NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Betoog Núwegein over de Statushouders/Vluchtelingen

Met de komst van vluchtelingen zijn de gevolgen van de reeks oorlogen in het Midden-Oosten in de Nederlandse achtertuinen beland.
Massa's mensen zijn op drift geraakt vanwege de gevolgen van de illegale Irak-oorlog, die ook door onze overheid werd gesteund.

Tweemaal heb ik in Amsterdam gedemonstreerd tegen die oorlog. De eerste keer in oktober 2002 nam ik mijn leidinggevende mee: Carla Curvers, later wethouder van Nieuwegein en nu zaliger. De tweede keer in februari 2003 nam ik mijn kinderen mee en gewapend met een thermoskan vol warme chocolademelk hebben we in de vrieskou samen met 80 duizend betogers door Amsterdam gelopen.

Het heeft helaas niet mogen baten. In die oorlog hebben 1.5 miljoen mensen het leven gelaten. Dat is twee keer het aantal inwoners van Amsterdam. 1.500.000 kinders, moeders, vaders aan flarden gebombardeerd.

Dood en verderf

Een oorlog vanwege massavernietigingswapens die niet bestonden en naar aanleiding van een aanslag waar Irak niets mee te maken had. Die oorlog is nooit opgehouden, enkel verplaatst. Met steun van Nederland wordt nog steeds dood en verderf gezaaid, nu in Syrië.

De dodenteller van de Syrië oorlog staat al op bijna een half miljoen. Net zoveel als alle inwoners van Den Haag bij elkaar en het einde is nog niet in zicht. Is het dan gek dan de mensen massaal op de vlucht slaan?

Ondertussen zijn wij in het "beschaafde" Westen verzand in een tijd waarin velen geen onschuld meer kunnen zien in een jochie met zwarte krulletjes, maar wel een terrorist in de dop. In een tiener met een bontkraagje geen onzekere puber meer kunnen herkennen maar wel een inbreker of liever een verkrachter: onder een stuk textiel op het hoofd geen zelfverzekerde vrouw kunnen waarnemen maar slechts een zielig hoopje onderdrukking; in iemand met baard en jurk niet een zorgzame vader en kostwinner kunnen ontdekken maar wel een geweldsgeïndoctrineerde kalifaat ideoloog.

De "waarheid" van Hans Jansen

We leven in een tijd waarin nuance een vloek is en extremisme de oplossing, de redding.
In een tijd waarin personen die terechte wetenschappelijke twijfels hebben aan de officiele verklaring over nine-eleven (TwinTowers), als complottist worden weggezet en Wilders haatzaaiende baarlijke fantasiën er als zoete koek in gaan.

In een tijd waarin geen enkele politieke partij Wilders effectief van repliek durft te dienen, waarin geen enkele landelijke partij het lef heeft gehad om een podium te geven aan professoren die met gemak de "waarheid" van Hans Jansen wijlen kunnen weerleggen ... weten we zogenaamd niet dat Hans Jansen fel bekritiseerd werd door zijn vakgenoten?

Ook sociaalmaatschappelijk is het zeer ingewikkeld geworden want door de komst van de statushouders is ook Nieuwegein verdeeld in twee kampen. Onmacht, angst, wanhoop en zelfs haat staat recht tegenover menselijkheid, vredelievendheid en compassie.

PVV, ISIS, politiek amateurisme en slachtoffers

Het is ook een heel ingewikkeld politiek vraagstuk geworden want de partijen van de Nieuwegeinse VVD-burgemeester en PvdA-wethouder zijn net zo bang, net zo onzeker en net zo onmachtig als elke willekeurige Wilders-volgeling. Niet bang voor verlies van woongenot, welzijn of veiligheid.... wel voor verlies van zetels.

In precies deze tijd waar vele crises elkaar kruisen, komen de vluchtelingen massaal aan onze poorten rammelen op zoek naar veiligheid.

En dan blijkt dat zoiets vanzelfsprekends als het helpen van mensen in nood, een heel ingewikkeld vraagstuk is geworden en zijn velen niet meer in staat om te geloven dat álle ouders, over de hele wereld precies hetzelfde willen voor hun kinderen: een zorgeloze jeugd, een succesvolle schoolcarriere, een leuke baan, maar vooral veiligheid.

Wilders is 24/7 bezig om mensen in zijn ideologie te vangen, te indoctrineren, in te slijpen hoe je wel en hoe je niet naar moslims moet kijken. Heel comfortabel vanachter zijn bodyguards en dik betaald door geheime mogendheden en organisaties gaat Wilders nu compleet los op de vluchtelingen die onbeschermd mikpunt zijn geworden van de haat die hij heeft gekweekt.

