NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De SP en het Project Rijnhuizen Parkhout Zandveld Helmkruid

Op vrijdag 9 october stond het bouwproject Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld-Helmkruid op de agenda van de commissie ROM. 

Er waren 9 insprekers. Zij hadden een zeer heldere inbreng en sommigen kwamen zelfs met oplossingen voor de problemen van het college. Het is duidelijk dat er helemaal niemand voorstander is van deze onzalige bouwplannen, behalve diegenen die een financiële injectie hebben gekregen of die dat nog verwachten en diegenen die eraan gaan verdienen. SP wethouder Martijn Stekelenburg had tijdens de verkiezingscampagnes in maart 2014 aan de bewoners heilig beloofd dat hij er alles aan zou doen om te voorkomen dat er gebouwd wordt in het park. 

Hij heeft overal handtekeningen lopen verzamelen. En men heeft om die reden ook volop op hem gestemd. Daardoor zit hij nu als wethouder in het college van Nieuwegein. 

Hij is echter zijn belofte niet nagekomen. Hij heeft zich in het college onthouden van stemming vanwege "persoonlijke betrokkenheid". Dat lijkt heel wat maar het stelt helemaal niets voor. Want een stem-onthouding betekent niets anders dan dat je het plan ondersteunt. Het college is dus unaniem vóór het plan. Stekelenburg had TEGEN moeten stemmen. Dán was het plan van tafel en had hij zijn belofte aan zijn kiezers gehouden. 

Hij heeft echter en helaas voor zichzelf gekozen. Met persoonlijke betrokkenheid bedoelt hij waarschijnlijk: "zijn persoonlijk belang".  En gooit het probleem over de schutting naar de gemeenteraad. Met alle risico's van dien. 

De SP fractie kan vervolgens wel een oproep doen aan "dappere raadsleden" om tegen het plan te stemmen, de SP wethouder heeft zijn belofte gebroken.

Anyway
De diverse partijen beluisterd te hebben gaat dit plan het niet halen in de gemeenteraad. Hartstochtelijke voorstanders zijn de VVD, PvdA, D66 en CDA maar dat zijn samen slechts 15 van de 33 stemmen. 18 stemmen tegen is heel slecht nieuws voor de coalitie. 

Tussen de commissievergadering en de Raadsvergadering kunnen er nog zaken veranderen. Er zal druk in de achterkamertjes worden overlegd cq onderhandeld.    

We zullen tijdens de raadsvergadering van 29 oktober wel zien of de stemming inderdaad zo uitvalt als tijdens de commissievergadering werd gedemonstreerd of dat er toch veranderingen zijn opgetreden. 

Keep your fingers crossed.