NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Begroting 2016 Nieuwegein: Financiën Op Losse Schroeven

De dag van de begrotingsraad is traditioneel de treurigste dag van het jaar voor Nieuwegein.
Voor ons zijn er 4 redenen waarom deze begroting afkeurenswaardig is.
Elke reden op zich zou al genoeg zijn om het te verwerpen maar we lopen ze toch alle vier even langs.
1. Er wordt in de begroting nogal prat gegaan op de Toekomstvisie.
Zoals bekend hebben wij helemaal niets met de visies van dit college.
Het eerste hoofdstuk “het bestuurlijk perspectief” begint met Vertrouwen verbinden en versterken” Dat is lef! Reppen over vertrouwen terwijl je in achterkamers druk bent het vertrouwen van inwoners met vuile voeten te treden.
Terwijl je zogenaamd zeer belangstellend met bewoners in gesprek bent over hun ideeën over de toekomst van hun leven in Nieuwegein, in de duistere achterkamers druk zijn met bedenken hoe je de inwoners een flinke hak te zetten. Momenteel speelt dit spelletje rond de bouwplannen in de parken van Nieuwegein.  Het is een trend. Net zoals toen de loopbrug Doorslag stiekem werd verwijderd, overal in het park hekken werden neergezet en sloten werden aangebracht. Kort daarna kwam het college op de proppen met een visie over de 'toegankelijkheid ' van park Oudegein.

De jeugd wordt voor de schijn betrokken bij de Toekomstvisie. De Nieuwegeinse jongeren hebben na 20 jaar vragen geen uitgaansgelegenheid, geen ontmoetingsplekken, niet eens een eigen plek in het centrum en hadden ze een leuke skategelegenheid op het voormalig marktplein ontdekt, investeert dit college maar liefst 18.000 om overal spijkers te slaan zodat het onmogelijk is te skaten. De  gemeente is goed in het weren van de jongeren. 
Om vervolgens met de jongeren in gesprek te gaan over hun Toekomstdromen. Duim omhoog! Hoeveel had dit college met dat geld voor de jeugd kunnen betekenen?

De Nieuwegeinse volwassenen maken zich grote zorgen om het gestage verdwijnen van het groen langs de straten, in hun woonwijken en in de parken. Ze zien hun woonbuurten steeds verder verstenen en ze worden er koud van.
Je zou verwachten dat in de toekomstvisie veel ruimte zat worden besteed aan deze breedgedeelde zorgen. Helaas pindakaas.
Door meerdere fracties is voorgesteld om in de Toekomstvisie ook op te nemen hoe we willen dat we met elkaar omgaan in Nieuwegein, over het samenleven, over de levenswaarden, woonkwaliteit etc.
De burgemeester van Nieuwegein wil daar echter niets van weten. Hoezo een waardegeoriënteerd gesprek met de samenleving? Hoezo waarden en normen in een toekomstvisie?
De burgemeester vindt het maar van krampachtigheid getuigen om te willen dat dergelijke zaken ook worden meegenomen in het ontwikkelen van de Toekomstvisie. Het zou volgens hem ENORME politieke discussies opleveren en dat wil hij liever niet. We zijn driekwart jaar onderweg, de denktank heeft al een rol gehad, dus dat is al mooi genoeg vind de VVD-burgemeester. Hij wil geen gedoe over waarden en normen. De burgemeester van Nieuwegein praat graag alleen in termen van de marktsamenleving.

Uit helemaal niets blijkt ons dat dit college een visie op het heden heeft. Wat valt er dan te verwachten voor de toekomst? Een toekomst overigens waarin de burgemeester vurig hoopt niet meer in Nieuwegein woonachtig te zullen zijn maar gepromoveerd naar een grote stad. Die hele Toekomstvisie is wat ons betreft slechts een middel voor de burgemeester om gezellig mooi weer mee te spelen met de inwoners van Nieuwegein en niets meer. Aan de burgers wordt ondertussen niet verteld dat de Toekomsvisie moet leiden tot structurele bezuinigingen.