En wat je op facebook allemaal niet aantreft aan ISIS-waardige uitspraken van PVV aanhangers daar lopen je de koude rillingen van over de rug.

De angst en de haat is onterecht, maar vaak wel levensecht en levensgroot. In die zin is deze groep net zo goed slachtoffer. Niet van de vluchtelingen, niet van de statushouders, maar wel van het politiek amateurisme. Met de juiste prikkels en onder de juiste omstandigheden zijn mensen immers vatbaar voor allerlei extreme ideologieën.

Politieke partijen zijn bang voor de PVV

In het kielzog van de PVV proberen de zogenaamde beschaafde partijen zo veel mogelijk mee te liften om stemmen te behouden of te bemachtigen.

Als Wilders roept “Kom in verzet”, moet je niet raar kijken dat alle onvrede en teleurstelling vanwege de bezuinigingen en torenhoge premies samenballen tegenover één gecreëerde vijandbeeld: de vluchtelingen en de statushouders.

Als VVD’er Halbe Zijlstra, de haat nog verder oppompt door te liegen dat de vluchtelingen gratis borstvergrotingen en ooglidcorrecties krijgen en dat ze een bedreiging zijn voor de Nederlandse welvaart, moet je niet raar kijken dat er velen op staan om daadwerkelijk ten strijde te trekken tegen deze “gevaarlijke indringers”.

Als PvdA'ers Samsom en Aboutaleb stoer roepen dat een bepaalde bevolkingsgroep een etnisch monopolie op criminaliteit heeft en dat moslims maar moeten oprotten als ze hier hun plek niet kunnen vinden, dan moet je niet raar kijken als islamofobe overtuigingen nog diepere wortels schieten.

En dat uitgerekend het christelijke CDA allerlei trucjes bedenkt om van deze mensen 2e en 3e rangsburgers te maken op basis van morele principes is gewoon triest.

En de samenleving? Die blijft met de gebakken peren zitten. 

Oproep tot afstand nemen

Wij van partij Núwegein, betreuren deze ontwikkelingen hartgrondig. Wij roepen de burgemeester en de wethouder hierbij op om afstand te nemen van de haatzaaiende uitspraken van hun partijleiders. Dat zou een goed voorbeeld en een goede start kunnen zijn in Nieuwegein.

Je kunt niet druk zijn met de peilingen, passief toekijken hoe het land wordt verscheurd, de haat in de samenleving nog een stukje vergroten en daarna diezelfde samenleving oproepen tot medemenselijkheid. Dat strookt niet met elkaar.

Ook roepen wij de politiek op om de burgers voortaan terstond te betrekken bij de voornemens om oorlogen te steunen. Want wie bommen zaait zal vluchtelingen oogsten.

Oorlogshitser Wilders zal voor nóg meer vluchtelingen zorgen 

Wij willen de burgers oproepen om logisch na te denken en te beseffen dat oorlogshitser Wilders alleen maar voor nóg meer vluchtelingen zal zorgen.
In plaats van je frustraties te botvieren op vluchtelingen/statushouders en op de PVV te stemmen kun je beter je democratisch recht gebruiken om oorlogen te voorkomen. Kom dáártegen in verzet.

En kom ook in verzet tegen verlies van democratie, van grondrechten, van privacy, vrijheden, gezonde groenten en van de groene leefomgeving. Want die lopen existentieel gevaar, zoals geen miljoen vluchtelingen zouden kunnen opleveren.

Ik noem het handelsverdrag, de TTIP. Ik noem het genetisch muteren van onze groenten (GMO), ik noem digitalisering, schaliegas. En ik voeg daarbij toe, vanwege de Nieuwegeinse actualiteit, ook de bouwplannen in het groen aan de Helmkruid en in Rijnhuizen.
Er zijn zoveel fundamentele waarden en zaken die nog gered kunnen worden die anders onherroepelijk verloren gaan.

Opvang vluchtelingen is verantwoordelijkheid nemen

Opvang van vluchtelingen en statushouders is een kwestie van medemenselijkheid en van verantwoordelijkheid. Vluchtelingen doen niets anders dan u en ik en iedereen zou doen als wij de pech hadden om al die verschrikkingen te moeten ondergaan.
Uiteraard zijn het geen heiligen. Er zal heus wel een keer iets gebeuren wat niet door de beugel kan. Bepaalde zorgen van de omwonenden zijn dan ook gewoon terecht. Wij roepen de burgemeester daarom op om de veiligheid te garanderen voor iedereen. Niet alleen in woorden maar vooral in daden. Veiligheid voor de huidige bewoners en veiligheid voor de nieuwe bewoners.

Wij wensen van hieruit alle Nieuwegeiners wijsheid en kracht toe en vooral vrede. Dat zal niet vanzelf komen. We moeten hard aan het werk.