekomen kan bij voorbaat ons vertrouwen niet wegdragen. Wij nemen onze kiezers namelijk wél serieus. 

Als u in aanmerking neemt dat de voorgedragen raadsgriffier uit Leusden komt waar de pas vertrokken gemeentesecretaris sinds jaar en dag en nog steeds fractievoorzitter is de gemeenteraad, geeft u dat niet nóg meer stof tot nadenken en zorg?

Het valt niet mee om alle toevalligheden in de politiek nu en in de toekomst bij te houden maar wij blijven ons best doen.

Wij wensen de nieuwe griffier vooral veel onafhankelijkheid toe. En pas als zij in staat is gebleken om de Nieuwegeinse raadsleden daadwerkelijk onafhankelijk en professioneel te kunnen ondersteunen en dus ook heeft bewezen, krijgt ze onze stem.
En niet eerder.