2. Over vertrouwen gesproken.

In de ABZ vergadering werd door ons en anderen nadrukkelijk aan de burgemeester gevraagd waarom hij zoveel werk maakt van gesprekken met een paar honderd inwoners terwijl hij ondertussen totaal geen waarde hecht aan de 6000 handtekeningen van betrokken en bezorgde inwoners. Er wordt door het college gesold met grote groepen bewoners die al twee jaar krom liggen van ellende over de bouwplannen Rijnhuizen/Helmkruid.

De burgemeester bleef het antwoord schuldig, zoals we dat gewend zijn met wezenlijke vragen. De vraag werd compleet genegeerd door de burgemeester tijdens de commissievergadering.
De burgemeester gaat nu in de herkansing. Wij vragen de burgemeester om vanavond alsnog behoorlijk verantwoording af te leggen en die vraag alsnog behoorlijk te beantwoorden.

3. Stelposten

Een begroting die is gebaseerd op niet-verantwoorde stelposten is een begroting die bijna letterlijk op losse schroeven staat. Dat is al reden genoeg om het de prullenbak in te mikken.

Op papier heeft de gemeenteraad het budgetrecht maar de praktijk wijst uit dat het college dat budgetrecht heeft en de raadsleden ... het nakijken.

Reden voor ons om de motie van het CDA mede in te dienen. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe de volksvertegenwoordigers van Nieuwegein daarop zullen reageren.

De meerderheid hier roept er elk jaar weer van alles over voor de bühne maar het is telkens maar weer de vraag of ze in staat zijn om daden bij de grote woorden te voegen.

4. Last but not least

Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo.
Er wordt in dit stuk gedaan alsof het saldo van de begrote opbrengsten en kosten voordelig 26.000 euro is. Maar als je even de moeite neemt om de bedragen op blz 139 op te tellen en af te trekken dan kom je erachter dat het werkelijke saldo afgerond 4,7 miljoen euro in de min is (de baten: 166.293.000,- en de lasten: 170.985.000)

Zo gaat het elk jaar en als je alle saldo’s sinds 2004 bij elkaar optelt dan zijn de werkelijke verliezen opgelopen naar bijna 80 miljoen.
Het gemeentebestuur verwacht over 2015, zo blijkt uit het begrotingsboekwerk, een nadelig saldo van 8,7 miljoen euro. Een werkelijk nadelig saldo van 8,7 miljoen. Elk jaar opnieuw krijgen we een misleidende begroting gepresenteerd. Dat het elk jaar opnieuw door de meerderheid van deze Raad wordt goedgekeurd, mag voor het college geen reden zijn om ons dit kunstje elk jaar te flikken.

Graag willen wij van de wethouder weten waarom deze te verwachten werkelijke saldo’s (dus over 2015 en 2016) niet open en bloot wordt toegegeven.

Als de belangrijkste informatie onbetrouwbaar is dan is de inhoud verder niet interessant. Toch willen we één puntje uit de begroting lichten:
Met de SP in het college hadden we erop gerekend dat er sociale plannen zouden worden gepresenteerd in deze begroting. We hebben niets kunnen vinden. Alleen verdere sociale afbraak. Een voorbeeld: Er wordt een cultuurmakelaar aangesteld die de gemeenschap maar liefst 100.000 in 3 jaar kost. We hadden al een cultuurkwartiermaker. En we hebben cultuurcoaches. O, o, wat heeft het college de amateurkunst hoog in het vaandel..... zou je denken.
Niets is minder waar. Het geld wordt gewoon weggehaald bij de amateurkunst. Van de 70.000 zal 40.000 uit dat budget worden bezuinigd. En dan volhouden dat je amateurkunst hoog in het vaandel draagt. Nadat door toedoen van de SP dwangarbeid en ook de koopzondag is ingevoerd, hoeven we eigenlijk nergens meer van op te kijken, maar we willen toch graag van de wethouder horen hoe hij het een met het andere rijmt.

Voorzitter (burgemeester)  wilt u erop letten dat al onze vragen worden beantwoord en dat ik niet, zoals gewoonlijk) 3 keer hoef op te staan om één fatsoenlijk antwoord te krijgen?